Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 111/2013/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 201006 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

111/2013/TT-BTC,Thông tư 111 2013,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân ,Thông tư 111,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 15/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2013

2

Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

25/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2017/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 78/2014/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, THÔNG TƯ SỐ 111/2013/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 16/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2018

3

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

tháng 8 năm 2014 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013, THÔNG TƯ SỐ 111/2013/TT-BTC NGÀY 15/8/2013, THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013, THÔNG TƯ SỐ 08/2013/TT-BTC NGÀY 10/01/2013, THÔNG TƯ SỐ 85/2011/TT-BTC NGÀY 17/6/2011,­­ THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC NGÀY

Ban hành: 25/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2014

4

Thông tư 111/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

111/2021/TT-BTC,Thông tư 111 2021,Bộ Tài chính,Kế toán nghiệp vụ thuế nội địa,Hướng dẫn thuế nội địa,Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2021

5

Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

111/2020/TT-BTC,Thông tư 111 2020,Bộ Tài chính,Xử lý tài chính tiên thu khi chuyển đổi công ty,Tiền thu từ chuyển đổi đơn vị công lập thành công ty cổ phần,Chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

6

Thông tư 111/2018/TT-BTC hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

111/2018/TT-BTC,Thông tư 111 2018,Bộ Tài chính,Công cụ nợ,Thị trường trong nước,Phát hành trái phiếu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2018

7

Thông tư 111/2017/TT-BTC về sửa đồi Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

111/2017/TT-BTC,Thông tư 111 2017,Bộ Tài chính,Phí công chứng,Quản lý và sử dụng phí công chứng ,Mức thu phí chứng thực ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Dịch vụ pháp lý BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

8

Thông tư 111/2016/TT-BTC Quy định về quản lý tài chính đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

111/2016/TT-BTC,Thông tư 111 2016,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính dự án,Chương trình dự án ODA,Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức,Vốn vay ưu đãi,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

9

Thông tư 111/2015/TT-BTC hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

111/2015/TT-BTC,Thông tư 111 2015,Bộ Tài chính,Trái phiếu chính phủ,Phát hành trái phiếu Chính phủ,Trái phiếu Chính phủ trong nước ,Chứng khoán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

10

Thông tư 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

111/2014/TT-BTC,Thông tư 111 2014,Bộ Tài chính,Thuế suất thuế xuất khẩu,Mức thuế suất thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/2014/TT-BTC

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

11

Thông tư 111/2012/TT-BTC về Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

111/2012/TT-BTC,Thông tư 111 2012,Bộ Tài chính,Danh mục hàng hoá ,Thuế suất thuế nhập khẩu,Bộ trưởng Bộ Tài chính,Hạn ngạch thuế quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2012

12

Thông tư 111/2011/TT-BTC sửa đổi quy định về thuế xuất khẩu mặt hàng vàng tại biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

111/2011/TT-BTC,Thông tư 111 2011,Bộ Tài chính,Thuế xuất khẩu vàng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 111/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 08

Ban hành: 02/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2011

13

Thông tư 111/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 9503 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

111/2010/TT-BTC,Thông tư 111 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 111/2010/TT-BTC

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2010

14

Thông tư 111/2008/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 82/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

111/2008/TT-BTC,Thông tư 111 2008,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính Nhà nước,Vốn viện trợ không hoàn lại,Nguồn viện trợ không hoàn lại,Nguồn thu Ngân sách,Sửa đổi,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 24/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2008

15

Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

111/2007/TT-BTC,Thông tư 111 2007,Bộ Tài chính,Quy chế quản lý tài chính,Quản lý tài chính,Ngân hàng phát triển,Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số: 111/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2007

16

Thông tư 111/2006/TT-BTC hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

111/2006/TT-BTC,Thông tư 111 2006,Bộ Tài chính,Công tác quản lý tài chính,Quản lý tài chính,Hệ thống quản lý chất lượng,TCVN ISO 9001:2000,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 06/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2006

17

Thông tư 111/2005/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

111/2005/TT-BTC,Thông tư 111 2005,Bộ Tài chính,Thuế giá trị gia tăng,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế thu nhập kinh doanh bảo hiểm,Thuế GTGT kinh doanh bảo hiểm,Kinh doanh bảo hiểm,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bảo hiểm BỘ TÀI CHÍNH ******* Số: 111/2005/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Thông tư 111/2004/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành

111/2004/TT-BTC,Thông tư 111 2004,Bộ Tài chính,Tổ chức thực hiện,Dự toán ngân sách,Dự toán Ngân sách 2005,Dự toán ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 111/2004/TT-BTC

Ban hành: 19/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

19

Thông tư 111/2003/TT-BTC hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tài chính ban hành

111/2003/TT-BTC,Thông tư 111 2003,Bộ Tài chính,Cấp bù chênh lệch lãi suất,Bù chênh lệch lãi suất,Đầu tư phương tiện vận tải hành khách,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 17/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2013

20

Thông tư 111/2002/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 127/2000/QĐ-TTg thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động của Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài Chính ban hành

111/2002/TT-BTC,Thông tư 111 2002,Bộ Tài chính,Khoán biên chế,Thí điểm khoán biên chế,Kinh phí hoạt động,Kho bạc Nhà nước,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 12/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74