Tra cứu 09/1998/TTLT-BTCCBCP-TL��L��VN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/1998/TTLT-BTCCBCP-TL��L��VN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 158302 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Lệnh công bố Luật Đấu thầu 2023

09/2023/L-CTN,Lệnh 09 2023 Chủ tịch nước,Lệnh 09 năm 2023 Chủ tịch nước,Lệnh 09 Chủ tịch nước ban hành 2023,Lệnh 09 Chủ tịch nước còn hiệu lực,Lệnh 09 Chủ tịch nước áp dụng 2023,Lệnh 09 Chủ tịch nước mới nhất,Lệnh số 09 năm 2023 Chủ tịch nước,Lệnh 09/2023/L-CTN ngày 03/07/2023,Lệnh 09 Chủ tịch nước về Lệnh công bố Luật Đấu thầu 2023 2023,Lệnh 09

Ban hành: 03/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2023

2

Lệnh công bố Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022

09/2022/L-CTN,Lệnh 09 2022 Chủ tịch nước,Lệnh 09 năm 2022 Chủ tịch nước,Lệnh 09 Chủ tịch nước ban hành 2022,Lệnh 09 Chủ tịch nước còn hiệu lực,Lệnh 09 Chủ tịch nước áp dụng 2022,Lệnh 09 Chủ tịch nước mới nhất,Lệnh số 09 năm 2022 Chủ tịch nước,Lệnh 09/2022/L-CTN ngày 21/11/2022,Lệnh 09 Chủ tịch nước về Công bố Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi

Ban hành: 21/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2022

3

Thông tư liên tịch 09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTBXH-BTC-BYT hướng dẫn chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội do Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ-Bộ lao động thương binh xã hội- Bộ tài chính- Bộ Y tế ban hành

09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLDTBXH-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 09 2002 Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Thông tư liên tịch 09 năm 2002 Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Thông tư liên tịch 09 Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài

Ban hành: 08/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

4

Thông tư liên tịch 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP hướng dẫn Nghị định 01/1998/NĐ-CP về hệ thống tổ chức y tế địa phương do Bộ Y Tế - Ban Tổ Chức Cán Bộ Chính Phủ ban hành

02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP,Thông tư liên tịch 02 1998,Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Bộ Y tế,Hệ thống tổ chức y tế địa phương,Tổ chức y tế địa phương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/06/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

5

Thông tư liên tịch 247/1998/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTS chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Thanh tra viên, Kiểm sát viên bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản do Ban tổ chúc , công tác chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Thủy sản ban hành

247/1998/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTS,Thông tư liên tịch 247 1998,Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Bộ Tài chính,Bộ Thuỷ sản,Thanh tra viên,Kiểm sát viên,Chế độ bồi dưỡng đi biển,Bảo vệ thủy sản,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THUỶ SẢN ******** CỘNG HOÀ

Ban hành: 05/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

6

Thông tư liên tịch 03/1998/TTLT-BNN-BTCCBCP bổ sung Thông tư Liên Bộ 07LB/TT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Tổ chức, cán bộ Chính phủ ban hành

03/1998/TTLT-BNN-BTCCBCP,Thông tư liên tịch 03 1998,Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/04/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

7

Thông tư liên tịch 187/1998/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP 1998 hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý do Ban Tổ Chức Cán Bộ Chính Phủ-Bộ Tài Chính ban hành

187/1998/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 187 1998,Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Chế độ bồi dưỡng,Cộng tác viên trợ giúp pháp lý,Dịch vụ pháp lý BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ TƯ PHÁP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/03/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

8

Lệnh công bố Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

09/2020/L-CTN,Lệnh 09 2020 Chủ tịch nước,Lệnh 09 năm 2020 Chủ tịch nước,Lệnh 09 Chủ tịch nước ban hành 2020,Lệnh 09 Chủ tịch nước còn hiệu lực,Lệnh 09 Chủ tịch nước áp dụng 2020,Lệnh 09 Chủ tịch nước mới nhất,Lệnh số 09 năm 2020 Chủ tịch nước,Lệnh 09/2020/L-CTN ngày 01/07/2020,Lệnh 09 Chủ tịch nước về Lệnh công bố Luật Ban hành văn bản số

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

9

Lệnh công bố Luật Thư viện 2019

09/2019/L-CTN,Lệnh 09 2019 Chủ tịch nước,Lệnh 09 năm 2019 Chủ tịch nước,Lệnh 09 Chủ tịch nước ban hành 2019,Lệnh 09 Chủ tịch nước còn hiệu lực,Lệnh 09 Chủ tịch nước áp dụng 2019,Lệnh 09 Chủ tịch nước mới nhất,Lệnh số 09 năm 2019 Chủ tịch nước,Lệnh 09/2019/L-CTN ngày 03/12/2019,Lệnh 09 Chủ tịch nước về Thư viện 2019,Lệnh 09 Chủ tịch nước về Thư

Ban hành: 03/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

10

Lệnh công bố Luật Đặc xá 2018

09/2018/L-CTN,Lệnh 09 2018,Chủ tịch nước,Đặc xá,Công tác đặc xá,Đặc xá tha tù ,Trách nhiệm hình sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2018/L-CTN Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm

Ban hành: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

11

Lệnh công bố Luật Cảnh vệ 2017

09/2017/L-CTN,Lệnh 09 2017,Chủ tịch nước,Công bố Luật ,Luật Cảnh vệ,Lệnh công bố Luật,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2017/L-CTN Hà Nội, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2017

12

Lệnh công bố Nghị quyết về việc phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

09/2016/L-CTN,Lệnh 09 2016,Chủ tịch nước,Cấp thị thực,Hướng dẫn cấp thị thực,Công hàm thị thực Việt Nam Hoa Kỳ,Việt Nam Hoa Kỳ,Cấp thị thực nhập xuất quá cảnh,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2016

13

Lệnh công bố Luật Kiểm toán nhà nước 2015

09/2015/L-CTN,Lệnh 09 2015,Chủ tịch nước,Luật kiểm toán nhà nước 2015,Luật kiểm toán Nhà nước,Lệnh công bố Luật Kiểm toán,Lệnh công bố Luật 2015,Kế toán - Kiểm toán CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2015

14

Lệnh công bố Luật bảo vệ môi trường 2014

09/2014/L-CTN,Lệnh 09 2014,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật,Luật bảo vệ môi trường 2014,Luật Bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/2014/L

Ban hành: 26/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

15

Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTP về việc cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam do Bộ Giáo dục đào tạo - Bộ Tư pháp ban hành

09/1998/TTLT/BGD&DT-BTP,Thông tư liên tịch 09 1998 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 09 năm 1998 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 09 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tư pháp ban hành 1998,TTLT 09 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tư pháp còn hiệu lực,TTLT 09 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tư pháp áp dụng 1998,TTLT 09 Bộ Giáo dục

Ban hành: 31/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

16

Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT-TDTT-CA quản lý, trang bị, sử dụng, bảo quản, vận chuyển, sửa chữa, mang vào, mang ra khỏi Việt Nam và thanh lý, tiêu huỷ các loại vũ khí thể thao do Uỷ ban thể dục thể thao - Bộ Công an ban hành

09/1998/TTLT-TDTT-CA,Thông tư liên tịch 09 1998,Bộ Công An,Uỷ ban Thể dục Thể thao,Quản lý sử dụng,Bảo quản,Sửa chữa,Vận chuyển,Tiêu hủy vũ khí thể thao,Thanh lý vũ khí thể thao,Vũ khí thể thao,Mang vũ khí thể thao vào Việt Nam,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN-UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO ********

Ban hành: 26/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

17

Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

09/1998/TTLT-TCCP-TLDLD,Thông tư liên tịch 09 1998,Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Hướng dẫn,Hội nghị cán bộ công chức ,Bộ máy hành chính BAN TỔ CHỨC–CÁN BỘ CHÍNH PHỦ VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2010

18

Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT/BNN-BYT hướng dẫn thi hành điều 4, điều 51 Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước CHXHCN Việt Nam kèm theo Nghị định 41/1998/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Y tế ban hành

09/1998/TTLT-BNN-BYT,Thông tư 09 1998 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Y tế,Thông tư 09 năm 1998 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Y tế,Thông tư 09 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Y tế ban hành 1998,TT 09 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 09 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Y tế áp dụng 1998,TT 09 Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: 17/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

19

Thông tư liên tịch 09/1998/TTLT-BYT-BNG hướng dẫn Điều 9, Khoản 1 Điều 48 Điều lệ kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kèm theo Nghị định 41/1998/NĐ-CP do Bộ Y tế - Bộ Ngoại giao ban hành

09/1998/TTLT-BYT-BNG,Thông tư liên tịch 09 1998,Bộ Ngoại giao,Bộ Y tế,Kiểm dịch y tế biên giới,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ NGOẠI GIAO-BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/1998/TTLT

Ban hành: 28/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

20

Lệnh công bố Luật sửa đổi Luật cư trú 2013

09/2013/L-CTN,Lệnh 09 2013,Chủ tịch nước,Sửa đổi,Lệnh công bố Luật,Năm 2013 ,Luật cư trú,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/L-CTN Hà Nội, ngày 28 tháng 06

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!