Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/2008/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 151050 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND về tổ chức đón Tết nguyên đán Kỷ sửu 2009 do Ủy ban nhân dân Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

07/2008/CT-UBND,Chỉ thị 07 2008,Quận 8,Văn hóa - Xã hội THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -------- Số: 07/2008/CT-UBND Quận 8, ngày 16 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 16/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2008

2

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2022 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2022,Tỉnh Gia Lai,Tăng cường phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản,Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản Gia Lai,Đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản Gia Lai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2022

3

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước do tỉnh Điện Biên ban hành

07/2008/CT-UBND,Chỉ thị 07 2008,Tỉnh Điện Biên,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2008/CT-UBND Điện Biên Phủ, ngày 29

Ban hành: 29/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2013

4

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND về quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn Quận 12 do Ủy ban nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

07/2008/QD-UBND,Quyết định 07 2008,Quận 12,Quy chế phối hợp công tác,Bồi thường,Bồi thường giải phóng mặt bằng,Giải phóng mặt bằng,Quận 12,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 26/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2008

5

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

07/2008/QD-UBND,Quyết định 07 2008,Thành phố Hà Nội,Văn phòng Ban chỉ đạo,Phòng chống tham nhũng,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2008

6

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

7

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND về nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

07/2008/CT-UBND,Chỉ thị 07 2008,Tỉnh Lâm Đồng,Hòa giải ở cơ sở,Hoạt động hòa giải ở cơ sở,Tỉnh Lâm Đồng,Nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

8

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh An Giang

07/2008/CT-UBND,Chỉ thị 07 2008,Tỉnh An Giang,Xây dựng xã hội học tập,Phong trào khuyến học khuyến tài,Tỉnh An Giang,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2012

9

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định việc xử lý kỷ luật công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

07/2008/QD-UBND,Quyết định 07 2008,Tỉnh Quảng Bình,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2008/QĐ-UBND Đồng Hới,

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

10

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND về tăng cường biện pháp chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

07/2008/CT-UBND,Chỉ thị 07 2008,Tỉnh Cà Mau,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2008/CT-UBND Cà Mau, ngày 22 tháng 07 năm 2008

Ban hành: 22/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

11

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định 37/2006/QĐ-UBND

07/2008/QD-UBND,Quyết định 07 2008,Tỉnh Tuyên Quang,Khai thác công trình thủy lợi,Bảo vệ công trình thủy lợi,Sửa đổi quy định kèm theo 37/2006/QĐ-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2012

12

Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường giải pháp cấp bách nhằm kéo giảm tai nạn giao thông từ nay đến cuối năm 2022 do thành phố Cần Thơ ban hành

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2022,Thành phố Cần Thơ,Giải pháp giảm tai nạn giao thông,Tăng cường giảm tai nạn giao thông,Giảm tai nạn giao thông Cần Thơ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2022

13

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; ngăn ngừa, giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm của tỉnh Gia Lai

07/2008/CT-UBND,Chỉ thị 07 2008,Tỉnh Gia Lai,Bảo vệ chăm sóc trẻ em,Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ,Ngăn ngừa tình trạng trẻ em lang thang,Giải quyết tình trạng trẻ em lang thang,Tình trạng trẻ em bị xâm hại ,Trẻ em bị xâm hại tình dục ,Trẻ em phải lao động nặng nhọc,Lao động nặng trong điều kiện đ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN

Ban hành: 26/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

14

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

07/2008/QD-UBND,Quyết định 07 2008,Huyện Cần Giờ,Phòng Tài chính Kế hoạch,Huyện Cần Giờ,Thành lập,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 24/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2008

15

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

07/2008/QD-UBND,Quyết định 07 2008,Huyện Bình Chánh,Phòng Văn hóa Thông tin,Huyện Bình Chánh,Thành lập,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 24/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2008

16

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND thành lập Phòng Nội vụ quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

07/2008/QD-UBND,Quyết định 07 2008,Quận Tân Bình,Phòng Nội vụ,Thành lập Phòng Nội vụ,Quận Tân Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 07/2008/QĐ-UBND Tân

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

17

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND về sắp xếp tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

07/2008/QD-UBND,Quyết định 07 2008,Quận 6,Chức năng Cơ quan chuyên môn,Nhiệm vụ Cơ quan chuyên môn,Quyền hạn Cơ quan chuyên môn,Tổ chức lại cơ quan chuyên môn ,Bộ máy hành chính THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 12/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2017

18

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND về quản lý bảo vệ rừng ở những vùng quy hoạch trồng cao su, trồng rừng, trồng cây công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

07/2008/CT-UBND,Chỉ thị 07 2008,Tỉnh Đắk Lắk,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2008/CT-UBND Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 5 năm

Ban hành: 23/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2019

19

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND về tăng cường quản lý các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

07/2008/CT-UBND,Chỉ thị 07 2008,Tỉnh Sóc Trăng,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2008/CT-UBND Sóc Trăng, ngày 13 tháng 5 năm 2008

Ban hành: 13/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2015

20

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND về tiếp tục thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

07/2008/CT-UBND,Chỉ thị 07 2008,Tỉnh Bến Tre,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 07/2008/CT-UBND Bến Tre, ngày 12 tháng 5 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ

Ban hành: 12/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102