Tra cứu 04/2013/TT-BLĐTBXH

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2013/TT-BLĐTBXH, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 243291 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

04/2013/TT-BLDTBXH,Thông tư 04 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bảo hiểm thất nghiệp,Chế độ bảo hiểm thất nghiệp,Thời hạn đăng ký thất nghiệp ,Đăng ký thất nghiệp ,Sửa đổi Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ,Trợ cấp thất nghiệp ,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

2

Thông tư 04/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

04/2023/TT-BLDTBXH,Thông tư 04 2023 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 04 năm 2023 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 04 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2023,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2023,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 04 năm 2023 Bộ Lao

Ban hành: 15/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2023

3

Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH quy định về việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

04/2022/TT-BLDTBXH,Thông tư 04 2022 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 04 năm 2022 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 04 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2022,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2022,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 04 năm 2022 Bộ Lao

Ban hành: 30/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2022

4

Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

04/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 04 2021 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 04 năm 2021 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 04 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2021,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2021,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 04 năm 2021 Bộ Lao

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2021

5

Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và

04/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 04 2020 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 04 năm 2020 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 04 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2020,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2020,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 04 năm 2020 Bộ Lao

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

6

Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

04/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 04 2019 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 04 năm 2019 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 04 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2019,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2019,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 04 năm 2019 Bộ Lao

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

7

Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

04/2018/TT-BLDTBXH,Thông tư 04 2018 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 04 năm 2018 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 04 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2018,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2018,TT 04 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 04 năm 2018 Bộ Lao

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2018

8

Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

04/2017/TT-BLDTBXH,Thông tư 04 2017 Bộ Lao động – Thương binh và X,Thông tư 04 năm 2017 Bộ Lao động – Thương binh và X,Thông tư 04 Bộ Lao động – Thương binh và X ban hành 2017,TT 04 Bộ Lao động – Thương binh và X còn hiệu lực,TT 04 Bộ Lao động – Thương binh và X áp dụng 2017,TT 04 Bộ Lao động – Thương binh và X mới nhất,TT số 04 năm 2017 Bộ Lao

Ban hành: 02/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2017

9

Thông tư 04/2016/TT-BLĐTBXH Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

04/2016/TT-BLDTBXH,Thông tư 04 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Cai nghiện ma túy,Người nghiện ma túy,Công tác cai nghiện ma túy ,Hỗ trợ người cai nghiện ma túy,Hỗ trợ đối với người nghiện ma túy,Giúp đỡ người nghiện ma túy ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 28/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

10

Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

TAI NẠN LAO ĐỘNG Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2015 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi

Ban hành: 02/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

11

Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

04/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 04 2014,Bộ Lao động - Thương binh và X,Phương tiện bảo vệ cá nhân,Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 12/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

12

Thông tư 35/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 09/2013/NĐ-CP về Luật Phòng, chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

35/2013/TT-BLDTBXH,Thông tư 35 2013 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 35 năm 2013 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 35 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2013,TT 35 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 35 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2013,TT 35 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 35 năm 2013 Bộ Lao

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

13

Thông tư 42/2013/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với thang máy thủy lực do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

42/2013/TT-BLDTBXH,Thông tư 42 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chuẩn thang máy thủy lực,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

14

Thông tư 41/2013/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với công việc hàn hơi do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

41/2013/TT-BLDTBXH,Thông tư 41 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chuẩn hàn hơi,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2013/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

15

Thông tư 40/2013/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với máy vận thăng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

40/2013/TT-BLDTBXH,Thông tư 40 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chuẩn kỹ thuật máy vận thăng,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

16

Thông tư 39/2013/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

39/2013/TT-BLDTBXH,Thông tư 39 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chuẩn giày ủng cách điện,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2013/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

17

Thông tư 38/2013/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

38/2013/TT-BLDTBXH,Thông tư 38 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chuẩn ống cách điện,Quy chuẩn bọt sào cách điện,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

18

Thông tư 37/2013/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với Pa lăng điện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

37/2013/TT-BLDTBXH,Thông tư 37 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 37/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội,

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

19

Thông tư 36/2013/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động đối với sàn thao tác treo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

36/2013/TT-BLDTBXH,Thông tư 36 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chuẩn sàn thao tác treo,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2013/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2014

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.101.84
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!