Tra cứu 104/TB-VPCP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104/TB-VPCP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14665 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông báo 104/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/TB-VPCP Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2021 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI CUỘC HỌP VỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ, NỘI DUNG CẤP BÁCH CẦN GIẢI QUYẾT VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

2

Thông báo 104/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng do Văn phòng Chính phủ ban hành

104/TB-VPCP,Thông báo 104 2019,Văn phòng Chính phủ,Hộ sản xuất kinh doanh ,Sản xuất kinh doanh,Thúc đẩy tăng trưởng,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/TB-VPCP

Ban hành: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2019

3

Thông báo 104/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp ngày 10 tháng 3 năm 2014 về Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng do Văn phòng Chính phủ ban hành

104/TB-VPCP,Thông báo 104 2014,Văn phòng Chính phủ,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 104/TB-VPCP Hà Nội, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

4

Thông báo 104/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án Quốc hoa Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

104/TB-VPCP,Thông báo 104 2013,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,Đề án Quốc hoa Việt Nam ,Quốc hoa Việt Nam ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 104/TB-VPCP

Ban hành: 11/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

5

Thông báo 104/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ ban hành

104/TB-VPCP,Thông báo 104 2012,Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/TB-VPCP Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2012 THÔNG BÁO

Ban hành: 22/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2012

6

Thông báo 104/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

104/TB-VPCP,Thông báo 104 2011,Văn phòng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 104/TB-VPCP Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2011

Ban hành: 04/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2011

7

Thông báo 104/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

104/TB-VPCP,Thông báo 104 2010,Văn phòng Chính phủ,Kết luận,Phó Thủ tướng,Trương Vĩnh Trọng,Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 104/TB-VPCP

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2010

8

Thông báo số 104/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

104/TB-VPCP,Thông báo 104 2009,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 104/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009 THÔNG

Ban hành: 27/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2009

9

Thông báo số 104/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập Chi nhánh Đà Nẵng (Trung tâm phân phối) của Công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ siêu thị Bourbon Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

104/TB-VPCP, Thông báo 104, Văn phòng Chính phủ, Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 104/TB-VPCP Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2007

Ban hành: 09/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2008

10

Thông báo 104/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại cuộc họp về công tác thu phí điện tử không dừng các dự án hoàn thành trong năm 2023, 2024

104/TB-BGTVT,Thông báo 104 2023,Bộ Giao thông vận tải,Kết luận về công tác thu phí điện tử,Kết luận về công tác thu phí điện tử 2023,Kết luận Thứ trưởng Bộ Vận tải về công tác thu phí điện tử,Công nghệ thông tin,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2023

11

Thông báo 104/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thép tấm sơn sẵn, không hợp kim, nguyên liệu sản xuất tủ lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành

104/TB-TCHQ,Thông báo 104 2020,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại thép tấm không hợp kim,Phân loại thép tấm sơn sẵn không hợp kim,Phân loại thép tấm sản xuất tủ lạnh,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2022

12

Thông báo 104/TB-BTC kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành

104/TB-BTC,Thông báo 104 2017,Bộ Tài chính,Công tác thi đua khen thưởng,Luật thi đua khen thưởng,Thi đua khen thưởng,Quy chế công tác thi đua,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

13

Thông báo 392/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trực tuyến với các địa phương về sơ kết tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2021 đến nay và nhiệm

392/TB-VPCP,Thông báo 392 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 392 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 392 Văn phòng Chính phủ ban hành 2023,TB 392 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 392 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2023,TB 392 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 392 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 392/TB-VPCP ngày 24/09/2023

Ban hành: 24/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2023

14

Thông báo 388/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

388/TB-VPCP,Thông báo 388 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 388 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 388 Văn phòng Chính phủ ban hành 2023,TB 388 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 388 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2023,TB 388 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 388 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 388/TB-VPCP ngày 21/09/2023,Thông báo 388

Ban hành: 21/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2023

15

Thông báo 385/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về Phương án hoàn thiện Quyết định sửa đổi Quyết định 26/2021/QĐ-TTg về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Văn phòng Chính phủ ban hành

385/TB-VPCP,Thông báo 385 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 385 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 385 Văn phòng Chính phủ ban hành 2023,TB 385 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 385 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2023,TB 385 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 385 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 385/TB-VPCP ngày 20/09/2023,Thông báo 385

Ban hành: 20/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2023

16

Thông báo 382/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành

382/TB-VPCP,Thông báo 382 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 382 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 382 Văn phòng Chính phủ ban hành 2023,TB 382 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 382 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2023,TB 382 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 382 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 382/TB-VPCP ngày 16/09/2023,Thông báo 382

Ban hành: 16/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2023

17

Thông báo 378/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc làm việc về bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

378/TB-VPCP,Thông báo 378 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 378 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 378 Văn phòng Chính phủ ban hành 2023,TB 378 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 378 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2023,TB 378 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 378 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 378/TB-VPCP ngày 14/09/2023,Thông báo 378

Ban hành: 14/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2023

18

Thông báo 376/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành

376/TB-VPCP,Thông báo 376 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 376 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 376 Văn phòng Chính phủ ban hành 2023,TB 376 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 376 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2023,TB 376 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 376 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 376/TB-VPCP ngày 13/09/2023,Thông báo 376

Ban hành: 13/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2023

19

Thông báo 372/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ nhất của Tổ công tác ngày 08 tháng 9 năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành

372/TB-VPCP,Thông báo 372 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 372 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 372 Văn phòng Chính phủ ban hành 2023,TB 372 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 372 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2023,TB 372 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 372 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 372/TB-VPCP ngày 11/09/2023,Thông báo 372

Ban hành: 11/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2023

20

Thông báo 370/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị thúc đẩy giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu (EC) do Văn phòng Chính phủ ban hành

370/TB-VPCP,Thông báo 370 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 370 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 370 Văn phòng Chính phủ ban hành 2023,TB 370 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 370 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2023,TB 370 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 370 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 370/TB-VPCP ngày 09/09/2023,Thông báo 370

Ban hành: 09/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!