Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2020/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 147269 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do thành phố Cần Thơ ban hành

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Thành phố Cần Thơ,Giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước,Giá cho thuê nhà ở thành phố Cần Thơ,Giá cho thuê nhà ở sở hữu nhà nước Cần Thơ,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

2

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Bắc Kạn bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND,Sử dụng Thẻ đi lại của doanh nhân APEC,Bãi bỏ quy định sử dụng Thẻ đi lại APEC,Doanh nghiệp,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

3

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Danh mục tài sản, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình; Tài sản cố định vô hình và Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình,Danh mục tài sản thời gian sử dụng tài sản cố định hữu hình,Danh mục tài sản cố định đặc thù tỉnh Tuyên Quang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

4

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Quảng Nam,Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm,Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tỉnh Quảng Nam,Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm thành phố Hội An,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

5

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về các tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Điện Biên,Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn loại 6,Tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn loại 6 Điện Biên,Tiêu chí bến xe thấp hơn bến xe loại 6 vùng sâu,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

6

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về biện pháp giải quyết tình trạng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tình trạng lang thang xin ăn ở Bà Rịa Vũng Tàu,Khắc phục tình trạng lang thang xin ăn Vũng Tàu,Giải quyết tình trạng lang thang xin ăn người cơ nhỡ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

7

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về thời hạn gửi và thẩm định quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Hòa Bình,hời hạn gửi quyết toán ngân sách tỉnh Hòa Bình,Thời hạn thẩm định quyết toán ngân sách Hòa Bình,Thẩm định quyết toán ngân sách tỉnh Hòa Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 04/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

8

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Thái Bình,Bố trí số lượng cán bộ công chức xã phường,Bố trí số lượng cán bộ công chức thị trấn,Bố trí số lượng cán bộ xã phường thị trấn tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

9

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 48/2018/QĐ-UBND về Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Trà Vinh,Sửa đổi Quyết định 48/2018/QĐ-UBND Trà Vinh,Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính Trà Vinh,Bảng đơn giá đăng ký đất đai tỉnh Trà Vinh,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

10

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, hình thức xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Kiên Giang,Quy định đối tượng mua thuê thuê mua nhà ở xã hội,Điều kiện tiêu chí ưu tiên mua nhà ở xã hội,Mua thuê thuê mua nhà ở xã hội Kiên Giang,Thương mại,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

11

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Quảng Bình,Tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng Quảng Bình,Định mức xe ô tô chuyên dùng Quảng Bình,Định mức xe ô tô chuyên dùng Quảng Bình 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

12

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2020

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Phú Thọ,Bảng giá tính thuế tài nguyên Phú Thọ,Thuế tài nguyên khoáng sản và nước Phú Thọ,Bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản kim loại 2020,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

13

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên 2020 tại tỉnh Yên Bái

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Yên Bái,Sửa đổi Bảng giá tính thuế tài nguyên Yên Bái,Sửa đổi Quyết định 27/2019/QĐ-UBND Yên Bái,Yên Bái thực hiện sửa đổi Bảng giá thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

14

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Tiền Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tiền Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 2020,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Tiền Giang 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

15

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Đắk Nông,Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm Đắk Nông,Quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá Đắk Nông,Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

16

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Chế độ báo cáo định kỳ tỉnh Thái Nguyên,Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ quản lý,Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

17

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND về Quy chế Phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Cao Bằng,Phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú Cao Bằng,Quản lý người nước ngoài cư trú tại Cao Bằng,Quy chế Phối hợp quản lý người nước ngoài 2020,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

18

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, phát thanh, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Chế độ nhuận bút hoạt động xuất bản bản tin Bắc Ninh,Thù lao nhuận bút hoạt động xuất bản bản tin Bắc Ninh,Chế độ nhuận bút hoạt động xuất bản phát thanh Bắc Ninh,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2020

19

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Thành phố Hà Nội,Công tác thi đua khen thưởng Hà Nội,Hà Nội ban hành quy định công tác thi đua khen thưởng,Công tác thi đua thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

20

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

09/2020/QD-UBND,Quyết định 09 2020,Tỉnh Hậu Giang,Chế độ báo cáo định kỳ quản lý nhà nước Hậu Giang,Báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước,Báo cáo định kỳ mục tiêu quản lý nhà nước Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198