Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 100/Q��-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14063 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 100/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

100/QD-TTg,Quyết định 100 2019,Thủ tướng Chính phủ,Truy xuất nguồn gốc,Chất lượng sản phẩm,Xác định nguồn gốc ,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/QĐ-TTg

Ban hành: 19/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

2

Quyết định 100/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành Công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

100/QD-TTg,Quyết định 100 2016,Thủ tướng Chính phủ,Phương án cổ phần hóa,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển thành công ty cổ phần,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/QĐ-TTg

Ban hành: 14/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2016

3

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

4

Quyết định 100/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 03 cá nhân thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

100/QD-TTg,Quyết định 100 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng,Tặng thưởng Bằng khen,Thủ tướng Chính phủ,Bằng khen Thủ tướng chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 22/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2008

5

Quyết định 100/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

100/2009/QD-TTg,Quyết định 100 2009,Thủ tướng Chính phủ,Khu phi thuế quan trong khu kinh tế,Khu kinh tế cửa khẩu,Quy chế hoạt động,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 30/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

6

Quyết định 100/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

100/2008/QD-TTg,Quyết định 100 2008,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt quy hoạch,Phê duyệt quy hoạch phát triển,Phát triển kinh tế xã hội,Tỉnh Tuyên Quang THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2008

7

Nghị quyết 100/NQ-CP về giao danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan, địa phương do Chính phủ ban hành

100/NQ-CP,Nghị quyết 100 2022,Chính phủ,Giao danh mục phát triển kinh tế xã hội,Giao mức vốn dự kiến phát triển kinh tế xã hội,Bổ sung ngân sách phát triển kinh tế xã hội,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2022

8

Nghị quyết 100/NQ-HĐND năm 2022 thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc lòng hồ sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

100/NQ-HDND,Nghị quyết 100 2022,Tỉnh Sơn La,Quy hoạch vùng liên huyện dọc hồ sông Đà,Xây dựng vùng liên huyện dọc lòng hồ sông Đà,Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Sơn La,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2022

9

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 về Phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

100/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số,Kế hoạch triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia,Cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2022

10

Quyết định 100/2007/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 661/QĐ-TTg năm 1998 về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

100/2007/QD-TTg,Quyết định 100 2007,Thủ tướng Chính phủ,Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng,Sửa đổi quyết định,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 100/2007/QĐ-TTg

Ban hành: 06/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2007

11

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030

100/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Công tác xây dựng gia đình,Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với xây dựng gia đình,Đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2022

12

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

--------------- Số: 100/KH-UBND Ninh Bình, ngày 19 tháng 5 năm 2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2022 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH Thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược

Ban hành: 19/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2022

13

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 1260/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027" do thành phố Cần Thơ ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/KH-UBND Cần Thơ, ngày 10 tháng 5 năm 2022 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1260/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH "TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC

Ban hành: 10/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2022

14

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

100/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục Đồng Nai,Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục,Thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo,Công nghệ thông tin,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2022

15

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 về chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022-2025

Số: 100/KH-UBND Đắk Lắk, ngày 04 tháng 05 năm 2022 KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI IPv6 CHO HỆ THỐNG MẠNG, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2022 – 2025 Căn cứ Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu

Ban hành: 04/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2022

16

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

--------------- Số: 100/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2022 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1813/QĐ-TTG NGÀY 28/10/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2025 Thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 28/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2022

17

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

100/KH-UBND,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tiêm vắc xin COVID19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi,Kế hoạch tiêm vắc xin COVID19 cho trẻ Vĩnh Phúc,Chiến dịch tiêm vắc xin COVID19 cho trẻ,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2022

18

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Quyết định 2074/QĐ-TTg thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2022-2030)

phúc --------------- Số: 100/KH-UBND Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2022 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2074/QĐ-TTG NGÀY 10/12/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 06-CT/TW NGÀY 24/6/2021 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI

Ban hành: 13/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2022

19

Thông báo 100/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành do Văn phòng Chính phủ ban hành

100/TB-VPCP,Thông báo 100 2022,Văn phòng Chính phủ,Kết quả thực hiện pháp luật về công tác quy hoạch,Kết quả thực hiện chính sách công tác quy hoạch,Thực hiện chính sách pháp luật công tác quy hoạch,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2022

20

Kế hoạch 100/KH-UBND về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

100/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương,Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 2022,Quy chuẩn kỹ thuật địa phương Hà Tĩnh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74