Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 09/1998/TTLT-BTCCBCP-TL��L��VN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 09/1998/TTLT-BTCCBCP-TL��L��VN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10713 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11887:2017 (ISO 11043:1998) về Tinh dầu húng quế, loại metyl chavicol (Ocimum basilicum L.)

TCVN11887:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11887:2017,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11887:2017 ISO 11043:1998 TINH DẦU HÚNG QUẾ, LOẠI METYL CHAVICOL (OCIMUM BASILICUM L.) Oil of basil, methyl chavicol type (Ocimum basilicum L.) Lời nói đầu TCVN 11887:2017 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2023/BTNMT về Chất lượng nước dưới đất

QCVN09:2023/BTNMT,Quy chuẩn QCVN09:2023,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 09:2023/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT National technical regulation on Ground water quality Lời nói đầu QCVN 09:2023/BTNMT do Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường biên soạn, Vụ Khoa học

Ban hành: 13/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2023

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6437:1998 về Công nghệ thông tin - Bộ ký tự dùng cho nhận dạng quang học OCR-VN - Hình dạng và kích cỡ chữ in

TCVN6437:1998,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6437:1998,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6437 : 1998 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – BỘ KÝ TỰ DÙNG CHO NHẬN DẠNG QUANG HỌC OCR-VN - HÌNH DẠNG VÀ KÍCH CỠ CHỮ IN Information Technology − Character Set for Optical Recognition OCR-VN − Shapes and

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6383:1998 (EAN International) về Mã số mã vạch vật phẩm - Mã vạch tiêu chuẩn 8 chữ số (EAN-VN8) - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6383:1998,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6383:1998,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Mã vạch tiêu chuẩn 8 chữ số ,Yêu cầu kỹ thuật,Mã số mã vạch vật phẩm ,TCVN 6383:1998,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6383 : 1998 MÃ SỐ MÃ VẠCH VẬT PHẨM – MÃ VẠCH TIÊU CHUẨN 8 CHỮ SỐ (EAN-VN8) YÊU CẦU KỸ THUẬT Article

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6382:1998 (EAN International) về Mã số mã vạch vật phẩm - Mã vạch tiêu chuẩn 13 chữ số (EAN - VN13) - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6382:1998,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6382:1998,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Mã số mã vạch vật phẩm ,Mã vạch tiêu chuẩn 13 chữ số ,Yêu cầu kỹ thuật ,TCVN 6382:1998,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6382 : 1998 MÃ SỐ MÃ VẠCH VẬT PHẨM – MÃ VẠCH TIÊU CHUẨN 13 CHỮ SỐ (EAN-VN13) YÊU CẦU KỸ THUẬT Article

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-Z09:2018 (ISO 105-Z09:1995) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần Z09: Xác định độ hòa tan trong nước lạnh của thuốc nhuộm tan trong nước

TCVN7835-Z09:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-Z09:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-Z09:2018 ISO 105-Z09:1995 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN Z09: XÁC ĐỊNH ĐỘ HÒA TAN TRONG NƯỚC LẠNH CỦA THUỐC NHUỘM TAN TRONG NƯỚC Textiles - Tests for colour fastness - Part Z09

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

QCVN09:2017/BXD,Quy chuẩn QCVN09:2017,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 09:2017/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ National Technical Regulation on Energy Efficiency Buildings Mục lục 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.2 Đối tượng áp dụng

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11886:2017 về Tinh dầu hương bài [Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty,syn - Vetiveria zizanioides (L.) Nash]

TCVN11886:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11886:2017,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11886:2017 TINH DẦU HƯƠNG BÀI [CHRYSOPOGON ZIZANIOIDES (L.) ROBERTY, SYN - VETIVERIA ZIZANIOIDES (L.) NASH] Essential oil of vetiver [Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty, syn. Vetiveria zizanioides (L.) Nash]

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11881:2017 về Tinh dầu hạt tiêu đen (Piper nigrum L.)

TCVN11881:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11881:2017,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11881:2017 TINH DẦU HẠT TIÊU ĐEN (PIPER NIGRUM L.) Oil of black pepper (Piper nigrum L.) Lời nói đầu TCVN 11881:2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ISO 3061:2008; TCVN 11881:2017 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11422:2016 về Tinh dầu bạc hà (Mentha x piperita L.)

TCVN11422:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11422:2016,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11422:2016 TINH DẦU BẠC HÀ (MENTHA X PIPERITA L.) Oil of peppermint (mentha x piperita l.) Lời nói đầu TCVN 11422:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ISO 856:2006; TCVN 11422:2016 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11445:2016 về Phụ gia thực phẩm - Axit L-glutamic

TCVN11445:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11445:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11445:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - AXIT L-GLUTAMIC Food additives - L-glutamic acid Lời nói đầu TCVN 11445:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2006) L-glutamic acid; TCVN 11445:2016 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11446:2016 về Phụ gia thực phẩm - Monoamoni L-glutamat

TCVN11446:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11446:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11446:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - MONOAMONI L-GLUTAMAT Food additives-Monoamonium L-glutamate Lời nói đầu TCVN 11446:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2006) Monoamonium L-glutamate; TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11447:2016 về Phụ gia thực phẩm - Monokali L-glutamat

TCVN11447:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11447:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11447:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - MONOKALI L-GLUTAMAT Food additives - Monopotassium L-glutamate Lời nói đầu TCVN 11447:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2006) Monopotassium L

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BGTVT về Chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô

QCVN09:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN09:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 09:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE Ô TÔ National technical regulation on safety and environmental protection for automobiles Lời nói đầu QCVN 09 : 2015/BGTVT do Cục

Ban hành: 31/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

15

Quy chuẩn quốc gia QCVN 09-MT:2015/BTNMT về chất lượng nước dưới đất

QCVN09-MT:2015/BTNMT,Quy chuẩn QCVN09-MT:2015,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 09-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT National technical regulation on ground water quality Lời nói đầu QCVN 09:2015-MT/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất

Ban hành: 21/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2015/BCT đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh do Bộ Công Thương ban hành

QCVN09:2015/BCT,Quy chuẩn QCVN09:2015,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 09:2015/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KHĂN GIẤY VÀ GIẤY VỆ SINH National technical regulation for napkin and toilet tissue paper Lời nói đầu QCVN 09:2015/BCT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn

Ban hành: 28/10/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11884:2017 (ISO 3516:1997) về Tinh dầu hạt mùi (Coriandrum sativum L.)

TCVN11884:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11884:2017,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11884:2017 ISO 3516:1997 TINH DẦU HẠT MÙI (CORIANDRUM SATIVUM L.) Oil of coriander fruits (Coriandrum sativum L.) Lời nói đầu TCVN 11884:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 3516:1997; TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả do Bộ Xây dựng ban hành

QCVN09:2013/BXD,Quy chuẩn QCVN09:2013,Bộ Xây dựng,Xây dựng QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 09:2013/BXD VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ National Technical Regulation on Energy Efficiency Buildings Lời nói đầu QCVN 09:2013/BXD về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” do

Ban hành: 26/09/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11448:2016 về Phụ gia thực phẩm - Canxi di-L-glutamat

TCVN11448:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11448:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11448:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - CANXI DI-L-GLUTAMAT Food additives - Calcium di-L-glutamate Lời nói đầu TCVN 11448:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2006) Calcium di-L-glutamate; TCVN 11448:2016

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11449:2016 về Phụ gia thực phẩm - Magie di-L-glutamat

TCVN11449:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11449:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11449:2016 PHỤ GIA THỰC PHẨM - MAGIE DI-L-GLUTAMAT Food additives - Magnesium di-l-glutamate Lời nói đầu TCVN 11449:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA (2006) Magnesium di-L-glutamate; TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!