Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1029/TCHQ-TXNK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7521 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông báo 1029/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thép không gỉ, cán nóng dạng tấm, mác thép 201 do Tổng cục Hải quan ban hành

1029/TB-TCHQ,Thông báo 1029 2020,Tổng cục Hải quan,Phân loại Thép không gỉ cán nóng dạng tấm,Kết quả phân loại đối với Thép không gỉ cán nóng,Thông báo kết quả phân loại Thép không gỉ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2022

2

Thông báo 1029/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Chất tạo màu từ đất, bột màu vàng Y-100 glaze yellow pigment do Tổng cục Hải quan ban hành

1029/TB-TCHQ,Thông báo 1029 2019,Tổng cục Hải quan,Phân loại Chất tạo màu từ đất bột màu vàng,Phân loại Thuốc màu hữu cơ dạng bột,Thông báo kết quả phân loại Chất tạo màu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2022

3

Quyết định 1029/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

1029/QD-UBND,Quyết định 1029 2022,Tỉnh Ninh Thuận,Thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản,Công bố thủ tục hành chính khoáng sản,Thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2022

4

Quyết định 1029/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực Bưu chính)

1029/QD-UBND,Quyết định 1029 2022,Tỉnh Bạc Liêu,Thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính,Thủ tục Bưu chính Sở Văn hóa Bạc Liêu,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2022

5

Quyết định 1029/QĐ-BKHCN năm 2022 phê duyệt Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế", mã số: KX.06/21-30 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1029/QD-BKHCN,Quyết định 1029 2022,Bộ Khoa học và Công nghệ,Nghiên cứu các vấn đề quốc tế chủ động hội nhập,Chương trình khoa học nghiên cứu các vấn đề quốc tế,Chương trình khoa học về hội nhập quốc tế BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2022

6

Quyết định 1029/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

1029/QD-UBND,Quyết định 1029 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng,Công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý khu công nghiệp,Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Khu công nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2022

7

Quyết định 1029/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

1029/QD-UBND,Quyết định 1029 2022,Tỉnh Đắk Lắk,Thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp ,Công bố thủ tục hành chính lâm nghiệp,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Đắk Lắk,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2022

8

Quyết định 1029/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

1029/QD-UBND,Quyết định 1029 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp Lạng Sơn,Đổi mới tổ chức tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn,Đổi mới xây dựng thương hiệu nông lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

9

Quyết định 1029/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ một số thủ tục hành chính, lĩnh vực phòng chống tham nhũng áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

1029/QD-UBND,Quyết định 1029 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Bãi bỏ thủ tục lĩnh vực phòng chống tham nhũng Sóc Trăng,Thủ tục phòng chống tham nhũng cấp huyện tỉnh Sóc Trăng,Bãi bỏ thủ tục về tham nhũng cấp huyện tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2021

10

Quyết định 1029/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định 3183/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bình Định, giai đoạn 2013-2020

1029/QD-UBND,Quyết định 1029 2021,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi Quyết định 3183/QĐ-UBND Bình Định,Sửa đổi thành lập của Quỹ hỗ trợ nông dân Bình Định,Nâng cao hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân Bình Định,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

11

Quyết định 1029/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Giáo dục nghề nghiệp được chuẩn hóa và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

1029/QD-UBND,Quyết định 1029 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1029/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 05 tháng 06 năm

Ban hành: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

12

Quyết định 1029/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới trên địa bàn 04 xã biên giới và bãi ngang ven biển thuộc tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2019-2020

1029/QD-UBND,Quyết định 1029 2019,Tỉnh Kiên Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1029/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 04 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

13

Nghị quyết 1029/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1029/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1029 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hà Nam,Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

14

Quyết định 1029/QĐ-TTg năm 2017 chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1029/QD-TTg,Quyết định 1029 2017,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư Dự án,Chủ trương đầu tư,Chủ trương đầu tư Dự án ,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

15

Quyết định 1029/QĐ-HQĐNa năm 2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra do Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai ban hành

1029/QD-HQDNa,Quyết định 1029,Tỉnh Đồng Nai,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1029/QĐ-HQĐNa Đồng Nai, ngày 03

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2017

16

Quyết định 1029/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt bổ sung Quy hoạch vùng nguyên liệu sét sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

1029/QD-UBND,Quyết định 1029 2017,Tỉnh Bắc Giang,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1029/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 20

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

17

Quyết định 1029/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Cà Mau

1029/QD-UBND,Quyết định 1029 2017,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch,Thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch,Thủ tục hành chính thuộc Ủy ban xã Cà Mau,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2022

18

Quyết định 1029/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán lập dự án: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030

1029/QD-UBND,Quyết định 1029 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1029/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 06 năm

Ban hành: 14/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2016

19

Quyết định 1029/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An”

1029/QD-UBND,Quyết định 1029 2015,Tỉnh Nghệ An,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1029/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2018

20

Quyết định 1029/QĐ-BVHTTDL năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 896/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1029/QD-BVHTTDL,Quyết định 1029 2014,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.0.109