Tra cứu 111/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 111/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 36075 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 111/NQ-CP năm 2023 về kết quả thực hiện Nghị quyết 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII và Nghị quyết 41/2021/QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do Chính phủ ban hành

111/NQ-CP,Nghị quyết 111 2023 Chính phủ,Nghị quyết 111 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 111 Chính phủ ban hành 2023,NQ 111 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 111 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 111 Chính phủ mới nhất,NQ số 111 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 111/NQ-CP ngày 24/07/2023,Nghị quyết 111 Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 134/2020/QH14 2023,NQ 111

Ban hành: 24/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2023

2

Nghị quyết 111/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022 do Chính phủ ban hành

Số: 111/NQ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2022 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT THÁNG 8 NĂM 2022 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22

Ban hành: 30/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2022

3

Nghị quyết 111/NQ-CP năm 2021 thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn do Chính phủ ban hành

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM NHẬP KHẨU DƯỢC LIỆU QUA CỬA KHẨU SONG PHƯƠNG CHI MA, TỈNH LẠNG SƠN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Ban hành: 23/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2021

4

Nghị quyết 111/NQ-CP năm 2019 về phê duyệt nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam, tỉnh Tây Ninh lên thành cửa khẩu quốc tế do Chính phủ ban hành

111/NQ-CP,Nghị quyết 111 2019 Chính phủ,Nghị quyết 111 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 111 Chính phủ ban hành 2019,NQ 111 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 111 Chính phủ áp dụng 2019,NQ 111 Chính phủ mới nhất,NQ số 111 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 111/NQ-CP ngày 03/12/2019,Nghị quyết 111 Chính phủ về Cửa khẩu 2019,NQ 111 Chính phủ về Cửa khẩu 2019,Nghị

Ban hành: 03/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

5

Nghị quyết 111/NQ-CP năm 2018 phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Macao của Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập do Chính phủ ban hành

111/NQ-CP,Nghị quyết 111 2018,Chính phủ,Phê duyệt hiệp định,Phê duyệt Hiệp định Thương mại,Tránh đánh thuế hai lần,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/NQ-CP

Ban hành: 27/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2018

6

Nghị quyết 111/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 896 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Chính phủ ban hành

111/NQ-CP,Nghị quyết 111 2017 Chính phủ,Nghị quyết 111 năm 2017 Chính phủ,Nghị quyết 111 Chính phủ ban hành 2017,NQ 111 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 111 Chính phủ áp dụng 2017,NQ 111 Chính phủ mới nhất,NQ số 111 năm 2017 Chính phủ,Nghị quyết 111/NQ-CP ngày 23/10/2017,Nghị quyết 111 Chính phủ về Đơn giản hóa giấy tờ 2017,NQ 111 Chính phủ về Đơn giản

Ban hành: 23/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

7

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2023 sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 36/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Nghị quyết 111 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Nghị quyết 111 Tỉnh Vĩnh Long ban hành 2023,NQ 111 Tỉnh Vĩnh Long còn hiệu lực,NQ 111 Tỉnh Vĩnh Long áp dụng 2023,NQ 111 Tỉnh Vĩnh Long mới nhất,NQ số 111 năm 2023 Tỉnh Vĩnh Long,Nghị quyết 111/NQ-HDND ngày 15/06/2023,Nghị quyết 111 Tỉnh Vĩnh Long về Sửa đổi Nghị

Ban hành: 15/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2023

8

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2022 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2022,Tỉnh Kon Tum,Nội dung chất vấn kỳ họp Hội đồng Kon Tum,Chất vấn Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Kon Tum,Trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 4 Hội đồng Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2022

9

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2022 về đặt tên đường, phố trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh: Vân Đồn, Quảng Yên, Móng Cái, Hạ Long và Uông Bí

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2022,Tỉnh Quảng Ninh,Đặt tên đường phố Vân Đồn Quảng Yên Quảng Ninh,Đặt tên đường phố Quảng Yên Móng Cái Quảng Ninh,Đặt tên đường phố Hạ Long và Uông Bí Quảng Ninh,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

10

Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

111/2022/ND-CP,Nghị định 111 2022 Chính phủ,Nghị định 111 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 111 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 111 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 111 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 111 Chính phủ mới nhất,NĐ số 111 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 111/2022/ND-CP ngày 30/12/2022,Nghị định 111 Chính phủ về Hợp đồng một số loại công việc cơ quan hành chính

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2022

11

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2021 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2021 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Nghị quyết 111 năm 2021 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Nghị quyết 111 Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 2021,NQ 111 Tỉnh Thừa Thiên Huế còn hiệu lực,NQ 111 Tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng 2021,NQ 111 Tỉnh Thừa Thiên Huế mới nhất,NQ số 111 năm 2021 Tỉnh Thừa Thiên Huế,Nghị quyết 111/NQ-HDND ngày 14/10/2021,Nghị quyết

Ban hành: 14/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2021

12

Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa

111/2021/ND-CP,Nghị định 111 2021 Chính phủ,Nghị định 111 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 111 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 111 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 111 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 111 Chính phủ mới nhất,NĐ số 111 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 111/2021/ND-CP ngày 09/12/2021,Nghị định 111 Chính phủ về Sửa đổi Nghị định về nhãn hàng hóa 2021,NĐ 111

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

13

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Vũng Tàu,Thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân Vũng Tàu,Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

14

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Đắk Nông ban hành

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2020,Tỉnh Đắk Nông,Thông qua phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông 2021,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông 2021,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

15

Nghị quyết 111/2022/NQ-HĐND sửa đổi Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 kèm theo Nghị quyết 68/2019/NQ-HĐND

111/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2022 Tỉnh Nam Định,Nghị quyết 111 năm 2022 Tỉnh Nam Định,Nghị quyết 111 Tỉnh Nam Định ban hành 2022,NQ 111 Tỉnh Nam Định còn hiệu lực,NQ 111 Tỉnh Nam Định áp dụng 2022,NQ 111 Tỉnh Nam Định mới nhất,NQ số 111 năm 2022 Tỉnh Nam Định,Nghị quyết 111/2022/NQ-HDND ngày 09/12/2022,Nghị quyết 111 Tỉnh Nam Định về Nghị quyết

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2022

16

Nghị quyết 111/NQ-HĐND thông qua bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2020,Tỉnh Quảng Bình,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Quảng Bình,Thông qua bổ sung điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất,Điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất tỉnh Quảng Bình,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

17

Nghị định 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022

111/2020/ND-CP,Nghị định 111 2020 Chính phủ,Nghị định 111 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 111 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 111 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 111 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 111 Chính phủ mới nhất,NĐ số 111 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 111/2020/ND-CP ngày 18/09/2020,Nghị định 111 Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

18

Nghị quyết 111/2021/NQ-HĐND về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

111/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2021,Tỉnh Quảng Trị,Cơ chế tài chính xây dựng phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị,Xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị,Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch tỉnh Quảng Trị,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------

Ban hành: 30/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2021

19

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

20

Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2018 bãi bỏ Nghị quyết 56/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án sắp xếp, hỗ trợ ổn định điểm dân cư cách xa trung tâm bản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2025

111/NQ-HDND,Nghị quyết 111 2018,Tỉnh Sơn La,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 08/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!