Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/DS-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 111809 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 140/QĐ-ĐS năm 2012 về Quy chế quản lý, cấp và sử dụng Thẻ công vụ do Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam ban hành

140/QD-DS,Quyết định 140 2012,Đường sắt Việt Nam,Sử dụng Thẻ công vụ ,Cấp Thẻ công vụ ,Quy chế quản lý,Bộ máy hành chính ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/QĐ-ĐS

Ban hành: 14/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2012

2

Quy chế 1082/QCPH-ĐS-KL năm 2015 phối hợp giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Cục Kiểm lâm kiểm tra việc vận chuyển lâm sản trên đường sắt quốc gia

1082/QCPH-DS-KL,Quy chế 1082 2015,Cục Kiểm lâm,Tổng công ty Đường sắt Việt Na,Đường sắt quốc gia,Vận chuyển lâm sản,Kiểm tra vận chuyển lâm sản,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI – BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TCT ĐƯỜNG SẮT VN - CỤC KIỂM LÂM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

3

Hướng dẫn 431/HD-STS về quản lý giống và nuôi tôm chân trắng (p.Vannamei) ở Cà Mau do Sở Thủy sản ban hành

431/HD-STS,Hướng dẫn 431 2008,Tỉnh Cà Mau,Giống tôm chân trắng,Nuôi tôm chân trắng,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH CÀ MAU SỞ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 431/HD-STS

Ban hành: 08/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2010

4

Quyết định 91/QĐ-STS năm 2008 về Quy định tạm thời Quy trình kiểm dịch tôm giống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

91/QD-STS,Quyết định 91 2008,Tỉnh Bình Thuận,Kiểm dịch tôm giống,Tỉnh Bình Thuận,Quy định tạm thời,Thể thao - Y tế UBND TỈNH BÌNH THUẬN SỞ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 91/QĐ-STS

Ban hành: 20/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2012

5

Quy định 72/STS-VP năm 2007 về trình tự thủ tục tổ chức hội thảo liên quan đến lĩnh vực thủy sản do Sở Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành

72/STS-VP,Quy định 72 2007,Tỉnh Bạc Liêu UBND TỈNH BẠC LIÊU SỞ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 72/STS-VP Bạc Liêu, ngày 27 tháng 04 năm 2007 QUY

Ban hành: 27/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

6

Quy định 14/QĐ-STS năm 2007 về điều kiện đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh giống thủy sản do Sở Thủy Sản tỉnh Sóc Trăng ban hành

14/QD-STS,Quy định 14 2007,Tỉnh Sóc Trăng,Hoạt động sản xuất kinh doanh,Kinh doanh giống thủy sản,Doanh nghiệp,Thương mại UBND TỈNH SÓC TRĂNG SỞ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14/QĐ-STS

Ban hành: 09/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2011

7

Hướng dẫn 380/HD-STS về công tác đăng kiểm tàu cá có tổng công suất máy chính đến dưới 45CV do Sở Thủy sản tỉnh Quảng Ninh ban hành

380/HD-STS,Hướng dẫn 380 2003,Tỉnh Quảng Ninh,Giao thông - Vận tải UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 380/HD-STS Quảng Ninh, ngày 01 tháng 07 năm 2003

Ban hành: 01/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2011

8

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTTTT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

07/VBHN-BTTTT,Văn bản hợp nhất 07 2022,Bộ Thông tin và Truyền thông,Nghị định xử phạt vi phạm hoạt động báo chí,Xử phạt vi phạm hoạt động báo chí xuất bản,Xử phạt vi phạm in không phải xuất bản phẩm,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/07/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2022

9

Nghị quyết 07/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn và cơ chế huy động, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

07/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2022,Tỉnh Nghệ An,Kế hoạch phân bổ vốn phát triển kinh tế xã hội,Huy động nguồn vốn phát triển kinh tế dân tộc thiểu số,Nguốn vốn phát triển kinh tế xã hội dân tộc thiểu số,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 24/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2022

10

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2022 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2022,Tỉnh Hà Tĩnh,Biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng,Công tác phòng cháy chữa cháy rừng Hà Tĩnh,Thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2022

11

Chỉ thị 07/CT-UBND về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2022,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022,Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Vũng Tàu,Công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2022

12

Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2022 do tỉnh Phú Yên ban hành

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2022,Tỉnh Phú Yên,Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022,Chỉ đạo phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học,Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Phú Yên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2022

13

Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2022,Tỉnh Lai Châu,Chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Tổ chức tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp,Công tác tuyển sinh đại học tại tỉnh Lai Châu,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2022

14

Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2030

07/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2022,Tỉnh Bình Thuận,Công tác phát triển thanh niên,Nghị quyết phát triển thanh niên Bình Thuận,Xây dựng thanh niên tỉnh Bình Thuận,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2022

15

Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2022 về sử dụng dự phòng chung và giảm vốn các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý do tỉnh An Giang ban hành

07/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2022,Tỉnh An Giang,Sử dụng dự phòng chung dự án đầu tư công,Giảm vốn dự án đầu tư công trung hạn An Giang,Sử dụng dự phòng chung dự án đầu tư công An Giang,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2022

16

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2022 về chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, tuyển sinh quân sự năm 2023 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2022,Tỉnh Ninh Thuận,Chuẩn bị thực lực tuyển chọn nhập ngũ,Quản lý công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự,Quản lý tuyển sinh quân sự Ninh Thuận,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2022

17

Chỉ thị 07/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 do tỉnh Quảng Nam ban hành

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2022,Tỉnh Quảng Nam,Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông,Tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông,Tổ chức thi tốt nghiệp tỉnh Quảng Nam,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

18

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2022 nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Đồng Nai ban hành

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2022,Tỉnh Đồng Nai,Thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg,Xử lý tình trạng nhũng nhiễu cho người dân,Xử lý tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2022

19

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em do thành phố Hải Phòng ban hành

07/CT-UBND,Chỉ thị 07 2022,Thành phố Hải Phòng,Phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em Hải Phòng,Phòng chống tai nạn trẻ em Hải Phòng,Phòng chống thương tích trẻ em Hải Phòng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2022

20

Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2022 về hỗ trợ kinh phí đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

07/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2022,Tỉnh Hải Dương,Hỗ trợ kinh phí cộng tác viên dân số Hải Dương,Hỗ trợ cộng tác viên dân số tại thôn Hải Dương,Hỗ trợ cộng tác viên dân số khu dân cư Hải Dương,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123