Tra cứu Công Văn 108/2006/N������-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 108/2006/N������-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 63644 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 108/KCB-QLCL&CĐT năm 2020 hướng dẫn tạm thời về xét nghiệm chủng mới của vi rút Corona (nCoV) do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

108/KCB-QLCL&CDT,Công văn 108 2020,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Xét nghiệm ,Hướng dẫn,Vi rút Corona ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108

Ban hành: 04/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

2

Công văn số 108/CP-CN ngày 27/01/2003 của Chính phủ về việc tư vấn thiét kế quy hoạch xây dựng nước ngoài tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

108/CP-CN, Công văn 108, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 108/CP-CN V/v tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng nước ngoài tại TP. Nha Trang tỉnh Khánh Hoà Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: - Bộ

Ban hành: 27/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

3

Công văn 1486/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Nghị định 108/2006/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

1486/TCHQ-GSQL,Công văn 1486 2007,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc Nghị định 108/2006/NĐ-CP ,Ưu đãi đầu tư,Đầu tư BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1486/TCHQ-GSQL V/v Vướng

Ban hành: 13/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

4

Công văn 108/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương về nông nghiệp và nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

108/VPCP-QHDP,Công văn 108 2021,Văn phòng Chính phủ,Xử lý kiến nghị của các địa phương,Kiến nghị của các địa phương về nông nghiệp,Kiến nghị của các địa phương về nông thôn,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

5

Công văn 5027/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

5027/BNV-TCBC,Công văn 5027 2021,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định 108/2020/NĐ-CP,Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban tỉnh,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2021

6

Công văn 8036/BCT-CTĐP năm 2022 thực hiện Nghị quyết 108/NQ-CP và Công văn 38-CV/BCSĐ do Bộ Công Thương ban hành

8036/BCT-CTDP,Công văn 8036 2022,Bộ Công thương,Thực hiện Nghị quyết 108/NQ-CP,Phát triển công nghiệp và thương mại,Triển khai nội dung phát triển công nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2023

7

Công văn 8197/BKH-PC sửa đổi Danh mục kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Danh mục ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010 Kính gửi: - Bộ Công thương; - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Bộ

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2010

8

Công văn 5523/BKH-PC lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

đổi Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư. Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2010 Kính gửi: ....................................... Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 57/VPCP-TH ngày 15/01/2010 và công văn số 354/VPCP-TH ngày 1/4/2010 của Văn phòng Chính phủ, Bộ

Ban hành: 10/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2010

9

Công văn 3465/BKH-PC về ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

3465/BKH-PC,Công văn 3465 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Ưu đãi đầu tư,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3465/BKH-PC V/v Ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006

Ban hành: 27/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2010

10

Công văn 108/XNK-CN năm 2020 về đầu mối doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu khẩu trang và trang thiết bị y tế do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

108/XNK-CN,Công văn 108 2020,Cục Xuất nhập khẩu,Trang thiết bị y tế,Nguyên liệu sản xuất,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

11

Công văn 108/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2022 về đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Bình Định do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

108/TCDBVN-KHCN,MT&HTQT,Công văn 108 2022,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử,Đôn đốc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tỉnh Bình Định,Thu phí sử dụng đường bộ theo điện tử không dừng Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2022

12

Công văn 44/CATTT-CP năm 2018 thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP do Cục An toàn thông tin ban hành

Số: 44/CATTT-CP V/v thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: Tổng cục Hải quan. Phúc đáp công văn số 261/TCHQ-GSQL ngày 16/01/2018 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi Tiết

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

13

Công văn 1031/BYT-AIDS năm 2022 về đánh giá kết quả triển khai Nghị định 108/2007/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

1031/BYT-AIDS,Công văn 1031 2022,Bộ Y tế,Đánh giá triển khai Nghị định 108/2007/NĐ-CP,Đánh giá kết quả triển khai phòng chống HIV AIDS,Kết quả triển khai phòng chống HIV AIDS,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2022

14

Công văn 4809/UBND-SNV năm 2020 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP108/2020/NĐ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

4809/UBND-SNV,Công văn 4809 2020,Thành phố Hà Nội,Hà Nội thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP,Hà Nội thực hiện Nghị định 108/2020/NĐ-CP,Tổ chức các cơ quan chuyên môn Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

15

Công văn 5035/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP108/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

5035/BNV-TCBC,Công văn 5035 2020,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định 108/2020/NĐ-CP,Tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

16

Công văn 108/TCT-QNL năm 2019 về xóa tiền thuế nợ do Tổng cục Thuế ban hành

108/TCT-QNL,Công văn 108,Tổng cục Thuế,Giải đáp vướng mắc,Vướng mắc chính sách thuế ,Nợ thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/TCT-QLN V/v: xóa tiền thuế nợ

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

17

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

18

Công văn số 2130/TCT-PCCS về ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP do Tổng Cục Thuế ban hành.

2130/TCT-PCCS,Công văn 2130 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2130/TCT-PCCS V/v: Ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP

Ban hành: 01/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

19

Công văn 108/TTr-ATVSLĐ về thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

108/TTr-ATVSLD,Công văn 108 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kế hoạch thanh tra kiểm tra ,Thanh tra kiểm tra,Thanh tra kiểm tra chuyên ngành ,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA BỘ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

20

Công văn 108/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

108/TTg-NN,Công văn 108 2018,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Đất trồng lúa ,Sử dụng đất trồng lúa,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/TTg-NN V/v

Ban hành: 26/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.152.207