Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 08/2012/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 149459 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 08/2012/CT-UBND tổ chức đón Tết Quý Tỵ năm 2013 của huyện Củ Chi

08/2012/CT-UBND,Chỉ thị 08 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức đón Tết Quý Tỵ,Đón Tết Quý Tỵ năm 2013 ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/CT-UBND

Ban hành: 17/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

2

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận Bình Tân

08/2012/QD-UBND,Quyết định 08 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Thi đua khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng,Thi đua khen thưởng quận Bình Tân,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

3

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận, giai đoạn 2012 - 2015 do Ủy ban nhân dân Quận 2 ban hành

08/2012/QD-UBND,Quyết định 08 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Chuyển dịch cơ cấu kinh tế,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/QĐ-UBND Quận 2, ngày

Ban hành: 09/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2012

4

Chỉ thị 08/2012/CT-UBND về tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do tỉnh Gia Lai ban hành

08/2012/CT-UBND,Chỉ thị 08 2012,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/2012/CT-UBND Gia Lai, ngày 04 tháng 10

Ban hành: 04/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

5

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về Quy định huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

08/2012/QD-UBND,Quyết định 08 2012,Tỉnh Cao Bằng,Huy động đóng góp ,Tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2012

6

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

08/2012/QD-UBND,Quyết định 08 2012,Tỉnh Hưng Yên,Mức thu lệ phí ,Đăng ký giao dịch bảo đảm,Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm,Cung cấp thông tin,Giao dịch bảo đảm,Địa bàn tỉnh Hưng Yên ,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

7

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

08/2012/QD-UBND,Quyết định 08 2012,Tỉnh Hòa Bình,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Ban Quản lý khu Công Nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2012

8

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 7, kèm theo Quyết định 14/2008/QĐ-UBND

08/2012/QD-UBND,Quyết định 08 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức hoạt động,Quyết định 14/2008/QĐ-UBND,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 31/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

9

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

08/2012/QD-UBND,Quyết định 08 2012,Tỉnh Bạc Liêu,Trình tự thủ tục,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

10

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

08/2012/QD-UBND,Quyết định 08 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Hết hiệu lực thi hành ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

11

Chỉ thị 08/2012/CT-UBND về tăng cường năng lực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

08/2012/CT-UBND,Chỉ thị 08 2012,Tỉnh Hậu Giang,Tăng cường năng lực quản lý,Thực hiện dự án đầu tư xây dựng ,Quản lý dự án đầu tư xây dựng,Dự án đầu tư xây dựng công trình,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

12

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

08/2012/QD-UBND,Quyết định 08 2012,Tỉnh Quảng Trị,Quản lý thông tin đối ngoại ,Thông tin đối ngoại ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 18/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

13

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2010/QĐ-UBND quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

08/2012/QD-UBND,Quyết định 08 2012,Tỉnh Cà Mau,Sửa đổi quy định bồi thường,Bồi thường khi thu hồi đất,Bồi thường hỗ trợ và tái định cư,Tỉnh Cà Mau,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2012

14

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang

08/2012/QD-UBND,Quyết định 08 2012,Tỉnh An Giang,Công tác thi đua khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng 2013 ,Thi đua khen thưởng An Giang,Thi đua khen thưởng,Quy chế thi đua khen thưởng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2013

15

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam

08/2012/QD-UBND,Quyết định 08 2012,Tỉnh Hà Nam,Sở Giáo dục và Đào tạo,Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nam,Chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo,Nhiệm vụ Sở Giáo dục và Đào tạo,Quyền hạn Sở Giáo dục và Đào tạo,Cơ cấu Sở Giáo dục và Đào tạo,Biên chế Sở Giáo dục và Đào tạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Ban hành: 31/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

16

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn Quận 12

08/2012/QD-UBND,Quyết định 08 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão,Tìm kiếm cứu nạn,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2012

17

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

08/2012/QD-UBND,Quyết định 08 2012,Tỉnh Quảng Nam,Công trình cấp nước sạch nông thôn,Quản lý khai thác UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2012/QĐ-UBND

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2012

18

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

08/2012/QD-UBND,Quyết định 08 2012,Tỉnh Thái Nguyên,Tạo lập quản lý sử dụng,Nguồn vốn từ Ngân sách địa phương ,Đối tượng chính sách xã hội ,Cho vay đối với hộ nghèo ,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2012

19

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND quy định mức chi và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

08/2012/QD-UBND,Quyết định 08 2012,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quyết toán kinh phí,Văn bản quy phạm pháp luật,Lập dự toán kinh phí,Rà soát văn bản quy phạm pháp luật ,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2012

20

Chỉ thị 08/2012/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

08/2012/CT-UBND,Chỉ thị 08 2012,Tỉnh Quảng Bình,Quản lý Nhà nước,Bán đấu giá tài sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 08/2012/CT-UBND Quảng

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84