Tra cứu 09/TTr-SNgV

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/TTr-SNgV "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 217602 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 522/QĐ-SNgV năm 2008 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả do Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

522/QD-SNgV,Quyết định 522 2008,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ phận tiếp nhận trả kết quả,Bộ máy hành chính UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SỞ NGOẠI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 21/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2011

2

Chỉ thị 09/CT-BCA-V28 năm 2016 về tăng cường công tác dân vận của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới do Bộ Công an ban hành

09/CT-BCA-V28,Chỉ thị 09 2016,Bộ Công An,Công tác dân vận,Lực lượng Công an nhân dân,Ban Dân vận,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-BCA-V28 Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

3

Quyết định 21/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Lạng Sơn

luật; Căn cứ Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 09/TTr-SNgV ngày 11 tháng 8 năm 2021. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 25

Ban hành: 22/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2021

4

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 và Điểm b Khoản 3 Điều 3 Quyết định 11/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 09/TTr-SNgV ngày 23 tháng 3 năm 2020. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 3 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của

Ban hành: 02/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

5

Quyết định 4899/QĐ-BNN-TTr năm 2022 về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4899/QD-BNN-TTr,Quyết định 4899 2022,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch phòng chống tham nhũng,Kế hoạch phòng chống tham nhũng tiêu cực,Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2023,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2022

6

Quyết định 1065/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

1065/QD-BCA-V03,Quyết định 1065 2023 Bộ Công An,Quyết định 1065 năm 2023 Bộ Công An,Quyết định 1065 Bộ Công An ban hành 2023,QĐ 1065 Bộ Công An còn hiệu lực,QĐ 1065 Bộ Công An áp dụng 2023,QĐ 1065 Bộ Công An mới nhất,QĐ số 1065 năm 2023 Bộ Công An,Quyết định 1065/QD-BCA-V03 ngày 06/03/2023,Quyết định 1065 Bộ Công An về Kế hoạch hợp nhất văn bản

Ban hành: 06/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2023

7

Quyết định 812/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027" năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

812/QD-BCA-V03,Quyết định 812 2023,Bộ Công An,Nâng cao phổ biến chấp hành pháp luật 2023,Phổ biến vận động nhân dân chấp hành pháp luật,Vận động nhân dân tại cơ sở của Công an nhân dân,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2023

8

Quyết định 9745/QĐ-BCA-V05 năm 2022 về Bộ Tiêu chí tạm thời xây dựng xã, phường, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Bộ Tiêu chí tạm thời xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

9745/QD-BCA-V05,Quyết định 9745 2022 Bộ Công An,Quyết định 9745 năm 2022 Bộ Công An,Quyết định 9745 Bộ Công An ban hành 2022,QĐ 9745 Bộ Công An còn hiệu lực,QĐ 9745 Bộ Công An áp dụng 2022,QĐ 9745 Bộ Công An mới nhất,QĐ số 9745 năm 2022 Bộ Công An,Quyết định 9745/QD-BCA-V05 ngày 28/12/2022,Quyết định 9745 Bộ Công An về Bộ Tiêu chí tạm thời xây

Ban hành: 28/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2023

9

Thông tri 25/TTr-MTTW-BTT năm 2022 hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2021-2025 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

25/TTr-MTTW-BTT,Thông tri 25 2022,Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới 2021 2025,Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM BAN THƯỜNG TRỰC ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 24/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2022

10

Quyết định 615/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

615/QD-BNN-TTr,Quyết định 615 2022,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch phòng chống tham nhũng Bộ Nông nghiệp 2022,Phòng chống tham nhũng của Bộ Nông nghiệp,Kế hoạch phòng chống tham nhũng của Bộ Nông nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2022

11

Hướng dẫn 157/TANDTC-V1 thực hiện Quyết định 766/2022/QĐ-CTN về đặc xá năm 2022 đối với người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và trong trường hợp đặc biệt đối với người đang được tạm đình chỉnh chấp hành án phạt tù không đủ điều kiện đặc xá hoặc người đang được hoãn chấp hành án phạt tù do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

157/TANDTC-V1,Hướng dẫn 157 2022 Tòa án nhân dân tối cao,Hướng dẫn 157 năm 2022 Tòa án nhân dân tối cao,Hướng dẫn 157 Tòa án nhân dân tối cao ban hành 2022,HD 157 Tòa án nhân dân tối cao còn hiệu lực,HD 157 Tòa án nhân dân tối cao áp dụng 2022,HD 157 Tòa án nhân dân tối cao mới nhất,HD số 157 năm 2022 Tòa án nhân dân tối cao,Hướng dẫn

Ban hành: 11/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2022

12

Kế hoạch 343/KH-BCA-V03 năm 2022 về tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

343/KH-BCA-V03,Kế hoạch 343 2022,Bộ Công An,Tổng kết 10 năm thực hiện Phổ biến pháp luật,Tổng kết 10 năm thực hiện Phổ biến pháp luật 2022,Tổng kết 10 năm thực hiện Phổ biến pháp luật mới nhẩt,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2022

13

Hướng dẫn 06/HD-BCA-V05 năm 2022 thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh, trật tự đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 do Bộ Công an ban hành

06/HD-BCA-V05,Hướng dẫn 06 2022 Bộ Công An,Hướng dẫn 06 năm 2022 Bộ Công An,Hướng dẫn 06 Bộ Công An ban hành 2022,HD 06 Bộ Công An còn hiệu lực,HD 06 Bộ Công An áp dụng 2022,HD 06 Bộ Công An mới nhất,HD số 06 năm 2022 Bộ Công An,Hướng dẫn 06/HD-BCA-V05 ngày 29/03/2022,Hướng dẫn 06 Bộ Công An về Tiêu chí chỉ tiêu về an ninh trật tự đối với xã nông

Ban hành: 29/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2022

14

Quyết định 806/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

806/QD-BCA-V03,Quyết định 806 2022,Bộ Công An,Kế hoạch nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật,Công tác phổ biến vận động chấp hành pháp luật,Kế hoạch nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

15

Quyết định 777/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

777/QD-BCA-V03,Quyết định 777 2022,Bộ Công An,Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật,Công tác phổ biến pháp luật trong Công an nhân dân,Công tác giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

16

Quyết định 517/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

517/QD-BCA-V03,Quyết định 517 2022,Bộ Công An,Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an,Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân,Kế hoạch dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

17

Quyết định 518/QĐ-BCA-V03 về Chương trình công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

118/2021/NĐ-CP, Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, quy định của Bộ Công an. - Đơn vị thực hiện: V03, Công an các đơn vị, địa phương. - Thời gian thực hiện: cả năm 2022. 3. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thi hành, áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính V03 xây

Ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

18

Quyết định 519/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

519/QD-BCA-V03,Quyết định 519 2022 Bộ Công An,Quyết định 519 năm 2022 Bộ Công An,Quyết định 519 Bộ Công An ban hành 2022,QĐ 519 Bộ Công An còn hiệu lực,QĐ 519 Bộ Công An áp dụng 2022,QĐ 519 Bộ Công An mới nhất,QĐ số 519 năm 2022 Bộ Công An,Quyết định 519/QD-BCA-V03 ngày 21/01/2022,Quyết định 519 Bộ Công An về Theo dõi thi hành pháp luật trong Công

Ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

19

Quyết định 510/QĐ-BCA-V05 năm 2022 về "Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

của Bộ Công an; Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Theo đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tờ trình số 47/TTr-V05-P2 ngày 17 tháng 01

Ban hành: 20/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2022

20

Quyết định 8937/QĐ-BCA-V03 năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027” do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

8937/QD-BCA-V03,Quyết định 8937 2021,Bộ Công An,Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật,Vận động quần chúng chấp hành pháp luật tại cơ sở,Đề án Nâng cao hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!