Tra cứu 10/2012/TT-BLĐTBXH

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/2012/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 286554 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 10/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

10/2012/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU Căn cứ Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung; Căn cứ Nghị

Ban hành: 26/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2012

2

Thông tư 10/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

10/2023/TT-BLDTBXH,Thông tư 10 2023 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 10 năm 2023 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 10 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2023,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2023,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 10 năm 2023 Bộ Lao

Ban hành: 17/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2023

3

Thông tư 10/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

10/2022/TT-BLDTBXH,Thông tư 10 2022 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 10 năm 2022 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 10 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2022,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2022,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 10 năm 2022 Bộ Lao

Ban hành: 31/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2022

4

Thông tư 10/2021/TT-BLĐTBXH về 116 định mức kinh tế - kỹ thuật cho các ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

10/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 10 2021 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 10 năm 2021 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 10 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2021,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2021,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 10 năm 2021 Bộ Lao

Ban hành: 10/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2021

5

Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

10/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 10 2020 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 10 năm 2020 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 10 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2020,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2020,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 10 năm 2020 Bộ Lao

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

6

Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 44/2019/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

10/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 10 2019 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 10 năm 2019 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 10 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2019,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2019,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 10 năm 2019 Bộ Lao

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2019

7

Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH quy định về chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

10/2018/TT-BLDTBXH,Thông tư 10 2018 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 10 năm 2018 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 10 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2018,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2018,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 10 năm 2018 Bộ Lao

Ban hành: 26/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

8

Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

10/2017/TT-BLDTBXH,Thông tư 10 2017 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 10 năm 2017 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 10 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2017,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2017,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 10 năm 2017 Bộ Lao

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2017

9

Thông tư 10/2016/TT-BLĐTBXH sửa đổi Điều 1 Thông tư 20/2015/TT-BLĐTBXH về Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa

10/2016/TT-BLDTBXH,Thông tư 10 2016 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 10 năm 2016 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 10 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2016,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2016,TT 10 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 10 năm 2016 Bộ Lao

Ban hành: 16/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

10

Thông tư 10/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Lâm nghiệp đô thị; Khuyến nông lâm; Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao; Phòng và chữa bệnh thủy sản; Kỹ thuật pha chế đồ uống do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

10/2015/TT-BLDTBXH,Thông tư 10 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Trình độ trung cấp nghề,Trình độ cao đẳng nghề,Khung trình độ cao đẳng nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2015

11

Thông tư 10/2014/TT-BLĐTBXH về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho 05 nghề thuộc nhóm nghề Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân - Sản xuất và chế biến - Máy tính và công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

10/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 10 2014,Bộ Lao động - Thương binh và X,Khung trình độ cao đẳng nghề,Nhóm nghề sản xuất và chế biến,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

12

Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 10/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC VÀ NƠI LÀM VIỆC CẤM SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 06 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 quy định chức

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

13

Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

36/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 36 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bổ sung danh mục nghề,Danh mục nghề nặng nhọc độc hại,Danh mục nghề,Danh mục nghề nguy hiểm ,Công việc nguy hiểm,Công việc nặng nhọc độc hại,Nghề đặc biệt nặng nhọc,Danh mục công việc nguy hiểm ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

14

Thông tư 35/2012/TT-BLĐTBXH quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

35/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 35 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Tổ chức chứng nhận hợp quy,Công bố hợp quy sản phẩm,Thủ tục chỉ định ,Công bố hợp quy,Công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa ,Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy,Thương mại,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

15

Thông tư 34/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

34/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 34 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Dụng cụ điện cầm tay ,An toàn lao động,Truyền động bằng động cơ ,Dụng cụ điện,Quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 24/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

16

Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

33/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 33 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chính sách đối với người lao động ,Hướng dẫn Nghị định 59,Chuyển thành công ty cổ phần,Doanh nghiệp vốn nhà nước ,Chuyển đổi doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2012

17

Thông tư 32/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

32/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 32 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thang cuốn,An toàn lao động,Băng tải chở người ,Quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Quy chuẩn về an toàn lao động ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2012

18

Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu 2013 đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

động - Thương binh và X,Thông tư 29/2012/TT-BLDTBXH ngày 10/12/2012,Thông tư 29 Bộ Lao động - Thương binh và X về Mức lương tối thiểu vùng 2012,TT 29 Bộ Lao động - Thương binh và X về Mức lương tối thiểu vùng 2012,Thông tư Mức lương tối thiểu vùng Bộ Lao động - Thương binh và X 2012,Thông tư 29 Bộ Lao động - Thương binh và X về Hướng dẫn mức lương tối

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2012

19

Thông tư 28/2012/TT-BLĐTBXH về danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho nghề: Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu thủy; Sửa chữa máy tàu thủy; Điện tàu thủy; Điện tử dân dụng; Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

28/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Danh mục thiết bị dạy nghề ,Trình độ trung cấp nghề,Trình độ cao đẳng nghề,Điều khiển phương tiện thủy nội địa,Điều khiển tàu biển,Khai thác máy tàu thủy,Sửa chữa máy tàu thủy,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

20

Thông tư 27/2012/TT-BLĐTBXH về danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp, cao đẳng nghề cho nghề: Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ hành; Nghiệp vụ nhà hàng - Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn; Quản trị khách sạn; Quản trị khu Resort; Quản trị mạng máy tính; Lập trình máy tính do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

27/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 27 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Danh mục thiết bị dạy nghề ,Hướng dẫn du lịch,Trình độ trung cấp cao đẳng nghề ,Quản trị lữ hành,Nghiệp vụ nhà hàng Quản trị nhà hàng,Kỹ thuật chế biến món ăn,Quản trị khách sạn,Quản trị mạng máy tính,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!