Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10/2018/TT-BKH��T "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 90610 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 3615/VKSTC-T1 năm 2019 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3615/VKSTC-T1,Công văn 3615 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Đảm bảo kỷ cương,Trật tự kỷ cương,Kỷ cương kỷ luật làm việc,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

2

Công văn 461/VP-T30 hướng dẫn cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính vào Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số: 461/VP-T30 V/v hướng dẫn cập nhật, sửa đổi thủ tục hành chính vào Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông. Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010 Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thực hiện Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thiết

Ban hành: 19/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

3

Công văn 72/BXD-KHCN năm 2018 về hướng dẫn thực hiện QCVN 16:2017/BXD (theo Thông tư 10/2017/TT-BXD) do Bộ Xây dựng ban hành

16:2017/BXD (theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017) Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Yên Bình Bộ Xây dựng nhận được công văn số 01/2018/YB ngày 05/01/2018 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Yên Bình về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

4

Công văn 2252/T/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng hộp ruy băng rỗng

2252/T/TCT,Công văn 2252 2002,Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2252/T/TCT Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 2252TC/TCT NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2002VỀ VIỆC PHÂN LOẠI VÀ

Ban hành: 18/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

5

Công văn 6508/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện Thông tư 04/2012/TT-BKH do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 6508/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thực hiện TT số 04/2012/TT-BKH Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trả lời công văn số 1905/HQBRVT-TXNK ngày 10/10/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh vướng mắc khi thực hiện Thông tư số

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2012

6

Công văn số 5886/BKH-KTCN về đính chính danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

số 04/2009/TT-BKH Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2009 Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân; - Tòa án nhân dân tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; -

Ban hành: 06/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2009

7

Công văn số 1388/CV-NN-TĂCN ngày 29/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

1388/CV-NN-T¡CN,Công văn 1388 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1388/CV-NN-T¡CN V/v Chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

Ban hành: 29/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

8

Công văn số 1358/CV-NN-TĂCN ngày 26/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chất lượng TĂCN nhập khẩu

1358/CV-NN-T¡CN,Công văn 1358 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1358/CV-NN-T¡CNV/v Chất lượng TĂCN nhập khẩu

Ban hành: 26/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

9

Công văn số 1355/CV-NN-TĂCN ngày 26/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

1355/CV-NN-T¡CN,Công văn 1355 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1355/CV-NN-T¡CN V/v Chất lượng nguyên liệu TĂCN

Ban hành: 26/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

10

Công văn số 1357/CV-NN-TĂCN ngày 26/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

1357/CV-NN-T¡CN,Công văn 1357 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1357/CV-NN-T¡CN V/v Chất lượng nguyên liệu TĂCN

Ban hành: 26/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

11

Công văn số 1359/CV-NN-TĂCN ngày 26/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhập khẩu TĂCN

1359/CV-NN-T¡CN,Công văn 1359 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1359/CV-NN-T¡CN V/v Nhập khẩu mẫu TĂCN

Ban hành: 26/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

12

Công văn số 1260/CV-NN-TĂCN ngày 05/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

1260/CV-NN-T¡CN,Công văn 1260 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1260/CV-NN-T¡CN V/v Chất lượng nguyên liệu TĂCN

Ban hành: 05/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

13

Công văn số 1163/CV-NN-TĂCN ngày 17/09/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

1163/CV-NN-T¡CN,Công văn 1163 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1163/CV-NN-T¡CN V/v Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

Ban hành: 17/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

14

Công văn số 1152/CV-NN-TĂCN ngày 15/09/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nhập khẩu ngô để thử nghiệm, khảo nghiệm

1152/CV-NN-T¡CN, Công văn 1152, Bộ Nông nghiệp và Phát triển n, Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1152/CV-NN-T¡CN V/v Nhập khẩu ngô để thử nghiệm, khảo nghiệm Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2004

Ban hành: 15/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

15

Công văn số 1125/CV-NN-TĂCN ngày 10/09/2004 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc bổ sung quy cách bao gói nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

1125/CV-NN-T¡CN,Công văn 1125 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1125/CV-NN-T¡CN V/v Bổ sung quy cách bao gói nguyên liệu

Ban hành: 10/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

16

Công văn số 1089/CV-NN-TĂCN ngày 31/08/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

1089/CV-NN-T¡CN,Công văn 1089 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1089/CV-NN-T¡CN V/v Chất lượng nguyên liệu TĂCN

Ban hành: 31/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

17

Công văn số 1090/CV-NN-TĂCN ngày 31/08/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

1090/CV-NN-T¡CN,Công văn 1090 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1090/CV-NN-T¡CN V/v Chất lượng nguyên liệu TĂCN

Ban hành: 31/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

18

Công văn số 1091/CV-NN/TĂCN ngày 31/08/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

1091/CV-NN/T¡CN,Công văn 1091 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1091/CV-NN/T¡CN V/v Chất lượng nguyên liệu TĂCN

Ban hành: 31/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

19

Công văn số 1009/CV-NN.TĂCN ngày 13/08/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc điều chỉnh quy cách bao gói nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

1009/CV-NN.T¡CN,Công văn 1009 2004,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1009/CV-NN.T¡CN V/v Điều chỉnh quy cách bao gói

Ban hành: 13/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

20

Công văn số 1002/CV-NN.TĂCN ngày 11/08/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc chất lượng nguyên liệu TĂCN nhập khẩu

thực hiện đúng những quy định trong Nghị định 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ; Thông tư 08/NN-KNKL/TT ngày 17/9/1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thức ăn chăn nuôi cũng như những quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. 4- Thời hạn nhập khẩu đến hết ngày 3 tháng 10 năm 2004./.

Ban hành: 11/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232