Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 147528 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Thành phố Cần Thơ,Sửa đổi Quyết định 02/2019/QĐ-UBND Cần Thơ,Sửa đổi Quyết định chất lượng công trình,Quản lý chất lượng công trình xây dựng Cần Thơ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

2

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Quảng Nam,Dự án xây dựng công trình tỉnh Quảng Nam,Thẩm định phê duyệt dự án xây dựng công trình,Phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng công trình,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2020

3

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Trách nhiệm nhiệm công khai xin lỗi tỉnh Bắc Kạn,Giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức,Giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

4

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Cà Mau,Tuyển dụng công chức xã phường thị trấn tỉnh Cà Mau,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

5

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Điện Biên,Công tác Thi đua tỉnh Điện Biên,Công tác Khen thưởng tỉnh Điện Biên,Công tác thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

6

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Yên Bái,Định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô tỉnh Yên Bái,Định mức tiêu hao nhiên liệu phục vụ công tác cơ quan,Xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

7

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Trưởng phòng Ban Quản khu du lịch Tuyên Quang,Têu chuẩn Trưởng phòng Ban Quản khu du lịch,Điều kiện Trưởng phòng Ban Quản khu du lịch,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

8

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về định mức hỗ trợ từng loại đối với từng loại khối lượng, hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Hòa Bình,Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư Hoà Bình,Định mức hỗ trợ hạng mục đầu tư vào nông nghiệp,Doanh nghiệp,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

9

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 4 Điều 5 quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 52/2014/QĐ-UBND

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Sửa đổi quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư,Quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư Vũng Tàu,Hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Vũng Tàu,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

10

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Phú Thọ,Danh mục tài sản cố định đặc thù Phú Thọ,Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình Phú Thọ,Thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản Phú Thọ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

11

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020-2024)

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Bảng giá đất Quảng Ngãi áp dụng 05 năm,Bảng giá đất Quảng Ngãi áp dụng 2020 2024,Quy định Bảng giá đất Quảng Ngãi 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

12

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về Quy chế "Quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố Hà Nội"

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Thành phố Hà Nội,Quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ,Chi các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ,Hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

13

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Trà Vinh,Quy chế hoạt động Quỹ Phòng chống thiên tai,Hoạt động Quỹ Phòng chống thiên tai Trà Vinh,Quy chế quản lý Quỹ Phòng chống thiên tai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

14

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Quảng Bình,Bảo trì công trình đường địa phương tỉnh Quảng Bình,Vận hành khai thác công trình đường bộ,Bảo trì công trình đường bộ Quảng Bình,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

15

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Phú Yên,Tiêu chí đặc thù cải hoán thuê mua tàu cá Phú Yên,Đóng mới cải hoán thuê mua tàu cá Phú Yên,Xét duyệt hồ sơ chấp thuận đóng mới tàu cá Phú Yên,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

16

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Thái Bình

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Thái Bình,Quản lý sử dụng kinh phí khuyến công Thái Bình,Sử dụng kinh phí khuyến công Thái Bình 2020,Quy định về quản lý sử dụng kinh phí khuyến công,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

17

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 339/2014/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất do tỉnh Bắc Ninh ban hành

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Sửa đổi Quyết định 339/2014/QĐ-UBND Bắc Ninh,Tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất Bắc Ninh,Bổ sung tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất Bắc Ninh,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

18

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Kiên Giang,Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định tỉnh Kiên Giang,Thời gian sử dụng tài sản cố định tỉnh Kiên Giang,Thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

19

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về định mức hỗ trợ từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Bắc Giang,Định mức hỗ trợ hạng mục đầu tư vào nông nghiệp,Định mức hỗ trợ công trình đầu tư vào nông nghiệp,Hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Bắc Giang,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

20

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Thành phố Hải Phòng,Hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm thành phố Hải Phòng,Quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm 2020,Hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm Hải Phòng 2020,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198