Tra cứu 06/2007/NQ-H��ND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/2007/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 43061 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

06/2023/ND-CP,Nghị định 06 2023 Chính phủ,Nghị định 06 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 06 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 06 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 06 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 06 Chính phủ mới nhất, số 06 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 06/2023/ND-CP ngày 21/02/2023,Nghị định 06 Chính phủ về Kiểm định chất lượng đầu vào công chức 2023,NĐ 06 Chính phủ

Ban hành: 21/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2023

2

Nghị quyết 06/NQ-HĐND cho ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Nghị quyết 06 năm 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Nghị quyết 06 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành 2023,NQ 06 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn hiệu lực,NQ 06 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng 2023,NQ 06 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới nhất,NQ số 06 năm 2023 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Nghị quyết 06/NQ-HDND ngày

Ban hành: 31/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2023

3

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2023 Tỉnh Bạc Liêu,Nghị quyết 06 năm 2023 Tỉnh Bạc Liêu,Nghị quyết 06 Tỉnh Bạc Liêu ban hành 2023,NQ 06 Tỉnh Bạc Liêu còn hiệu lực,NQ 06 Tỉnh Bạc Liêu áp dụng 2023,NQ 06 Tỉnh Bạc Liêu mới nhất,NQ số 06 năm 2023 Tỉnh Bạc Liêu,Nghị quyết 06/NQ-HDND ngày 25/04/2023,Nghị quyết 06 Tỉnh Bạc Liêu về Danh mục dịch vụ sự nghiệp

Ban hành: 25/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2023

4

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2023 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Yên Bái ban hành

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2023 Tỉnh Yên Bái,Nghị quyết 06 năm 2023 Tỉnh Yên Bái,Nghị quyết 06 Tỉnh Yên Bái ban hành 2023,NQ 06 Tỉnh Yên Bái còn hiệu lực,NQ 06 Tỉnh Yên Bái áp dụng 2023,NQ 06 Tỉnh Yên Bái mới nhất,NQ số 06 năm 2023 Tỉnh Yên Bái,Nghị quyết 06/NQ-HDND ngày 12/04/2023,Nghị quyết 06 Tỉnh Yên Bái về Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung

Ban hành: 12/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2023

5

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 06 năm 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 06 Tỉnh Phú Thọ ban hành 2023,NQ 06 Tỉnh Phú Thọ còn hiệu lực,NQ 06 Tỉnh Phú Thọ áp dụng 2023,NQ 06 Tỉnh Phú Thọ mới nhất,NQ số 06 năm 2023 Tỉnh Phú Thọ,Nghị quyết 06/NQ-HDND ngày 07/04/2023,Nghị quyết 06 Tỉnh Phú Thọ về Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công

Ban hành: 07/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2023

6

Nghị quyết 06/NQ-HĐND phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và biên chế các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2023

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2023,Tỉnh Cà Mau,Số lượng người làm việc hưởng lương nhà nước,Số người hưởng lương nhà nước Cà Mau,Hưởng lương ngân sách nhà nước Cà Mau,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2023

7

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2023 sửa đổi Khoản 1 Mục IV Biểu 01 kèm theo điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết 83/NQ-HĐND thông qua danh mục thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được sửa đổi tại Điều 1 của Nghị quyết 21/NQ-HĐND

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2023,Tỉnh Đồng Tháp,Sửa đổi Nghị quyết 83/NQ-HĐND Đồng Tháp,Sửa đổi Nghị quyết 83/NQ-HĐND thu hồi đất,Sửa đổi quy định thu hồi đất Đồng Tháp,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2023

8

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2023 bổ sung, phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2023 Tỉnh Hà Giang,Nghị quyết 06 năm 2023 Tỉnh Hà Giang,Nghị quyết 06 Tỉnh Hà Giang ban hành 2023,NQ 06 Tỉnh Hà Giang còn hiệu lực,NQ 06 Tỉnh Hà Giang áp dụng 2023,NQ 06 Tỉnh Hà Giang mới nhất,NQ số 06 năm 2023 Tỉnh Hà Giang,Nghị quyết 06/NQ-HDND ngày 22/03/2023,Nghị quyết 06 Tỉnh Hà Giang về bổ sung vốn đầu tư phát triển

Ban hành: 22/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2023

9

Nghị quyết 06/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2023 Tỉnh Quảng Nam,Nghị quyết 06 năm 2023 Tỉnh Quảng Nam,Nghị quyết 06 Tỉnh Quảng Nam ban hành 2023,NQ 06 Tỉnh Quảng Nam còn hiệu lực,NQ 06 Tỉnh Quảng Nam áp dụng 2023,NQ 06 Tỉnh Quảng Nam mới nhất,NQ số 06 năm 2023 Tỉnh Quảng Nam,Nghị quyết 06/NQ-HDND ngày 21/03/2023,Nghị quyết 06 Tỉnh Quảng Nam về Chương trình mục tiêu

Ban hành: 21/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2023

10

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2023 thông qua Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2023,Thành phố Hà Nội,Quản lý sử dụng tài sản công Hà Nội 2023 2025,Khai thác hiệu quả tài sản công Hà Nội,Khai thác hiệu quả tài sản công Hà Nội 2023 2025,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2023

11

Nghị quyết 06/NQ-ĐCT năm 2023 về hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

06/NQ-DCT,Nghị quyết 06 2023 Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Nghị quyết 06 năm 2023 Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Nghị quyết 06 Tổng liên đoàn Lao động Việt N ban hành 2023,NQ 06 Tổng liên đoàn Lao động Việt N còn hiệu lực,NQ 06 Tổng liên đoàn Lao động Việt N áp dụng 2023,NQ 06 Tổng liên đoàn Lao động Việt N mới nhất,NQ số 06 năm 2023 Tổng liên

Ban hành: 16/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2023

12

Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2023 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành

06/NQ-CP,Nghị quyết 06 2023,Chính phủ,Phát triển thị trường lao động linh hoạt hiện đại,Phát triển thị trường lao động phục hồi nhanh kinh tế,Phát triển thị trường lao động phục hồi kinh tế xã hội,Thương mại,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2023

13

Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

06/2022/ND-CP,Nghị định 06 2022 Chính phủ,Nghị định 06 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 06 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 06 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 06 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 06 Chính phủ mới nhất, số 06 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 06/2022/ND-CP ngày 07/01/2022,Nghị định 06 Chính phủ về Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn 2022,

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2022

14

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2022 phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách Huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2022,Huyện Nhà Bè,Phương án sử dụng kết dư ngân sách Nhà Bè 2021,Sử dụng kết dư ngân sách huyện Nhà Bè 2021,Phương án sử dụng kết dư ngân sách 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2022

15

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2022 thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2022,Tỉnh Phú Thọ,Thông qua Chương trình phát triển nhà ở,Chương trình phát triển nhà ở Phú Thọ 2021 2030,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2022

16

Nghị quyết 06/NQ-HĐND về cho ý kiến tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2022,Huyện Cần Giờ,Kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối 2022 Cần Giờ,Kế hoạch đầu tư công huyện Cần Giờ 2022,Thực hiện đầu tư công Cần Giờ 6 tháng cuối 2022,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2022

17

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình xây dựng Nghị quyết toàn khóa của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2022,Thành phố Cần Thơ,Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Cần Thơ,Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Cần Thơ,Xây dựng Nghị quyết thành phố Cần Thơ khóa X,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2022

18

Nghị quyết 06/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn và giải pháp huy động, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 tỉnh Nghệ An

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2022 Tỉnh Nghệ An,Nghị quyết 06 năm 2022 Tỉnh Nghệ An,Nghị quyết 06 Tỉnh Nghệ An ban hành 2022,NQ 06 Tỉnh Nghệ An còn hiệu lực,NQ 06 Tỉnh Nghệ An áp dụng 2022,NQ 06 Tỉnh Nghệ An mới nhất,NQ số 06 năm 2022 Tỉnh Nghệ An,Nghị quyết 06/NQ-HDND ngày 24/06/2022,Nghị quyết 06 Tỉnh Nghệ An về Phân bổ vốn thực hiện giảm nghèo Nghệ

Ban hành: 24/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2022

19

Nghị quyết 06/NQ-HĐND bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2022,Tỉnh Lào Cai,Dự án cần thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Lào Cai,Danh mục các dự án cần thu hồi đất Lào Cai,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2022

20

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2022 về phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2022-2030

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2022,Tỉnh Đắk Nông,Phát triển thanh niên Đắk Nông,Thực hiện phát triển thanh niên Đắk Nông,Phát triển thanh niên Đắk Nông 2022 2030,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!