Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 105/TANDTC-PC&QLKH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2326 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 283/QĐ-TANDTC năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 của Tòa án nhân dân

283/QD-TANDTC,Quyết định 283 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Kế hoạch phát triển Thống kê Việt Nam,Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam ,Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2022

2

Quyết định 273/QĐ-TANDTC năm 2022 triển khai thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

273/QD-TANDTC,Quyết định 273 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Thí điểm dịch vụ tư pháp công trực tuyến,Dịch vụ tư pháp trực tuyến thu tạm ứng án phí,Dịch vụ tư pháp thu nộp tạm ứng lệ phí Tòa án,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 15/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2022

3

Công văn 3693/TCHQ-PC năm 2022 về xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi khi thực hiện Hệ thống trao đổi thông tin về hàng hóa nhập khẩu giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng (Hệ thống VASSCM) do Tổng cục Hải quan ban hành

3693/TCHQ-PC,Công văn 3693 2022,Tổng cục Hải quan,Xử phạt vi phạm hành chính khi thực hiện Hệ thống VASSCM,Xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp kinh doanh cảng,Xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp kinh doanh kho bãi,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG

Ban hành: 07/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2022

4

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-TANDTC năm 2022 hợp nhất Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (để đăng tải); - Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải); - Lưu: VT, Vụ PC&QLKH (TANDTC). XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT KT. CHÁNH ÁN PHÓ CHÁNH ÁN Nguyễn Văn Tiến 12 Mẫu số 01-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày

Ban hành: 07/09/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2022

5

Quyết định 256/QĐ-TANDTC-TĐKT về Kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 trong Tòa án nhân dân do Toàn án nhân dân tối cao ban hành

thành - Thực hiện chỉ tiêu thi đua theo Chỉ thị số 02/2022/CT-CA ngày 14/3/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. - Tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành thực hiện theo Công văn số 55/TANDTC-PC ngày 20/3/2018 và Chỉ thị số

Ban hành: 06/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2022

6

Công văn 3604/TCHQ-PC năm 2022 vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

3604/TCHQ-PC,Công văn 3604 2022,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính,Thời hạn phải giao quyết định định tạm giữ,Hàng hóa vi phạm quy định về nhãn hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2022

7

Công văn 105/UBKT năm 2022 về đính chính Quyết định 5130/QĐ-TLĐ về Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn do Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

105/UBKT,Công văn 105 2022,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Đính chính Quyết định 5130/QĐ-TLĐ,Quy định xử lý kỷ luật tổ chức công đoàn,Đính chính Quy định xử lý kỷ luật công đoàn,Lao động - Tiền lương TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ỦY BAN KIỂM TRA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2022

8

Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 57/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

105/NQ-CP,Nghị quyết 105 2022,Chính phủ,Triển khai Nghị quyết 57/2022/QH15,Triển khai dự án đường Vành đai 3 Hồ Chí Minh,Chủ trương đầu tư đường Vành đai 3 Hồ Chí Minh,Đầu tư,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2022

9

Công văn 58/TANDTC-TĐKT năm 2022 về tổ chức phiên tòa trực tuyến do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

58/TANDTC-TDKT,Công văn 58 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Tổ chức phiên tòa trực tuyến,Tổ chức xét xử phiên tòa trực tuyến,Triển khai tổ chức phiên tòa trực tuyến,Công nghệ thông tin,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2022

10

Công văn 3278/TCHQ-PC năm 2022 về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

3278/TCHQ-PC,Công văn 3278 2022,Tổng cục Hải quan,Xử phạt vi phạm hành chính,Xử phạt vi phạm khai thuế bổ sung,Xử phạt khai bổ sung thuế giá trị gia tăng,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2022

11

Công văn 4132/BYT-PC năm 2022 về chấn chỉnh công tác khám bệnh, chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới do Bộ Y tế ban hành

4132/BYT-PC,Công văn 4132 2022,Bộ Y tế,Chấn chỉnh khám chữa bệnh người đồng tính,Chấn chỉnh khám chữa bệnh người song tính,Chấn chỉnh khám chữa bệnh người chuyển giới,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2022

12

Công văn 2941/BXD-PC năm 2022 về cơ quan thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

2941/BXD-PC,Công văn 2941 2022,Bộ Xây dựng,Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng,Cơ quan thẩm định Báo cáo kinh tế đầu tư xây dựng,Cơ quan thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2022

13

Công văn 150/TANDTC-TH năm 2022 quán triệt thực hiện Quy chế về chế độ quản lý hồ sơ vụ án và công tác lưu trữ trong hệ thống Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

150/TANDTC-TH,Công văn 150 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Quán triệt thực hiện Quy chế về chế độ quản lý hồ sơ vụ án,Thực hiện công tác lưu trữ trong hệ thống Tòa án nhân dân,Quán triệt hực hiện lưu trữ trong hệ thống Tòa án nhân dân,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

14

Quyết định 193/QĐ-TANDTC năm 2022 Quy chế về chế độ quản lý hồ sơ vụ án và công tác lưu trữ trong hệ thống Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

193/QD-TANDTC,Quyết định 193 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Quy chế về chế độ quản lý hồ sơ vụ án,Công tác lưu trữ hồ sơ hệ thống Tòa án,Công tác lưu trữ trong hệ thống Tòa án,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

15

Công văn 166/TANDTC-KHTC năm 2022 về đôn đốc việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

166/TANDTC-KHTC,Công văn 166 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống,Đăng thông tin trên Hệ thống đấu thầu quốc gia,Đăng thông tintrên Hệ thống mạng đấu thầu,Đầu tư,Công nghệ thông tin TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2022

16

Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2022 hủy bỏ danh mục các công trình, dự án nhà nước thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua

105/NQ-HDND,Nghị quyết 105 2022,Tỉnh Sơn La,Hủy bỏ danh mục các công trình nhà nước thu hồi đất,Danh mục các công trình nhà nước thu hồi đất Sơn La,Dự án nhà nước thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2022

17

Quyết định 182/QĐ-TANDTC năm 2022 Kế hoạch thực hiện trong Tòa án nhân dân phong trào thi đua “Vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

182/QD-TANDTC,Quyết định 182 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện phong trào vì người nghèo,Phong trào thi đua vì người nghèo,Kế hoạch thi đua vì người nghèo trong Tòa án,Văn hóa - Xã hội TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2022

18

Công văn 2875/TCHQ-PC năm 2022 về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi do Tổng cục Hải quan ban hành

2875/TCHQ-PC,Công văn 2875 2022,Tổng cục Hải quan,Xử phạt hành chính doanh nghiệp kinh doanh cảng,Xử phạt hành chính kinh doanh kho bãi,Xử phạt doanh nghiệp kinh doanh kho bãi,Doanh nghiệp,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 13/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2022

19

Hướng dẫn 157/TANDTC-V1 thực hiện Quyết định 766/2022/QĐ-CTN về đặc xá năm 2022 đối với người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và trong trường hợp đặc biệt đối với người đang được tạm đình chỉnh chấp hành án phạt tù không đủ điều kiện đặc xá hoặc người đang được hoãn chấp hành án phạt tù do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

157/TANDTC-V1,Hướng dẫn 157 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện Quyết định 766/2022/QĐ-CTN,Đặc xá người đang tạm đình chỉ án phạt tù,Đặc xá người đang hoãn chấp hành án phạt tù,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2022

20

Nghị quyết 105/NQ-HĐND thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên

105/NQ-HDND,Nghị quyết 105 2022,Tỉnh Điện Biên,Kế hoạch vốn thực hiện chương trình quốc gia,Kế hoạch vốn đầu tư Chương trình quốc gia,Vốn thực hiện Chương trình quốc gia Điện Biên,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.39