Tra cứu Công Văn 09/TTr-SNgV

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/TTr-SNgV "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 120397 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 102/SNgV-HTQT hướng dẫn việc tổ chức hội nghị - hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

102/SNgV-HTQT,Công văn 102,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Hướng dẫn tổ chức hội nghị quốc tế ,Hướng dẫn tổ chức hội thảo quốc tế ,Hội thảo quốc tế Bà Rịa Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU SỞ NGOẠI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

2

Công văn 193/SNgV-NV về hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cho phép cán bộ đi nước ngoài do Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ban hành

193/SNgV-NV,Công văn 193,Tỉnh Quảng Nam,Quyền dân sự UBND TỈNH QUẢNG NAM SỞ NGOẠI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 193/SNgV-NV V/v hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cho phép cán bộ đi nước ngoài

Ban hành: 14/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2011

3

Công văn 09/BXD-TTr xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư là cơ quan nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

09/BXD-TTr,Công văn 09 2011,Bộ Xây dựng,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/BXD-TTr V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư là cơ quan nhà nước

Ban hành: 23/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2011

4

Công văn 09/BXD-TTr về hướng dẫn xử phạt đối với nhà ở riêng lẻ xây dựng tăng thêm diện tích so với Giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

09/BXD-TTr,Công văn 09 2009,Bộ Xây dựng,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 09/BXD-TTr V/v: Hướng dẫn xử phạt đối với nhà ở riêng lẻ xây dựng tăng thêm diện tích so với Giấy

Ban hành: 14/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2009

5

Công văn 3289/SGDĐT-TTr năm 2023 triển khai công tác thanh tra và hướng dẫn kiểm tra năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành

3289/SGDDT-TTr,Công văn 3289 2023 Thành phố Hà Nội,Công văn 3289 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Công văn 3289 Thành phố Hà Nội ban hành 2023,CV 3289 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,CV 3289 Thành phố Hà Nội áp dụng 2023,CV 3289 Thành phố Hà Nội mới nhất,CV số 3289 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Công văn 3289/SGDDT-TTr ngày 12/09/2023,Công văn 3289 Thành phố Hà

Ban hành: 12/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2023

6

Công văn 3290/SGDĐT-TTr năm 2023 hướng dẫn kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội ban hành

3290/SGDDT-TTr,Công văn 3290 2023 Thành phố Hà Nội,Công văn 3290 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Công văn 3290 Thành phố Hà Nội ban hành 2023,CV 3290 Thành phố Hà Nội còn hiệu lực,CV 3290 Thành phố Hà Nội áp dụng 2023,CV 3290 Thành phố Hà Nội mới nhất,CV số 3290 năm 2023 Thành phố Hà Nội,Công văn 3290/SGDDT-TTr ngày 12/09/2023,Công văn 3290 Thành phố Hà

Ban hành: 12/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2023

7

Công văn 5014/SGDĐT-TTr năm 2023 hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5014/SGDĐT-TTr V/v hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2023 Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều

Ban hành: 08/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2023

8

Công văn 4984/SGDĐT-TTr năm 2023 hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2023-2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành p,Công văn 4984/SGDDT-TTr ngày 07/09/2023,Công văn 4984 Sở Giáo dục và Đào tạo Thành p về kiểm tra năm học 2023-2024 của Phòng Giáo dục 2023,CV 4984 Sở Giáo dục và Đào tạo Thành p về kiểm tra năm học 2023-2024 của Phòng Giáo dục 2023,Công văn kiểm tra năm học 2023-2024 của Phòng Giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Thành p

Ban hành: 07/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2023

9

Công văn 3972/BGDĐT-TTr năm 2023 hướng dẫn thanh tra, kiểm tra năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2023,Công văn thanh tra kiểm tra năm học giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3972/BGDĐT-TTr V/v hướng dẫn thanh tra, kiểm tra năm học đối với

Ban hành: 07/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2023

10

Công văn 1343/UBDT-TTR năm 2023 xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc năm 2024 do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1343/UBDT-TTr V/v xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc năm 2024. Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023 Kính gửi:

Ban hành: 01/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2023

11

Công văn 3765/BGDĐT-TTr năm 2023 hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh các trình độ của giáo dục đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3765/BGDĐT-TTr V/v hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh các trình độ của GDĐH, trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non Hà Nội, ngày 28 tháng 07

Ban hành: 28/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2023

12

Công văn 5572/BGTVT-TTr năm 2023 về tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước; phòng, chống tiêu cực nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành

tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước 2023,Công văn tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước Bộ Giao thông vận tải 2023 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5572/BGTVT-TTr V/v tiếp tục tăng cường

Ban hành: 30/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2023

13

Công văn 1784/SGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

2023 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1784/SGDĐT-TTr V/v hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 Hà Nội,

Ban hành: 30/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2023

14

Công văn 1640/SGDĐT-TTr năm 2023 hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1640/SGDĐT-TTr V/v hướng dẫn thanh Tra, kiểm tra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2023 Kính gửi:

Ban hành: 22/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2023

15

Công văn 2158/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 2023,Công văn xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2158/BGDĐT-TTr V/v hướng dẫn

Ban hành: 15/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2023

16

Công văn 3448/BGTVT-TTr năm 2023 về chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quản lý hoạt động sát hạch cấp giấy phép lái xe Bộ Giao thông vận tải 2023 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3448/BGTVT-TTr V/v chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch,

Ban hành: 10/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2023

17

Công văn 953/SGDĐT-TTr năm 2023 về hướng dẫn thanh tra, kiểm tra xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

phúc --------------- Số: 953/SGDĐT-TTr V/v hướng dẫn thanh tra, kiểm tra xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022 - 2023 Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023 Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;

Ban hành: 03/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2023

18

Công văn 127/UBDT-TTr năm 2023 về xây dựng đề án nâng cao năng lực hệ thống cơ quan thanh tra công tác dân tộc cấp tỉnh đến năm 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành

--------------- Số: 127/UBDT-TTr V/v xây dựng đề án nâng cao năng lực hệ thống cơ quan thanh tra công tác dân tộc cấp tỉnh đến năm 2030 Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023 Kính gửi:…………………………………………………… Thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 07/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2023

19

Công văn 211/BXD-TTr năm 2023 hướng dẫn khi thực hiện Nghị định 16/2022/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

--------------- Số: 211/BXD-TTr V/v hướng dẫn khi thực hiện Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023 Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 9526/SXD-TTr ngày 19/12/2022 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc xin

Ban hành: 18/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2023

20

Công văn 69/LĐTBXH-TTr năm 2023 thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 69/LĐTBXH-TTr V/v thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2023 Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Năm 2022,

Ban hành: 09/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!