Tra cứu Công Văn 09/1998/TTLT-BTCCBCP-TL��L��VN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 09/1998/TTLT-BTCCBCP-TL��L��VN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 57175 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn số 89/LĐTBXH-TL ngày 09/01/2004 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc điều chỉnh tích luỹ thoái ĐGTL năm 2003 của TCT Cao su VN

89/LDTBXH-TL,Công văn 89 2004,Bộ Lao động – Thương binh và X,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/LĐTBXH-TL V/v điều chỉnh luỹ thoái ĐGTL năm 2003 của TCT Cao su Việt Nam Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm

Ban hành: 09/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

2

Công văn 2895/BNV-TL năm 2014 về truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cấp xã là bệnh binh đảm nhiệm chức danh theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

công chức cấp xã là bệnh binh các hạng đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP không hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng từ quỹ bảo hiểm xã hội nên không thuộc đối tượng không đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 5 Mục III Thông tư liên tịch số 99/1998/TTLT-TCCP-BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 1998 của Ban Tổ chức

Ban hành: 31/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2014

3

Công văn 4067/BNV-TL năm 2023 thực hiện Quyết định 426/QĐ-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

4067/BNV-TL,Công văn 4067 2023 Bộ Nội vụ,Công văn 4067 năm 2023 Bộ Nội vụ,Công văn 4067 Bộ Nội vụ ban hành 2023,CV 4067 Bộ Nội vụ còn hiệu lực,CV 4067 Bộ Nội vụ áp dụng 2023,CV 4067 Bộ Nội vụ mới nhất,CV số 4067 năm 2023 Bộ Nội vụ,Công văn 4067/BNV-TL ngày 28/07/2023,Công văn 4067 Bộ Nội vụ về Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm 2023,CV 4067 Bộ Nội

Ban hành: 28/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2023

4

Công văn 2341/BNN-TL năm 2023 thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nông nghiệp và Phát triển n,Công văn 2341/BNN-TL ngày 14/04/2023,Công văn 2341 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n về Thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg 2023,CV 2341 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n về Thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg 2023,Công văn Thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg Bộ Nông nghiệp và Phát triển n 2023,Công văn 2341 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n về Quản lý tài

Ban hành: 14/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2023

5

Công văn 2286/BNN-TL năm 2023 về xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2286/BNN-TL,Công văn 2286 2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công văn 2286 năm 2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công văn 2286 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ban hành 2023,CV 2286 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n còn hiệu lực,CV 2286 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n áp dụng 2023,CV 2286 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n mới nhất,CV số 2286 năm 2023 Bộ

Ban hành: 12/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2023

6

Công văn 1711/BNN-TL năm 2023 thực hiện Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1711/BNN-TL,Công văn 1711 2023,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn,Cấp nước an toàn khu vực nông thôn 2023,Thông tư bảo đảm cấp nước an toàn nông thôn,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2023

7

Công văn 210/BTCCBCP-CQĐP thi hành Nghị định 09/1998/NĐ-CP, 40/1999/NĐ-CP và 46/2000/NĐ-CP do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 210/BTCCBCP-CQĐP V/v thi hành Nghị định 09/1998/NĐ-CP, Nghị định 40/1999/NĐ-CP và Nghị định 46/2000/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2001 Kính

Ban hành: 22/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

8

Công văn 129/BNN-HTQT điều chỉnh thỏa ước VN 1068 01K và VN 1068 02L với AFD, dự án thủy lợi Phước Hòa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

VN 1068 02L với AFD, dự án thủy lợi Phước Hòa Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: Bộ Tài chính Dự án Thủy lợi Phước Hòa được tài trợ bởi các khoản vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan phát triển Pháp (AFD). Trong đó vay AFD theo hai Thỏa ước vay, số 1068 01K và 1068 02L với

Ban hành: 17/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2011

9

Công văn 953/BNN-TL năm 2023 về tổ chức triển khai định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

953/BNN-TL,Công văn 953 2023,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Định mức kỹ thuật khai thác công trình thủy lợi,Định mức kinh tế quản lý khai thác công trình thủy lợi,Định mức kỹ thuật quản lý công trình thủy lợi,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG

Ban hành: 22/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2023

10

Công văn 4319/BNV-TL năm 2022 về thực hiện chế độ tiền lương theo vị trí việc làm và các nội dung khác theo Nghị quyết 27-NQ/TW do Bộ Nội vụ ban hành

4319/BNV-TL,Công văn 4319 2022,Bộ Nội vụ,Thực hiện chế độ tiền lương theo vị trí việc làm,Chế độ tiền lương theo vị trí việc làm,Thực hiện chế độ tiền lương theo vị trí việc làm 2022,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2022

11

Công văn số 1953 TCT/VN7 ngày 03/06/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc thuế chuyển quyền sử dụng đất

1953TCT/VN7,Công văn 1953TCT 2003,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1953 TCT/VN7 V/v thuế chuyển quyền SDĐ Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

12

Công văn số 1932 TCT/VN7 ngày 02/06/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

1932TCT/VN7,Công văn 1932TCT 2003 Tổng cục Thuế,Công văn 1932TCT năm 2003 Tổng cục Thuế,Công văn 1932TCT Tổng cục Thuế ban hành 2003,CV 1932TCT Tổng cục Thuế còn hiệu lực,CV 1932TCT Tổng cục Thuế áp dụng 2003,CV 1932TCT Tổng cục Thuế mới nhất,CV số 1932TCT năm 2003 Tổng cục Thuế,Công văn 1932TCT/VN7 ngày 02/06/2003

Ban hành: 02/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

13

Công văn 1931 TCT/VN7 về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

1931TCT/VN7,Công văn 1931TCT 2003 Tổng cục Thuế,Công văn 1931TCT năm 2003 Tổng cục Thuế,Công văn 1931TCT Tổng cục Thuế ban hành 2003,CV 1931TCT Tổng cục Thuế còn hiệu lực,CV 1931TCT Tổng cục Thuế áp dụng 2003,CV 1931TCT Tổng cục Thuế mới nhất,CV số 1931TCT năm 2003 Tổng cục Thuế,Công văn 1931TCT/VN7 ngày 02/06/2003

Ban hành: 02/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

14

Công văn số 2943 TCT/VN6 ngày 07/08/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc cấp hoá đơn lẻ cho đối tượng kinh doanh không thường xuyên

2943TCT/VN6,Công văn 2943TCT 2002 Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế,Công văn 2943TCT năm 2002 Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế,Công văn 2943TCT Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế ban hành 2002,CV 2943TCT Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế còn hiệu lực,CV 2943TCT Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế áp dụng 2002,CV 2943TCT Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế mới nhất,CV số 2943TCT năm 2002 Bộ

Ban hành: 07/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

15

Công văn số 2593 TCT/VN5 ngày 11/07/2002 của Bộ Tài chính - Tổng Cục thuế về việc điều chỉnh hoá đơn

2593TCT/VN5,Công văn 2593TCT 2002,Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2593 TCT/VN5 V/v: Điều chỉnh hóa đơn

Ban hành: 11/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

16

Công văn 264/QHLĐTL-TL năm 2021 về trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành

264/QHLDTL-TL,Công văn 264 2021 Cục Quan hệ lao động và Tiền l,Công văn 264 năm 2021 Cục Quan hệ lao động và Tiền l,Công văn 264 Cục Quan hệ lao động và Tiền l ban hành 2021,CV 264 Cục Quan hệ lao động và Tiền l còn hiệu lực,CV 264 Cục Quan hệ lao động và Tiền l áp dụng 2021,CV 264 Cục Quan hệ lao động và Tiền l mới nhất,CV số 264 năm 2021 Cục

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

17

Công Văn của Tổng Cục Thuế hướng dẫn việc ấn định thuế đối với hộ cá thể kinh doanh

4841/TCT/VN6,Công văn 4841 2001 Tổng cục Thuế,Công văn 4841 năm 2001 Tổng cục Thuế,Công văn 4841 Tổng cục Thuế ban hành 2001,CV 4841 Tổng cục Thuế còn hiệu lực,CV 4841 Tổng cục Thuế áp dụng 2001,CV 4841 Tổng cục Thuế mới nhất,CV số 4841 năm 2001 Tổng cục Thuế,Công văn 4841/TCT/VN6 ngày 28/11/2001 TỔNG CỤC THUẾ

Ban hành: 28/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

18

Công văn 624/TGCP-TL năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành

624/TGCP-TL,Công văn 624 2021,Ban Tôn giáo Chính phủ,Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID19,Tăng cường phòng chống dịch Covid19 trong tín ngưỡng,Phòng chống dịch Covid19 trong tín ngưỡng tôn giáo,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

19

Công văn 6670/BNV-TL năm 2020 về thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương do Bộ Nội vụ ban hành

6670/BNV-TL,Công văn 6670 2020 Bộ Nội vụ,Công văn 6670 năm 2020 Bộ Nội vụ,Công văn 6670 Bộ Nội vụ ban hành 2020,CV 6670 Bộ Nội vụ còn hiệu lực,CV 6670 Bộ Nội vụ áp dụng 2020,CV 6670 Bộ Nội vụ mới nhất,CV số 6670 năm 2020 Bộ Nội vụ,Công văn 6670/BNV-TL ngày 18/12/2020,Công văn 6670 Bộ Nội vụ về Thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn 2020,CV 6670

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

20

Công văn 2995/BNV-TL năm 2020 về phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

2995/BNV-TL,Công văn 2995 2020 Bộ Nội vụ,Công văn 2995 năm 2020 Bộ Nội vụ,Công văn 2995 Bộ Nội vụ ban hành 2020,CV 2995 Bộ Nội vụ còn hiệu lực,CV 2995 Bộ Nội vụ áp dụng 2020,CV 2995 Bộ Nội vụ mới nhất,CV số 2995 năm 2020 Bộ Nội vụ,Công văn 2995/BNV-TL ngày 17/06/2020,Công văn 2995 Bộ Nội vụ về Phụ cấp khu vực địa bàn cấp xã 2020,CV 2995 Bộ Nội vụ

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!