Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 06/2007/TT-BTNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 80265 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 6486/BGTVT-MT năm 2013 thực hiện các Thông tư 06/2013/TT-BTNMT, 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6486/BGTVT-MT V/v thực hiện các Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT; số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: - Tổng cục Đường bộ Việt Nam; - Các Cục quản lý chuyên ngành;

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

2

Công văn 3212/GSQL-GQ1 năm 2018 thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và 09/2018/TT-BTNMT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 3212/GSQL-GQ1 V/v thực hiện TT 08/2018/TT-BTNMTTT 09/2018/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bình Định, TP. Hồ Chí

Ban hành: 10/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

3

Công văn 3786/BTNMT-TCMT năm 2019 về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 19/2016/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số: 3786/BTNMT-TCMT V/v khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương Nhằm hướng dẫn chi tiết Điều 134 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã

Ban hành: 06/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

4

Công văn 04/BTNMT-TCCB về phát động phong trào thi đua năm 2023 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

04/BTNMT-TCCB,Công văn 04 2023,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Phong trào thi đua ngành Tài nguyên,Phát động phong trào thi đua ngành Tài nguyên,Phong trào thi đua ngành Tài nguyên Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 03/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2023

5

Công văn 7652/BTNMT-TCMT năm 2022 thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

7652/BTNMT-TCMT,Công văn 7652 2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Rà soát đánh giá cơ sở xử lý chất thải nguy hại,Thẩm định công nghệ cơ sở xử lý chất thải nguy hại,Rà soát đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2023

6

Công văn 7337/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2022 về tăng cường năng lực hoạt động của Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

7337/BTNMT-TCQLDD,Công văn 7337 2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tăng cường năng lực Văn phòng đăng ký đất đai,Tăng cường hoạt động Văn phòng đăng ký đất đai,Hoạt động Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2022

7

Công văn 6707/BTNMT-VP về đề xuất sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

6707/BTNMT-VP,Công văn 6707 2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Đề xuất sự kiện ngành tài nguyên môi trường,Đề xuất sự kiện ngành tài nguyên môi trường 2022,Đề xuất sự kiện lĩnh vực tài nguyên môi trường 2022,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2022

8

Công văn 6215/BTNMT-TCMT năm 2022 đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

6215/BTNMT-TCMT,Công văn 6215 2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tuyên truyền pháp luật bảo tồn loài chim hoang dã,Tuyên truyền pháp luật bảo tồn loài chim di cư,Thực thi pháp luật bảo tồn loài chim hoang dã,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2022

9

Công văn 6118/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2022 về tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

6118/BTNMT-TCQLDD,Công văn 6118 2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tăng cường kiểm tra xử lý các dự án,Công trình không đưa đất vào sử dụng,Xử lý dự án chậm tiến độ sử dụng đất,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2022

10

Công văn 6157/BTNMT-TCMT năm 2018 triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg, Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và 09/2018/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

nguyên và Môi trường đã phối hợp, thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ xác định phế liệu là hàng hóa nhóm 2 (Quy định trong nội dung 06 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT). Việc kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu do Sở Tài

Ban hành: 07/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

11

Công văn 5518/BTNMT-TCMT năm 2022 về tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

5518/BTNMT-TCMT,Công văn 5518 2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Giám sát thu gom vận chuyển xử lý chất thải công nghiệp,Kiểm tra thu gom vận chuyển xử lý chất thải công nghiệp,Rà soát thu gom vận chuyển xử lý chất thải công nghiệp,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 19/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2022

12

Công văn 5943/BTNMT-TCMT năm 2018 hướng dẫn thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và 09/2018/TT-BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

--------------- Số: 5943/BTNMT-TCMT V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi

Ban hành: 26/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

13

Công văn 5352/BTNMT-TTTT về tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

5352/BTNMT-TTTT,Công văn 5352 2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch,Tổ chức hưởng ứng Chiến dịch thế giới sạch,Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2022,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2022

14

Công văn 5314/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2022 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

5314/BTNMT-TCQLDD,Công văn 5314 2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tăng cường quản lý giá đất,Tăng cường công tác quản lý giá đất,Tăng cường quản lý nhà nước về giá đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2022

15

Công văn 5220/BTNMT-TCMT năm 2022 triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5220/BTNMT-TCMT V/v triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đất Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2022 Kính gửi: - Bộ Quốc phòng; - Bộ Công an; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Ban hành: 06/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2022

16

Công văn 5186/BTNMT-CNTT năm 2022 triển khai kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

5186/BTNMT-CNTT,Công văn 5186 2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Kết nối dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư,Chia sẻ dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư,Kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,Công nghệ thông tin,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2022

17

Công văn 5045/BTNMT-TCMT năm 2022 hướng dẫn triển khai công tác bảo vệ môi trường nông thôn theo Luật Bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

5045/BTNMT-TCMT,Công văn 5045 2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bảo vệ môi trường nông thôn,Công tác bảo vệ môi trường nông thôn,Hướng dẫn bảo vệ môi trường nông thôn,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2022

18

Công văn 5020/BTNMT-PC năm 2022 về giảm phát thải khi nhà kính và hướng dẫn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

định 06/2022/NĐ-CP, ngày 07/01/2022 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu; ngày 18/01/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Quyết định số

Ban hành: 25/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2022

19

Công văn 4898/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2022 tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

điều tra, đánh giá đất đai lần đầu, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của địa phương; gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp theo quy định tại Điều 33, Luật Đất đai và các quy định tại Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định việc điều tra, đánh giá đất đai. b) Đối với các địa phương đã thực

Ban hành: 23/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2022

20

Công văn 4854/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2022 cung cấp thông tin phục vụ giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

4854/BTNMT-TCQLDD,Công văn 4854 2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Cung cấp thông tin chuyên đề thực hành tiết kiệm,Cung cấp thông tin giám sát chống lãng phí,Cung cấp thông tin chuyên đề chống lãng phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.238.28