Tra cứu 09/2021/Q��-UBND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2021/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 162908 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Quy chế của Bộ phận Một cửa tỉnh Khánh Hòa,Quy chế tổ chức của Bộ phận Một cửa tỉnh Khánh Hòa,Quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2021

2

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình tỉnh Tuyên Quang,Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tỉnh Tuyên Quang,Thiết kế xây dựng của dự án đầu tư công trình Tuyên Quang,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2021

3

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Kiên Giang,Phân cấp tuyển dụng công chức của Ủy ban tỉnh Kiên Giang,Sử dụng công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang,Quản lý công chức thuộc quản lý của Ủy ban tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 04/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2021

4

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về phân cấp thỏa thuận thông số kỹ thuật, công bố hoạt động, công bố lại, gia hạn và đóng, tạm dừng hoạt động các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Quảng Nam,Tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông tỉnh Quảng Nam,Công bố lại tạm dừng hoạt động bến khách ngang sông,Thông số kỹ thuật bến khách ngang sông tỉnh Quảng Nam,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

5

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Bình Dương,Hỗ trợ lao động không giao kết hợp đồng tỉnh Bình Dương,Hỗ trợ đối tượng bị tác động bởi Covid 19 tỉnh Bình Dương,Hỗ trợ lao động bị tác động bởi dịch Covid19 tỉnh Bình Dương,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

6

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46/2017/QĐ-UBND về phân cấp cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Thành phố Hà Nội,Bãi bỏ Quyết định 46/2017/QĐ-UBND thành phố Hà Nội,Cấp giấy chứng nhận kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Hà Nội,Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

7

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Bình

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Thái Bình,Định mức áp dụng cho mô hình khuyến nông tỉnh Thái Bình,Định mức kinh tế áp dụng cho khuyến nông tỉnh Thái Bình,Định mức kỹ thuật áp dụng cho khuyến nông tỉnh Thái Bình ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

8

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Chức năng của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn,Quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn,Nhiệm vụ của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2021

9

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về phân cấp quản lý công chức do thành phố Cần Thơ ban hành

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Thành phố Cần Thơ,Quản lý công chức thành phố Cần Thơ,Phân cấp quản lý công chức thành phố Cần Thơ,Phân cấp tuyển dụng công chức thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

10

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-UBND do tỉnh Yên Bái ban hành

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Yên Bái,Sửa đổi Quyết định 15/2020/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái,Sửa đổi tiêu chuẩn xe ô tô trang bị cho cơ quan tỉnh Yên Bái,Xe ô tô chuyên dùng trang bị cho tổ chức đơn vị tỉnh Yên Bái,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

11

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Đắk Nông,Mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất Đắk Nông,Mức độ khôi phục tình trạng của đất trước vi phạm Đắk Nông,Khôi phục tình trạng của đất trước khi vi phạm tỉnh Đắk Nông,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

12

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND ban hành khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Ban hành khung giá các loại rừng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Khung giá các loại rừng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Ban hành khung giá các loại rừng 2021,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

13

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Mục 2 Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Trà Vinh,Sa đổi Quyết định 17/2015/QĐ-UBND tỉnh Trà Vinh,Sửa đổi Quy định quản lý Nhà nước về giá tỉnh Trà Vinh,Quản lý Nhà nước về giá tỉnh Trà Vinh 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2021

14

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Tiền Giang,Chức năng của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang,Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

15

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Sơn La,Quản lý cán bộ trong cơ quan hành chính tỉnh Sơn La,Quản lý công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập Sơn La,Quản lý lao động trong doanh nghiệp nhà nước tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

16

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy định quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Ủy quyền cấp giấy phép xây dựng tỉnh Thanh Hóa,Quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng Thanh Hóa,Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2021

17

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 3 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 03/2021/QĐ-UBND

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Tây Ninh,Sửa đổi Quyết định 03/2021/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh,Sửa đổi quy chế làm việc của Ủy ban tỉnh Tây Ninh,Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

18

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về định mức tối đa tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Hà Giang,Định mức tiêu hao nhiên liệu với xe ô tô Hà Giang,Định mức tối đa tiêu hao nhiên liệu với xe ô tô Hà Giang,Định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô phục vụ công tác,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

19

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Cao Bằng,Quy chế phối hợp giải quyết nuôi con nuôi Cao Bằng,Giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Cao Bằng,Phối hợp giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

20

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định nội dung thực hiện Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND về một số chính sách khen thưởng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

09/2021/QD-UBND,Quyết định 09 2021,Tỉnh Nghệ An,Khen thưởng danh hiệu Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa,Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Nghệ An,Nội dung thực hiện Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND Nghệ An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.4.45