Tra cứu 04/2008/HS-TK

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/HS-TK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 153017 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

04/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2008,Quận 5,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Quận 5, ngày 22 tháng 12 năm 2008 NGHỊ

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

2

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2009 do Hội đồng nhân dân Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

04/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2008,Quận 8,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Quận 8, ngày 18 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 18/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2009

3

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về quy hoạch lộ giới đường dưới 12m (quy hoạch hẻm) trên địa bàn Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

04/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2008,Quận 6,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Quận 6, ngày 17 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2009

4

Chỉ thị 04/2008/CT-BTC về đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan, phòng chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong ngành hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/2008/CT-BTC,Chỉ thị 04 2008,Bộ Tài chính,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 04/2008/CT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 15/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2008

5

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa Quận 8 do Ủy ban nhân dân Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Quận 8,Trung tâm Văn hóa,Quận 8,Quy chế tổ chức và hoạt động,Tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 26/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2008

6

Quyết định 04/2008/QĐ-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

04/2008/QD-BNV,Quyết định 04 2008,Bộ Nội vụ,Tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức,Tiêu chuẩn nghiệp vụ,Ngành thanh tra,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2008

Ban hành: 17/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2008

7

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

04/2008/CT-UBND,Chỉ thị 04 2008,Tỉnh Quảng Bình,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/CT-UBND Đồng

Ban hành: 13/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2012

8

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND Quy chế phân công trách nhiệm tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Quận Gò Vấp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 13 tháng 10 năm 2008

Ban hành: 13/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2017

9

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về đẩy mạnh phong trào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp do tỉnh Lào Cai ban hành

04/2008/CT-UBND,Chỉ thị 04 2008,Tỉnh Lào Cai UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/CT-UBND Lào Cai, ngày 23 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 23/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

10

Thông tư 04/2008/TT-BTNMT hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

04/2008/TT-BTNMT,Thông tư 04 2008,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Phê duyệt đề án,Bảo vệ môi trường,Đề án bảo vệ môi trường,Kiểm tra,Thanh tra,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 18/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2008

11

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND về tăng cường xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2008-2010 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

04/2008/CT-UBND,Chỉ thị 04 2008,Tỉnh Bạc Liêu,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/CT-UBND Bạc Liêu, ngày 11 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 11/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2014

12

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Thành phố Hà Nội,Sở Nội vụ,Thành phố Hà Nội,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 28/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2008

13

Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN về chấn chỉnh hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

04/2008/CT-NHNN,Chỉ thị 04 2008,Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 04/2008/CT-NHNN Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

Ban hành: 27/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2008

14

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND quy hoạch các điểm mỏ khai thác cát xuất khẩu và cơ chế sử dụng nguồn kinh phí thu được từ đấu thầu cát xuất khẩu do tỉnh Bình Định ban hành

04/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2008,Tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Quy Nhơn, ngày 22

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

15

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng các phường thuộc Quận 3 do Ủy ban nhân dân Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

04/2008/QD-UBND,Quyết định 04 2008,Quận 3,Thanh tra xây dựng,Thanh tra xây dựng phường,Quy chế tổ chức và hoạt động,Quận 3,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 19/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2008

16

Quyết định 04/2008/QĐ-UBDT về chế độ và biểu mẫu báo cáo chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

04/2008/QD-UBDT,Quyết định 04 2008,Uỷ ban Dân tộc,Chế độ báo cáo,Biểu mẫu báo cáo,Chương trình phát triển kinh tế xã hội,Xã đặc biệt khó khăn,Vùng đồng bào dân tộc,Miền núi,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN DÂN TỘC ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------

Ban hành: 08/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2008

17

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND thực hiện chính sách, chế độ cho cán bộ cơ sở do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 10 ban hành

04/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2008,Tỉnh Đắk Nông,Chính sách chế độ cán bộ,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Gia

Ban hành: 25/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2010

18

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND về mức chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

04/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2008,Tỉnh Cà Mau,Mức chi xây dựng văn bản ,Chi xây dựng văn bản pháp luật ,Văn bản của Hội đồng nhân dân,Văn bản của Ủy ban nhân dân,Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau,Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU --------

Ban hành: 25/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

19

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trong tỉnh do tỉnh Hà Nam ban hành

04/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 04 2008,Tỉnh Hà Nam,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Phủ Lý, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

20

Chỉ thị 04/2008/CT-UBND tăng cường quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

04/2008/CT-UBND,Chỉ thị 04 2008,Tỉnh Tuyên Quang,Đất lâm nghiệp Tuyên Quang,Quản lý đất lâm nghiệp,Bất động sản,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.63.94