Tra cứu 04/2007/TT-BNV

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2007/TT-BNV "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 24328 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 04/2007/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định 121/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2003/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

04/2007/TT-BNV,Thông tư 04 2007,Bộ Nội vụ,Tuyển dụng cán bộ công chức,Sử dụng cán bộ công chức,Quản lý cán bộ công chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2007/TT-BNV Hà Nội,

Ban hành: 21/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2007

2

Thông tư 04/2022/TT-BNV sửa đổi Điểm c Khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

04/2022/TT-BNV,Thông tư 04 2022,Bộ Nội vụ,Sửa đổi Thông tư 13/2019/TT-BNV,Sửa đổi Thông tư về cán bộ công chức cấp xã,Sửa đổi Thông tư về người hoạt động không chuyên,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2022

3

Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

04/2019/TT-BNV,Thông tư 04 2019,Bộ Nội vụ,Chế độ phụ cấp,Mức lương cơ sở,Cơ quan Đảng Nhà nước,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2019/TT-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

4

Thông tư 04/2018/TT-BNV về hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

04/2018/TT-BNV,Thông tư 04 2018,Bộ Nội vụ,Đơn vị kế toán,Kế toán trưởng đơn vị kế toán ,Kế toán nhà nước,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2018/TT-BNV

Ban hành: 27/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2018

5

Thông tư 04/2017/TT-BNV hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

04/2017/TT-BNV,Thông tư 04 2017,Bộ Nội vụ,Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng,Đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng,Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng ,Trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc ,Cán bộ xã đã nghỉ việc,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

6

Thông tư 04/2016/TT-BNV hướng dẫn nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

04/2016/TT-BNV,Thông tư 04 2016,Bộ Nội vụ,Thanh tra chuyên ngành,Lĩnh vực tôn giáo,Hướng dẫn thanh tra ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2016/TT-BNV Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

7

Thông tư 04/2015/TT-BNV sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

04/2015/TT-BNV,Thông tư 04 2015,Bộ Nội vụ,Sửa đổi Thông tư 15/2012/TT-BNV,Tuyển dụng ký kết hợp đồng ,Đền bù chi phí đào tạo,Chi phí đào tạo bồi dưỡng viên chức ,Đào tạo bồi dưỡng viên chức ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

8

Thông tư 04/2014/TT-BNV về định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

04/2014/TT-BNV,Thông tư 04 2014,Bộ Nội vụ,Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/TT-BNV Hà Nội, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2014

9

Thông tư 04/2013/TT-BNV hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

04/2013/TT-BNV,Thông tư 04 2013,Bộ Nội vụ,Công tác văn thư,Quy chế công tác văn thư lưu trữ,Công tác văn thư lưu trữ,Công tác văn thư lưu trữ 2013,Quy chế về công tác văn thư,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2013

10

Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

04/2012/TT-BNV,Thông tư 04 2012,Bộ Nội vụ,Tổ chức và hoạt động,Thôn tổ dân phố ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2012/TT-BNV Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012

Ban hành: 31/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

11

Thông tư 04/2011/TT-BNV hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện về công tác thanh niên do Bộ Nội vụ ban hành

04/2011/TT-BNV,Thông tư 04 2011,Bộ Nội vụ,Sở Nội vụ,Phòng Nội vụ,Công tác thanh niên,Nhiệm vụ tổ chức và biên chế,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2011/TT-BNV

Ban hành: 10/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2011

12

Thông tư 04/2010/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Nội vụ ban hành

04/2010/TT-BNV,Thông tư 04 2010,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Ban Tôn giáo,Tổ chức và biên chế,Sở Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2010/TT-BNV

Ban hành: 20/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2010

13

Văn bản hợp nhất 04/NĐHN-BNV năm 2019 hợp nhất Nghị định thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành

04/NDHN-BNV,Văn bản hợp nhất 04 2019,Bộ Nội vụ,Chế độ hợp đồng,Thực hiện chế độ hợp đồng,Cơ quan hành chính,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/NĐHN-BNV Hà Nội,

Ban hành: 21/05/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

14

Quyết định 04/2007/QĐ-BNV ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

04/2007/QD-BNV,Quyết định 04 2007,Bộ Nội vụ,Vì sự nghiệp Văn thư Lưu trữ,Quy chế xét tặng kỷ niệm chương,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 04/2007/QĐ-BNV Hà Nội , ngày 04 tháng 4 năm 2007

Ban hành: 04/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2007

15

Thông tư 04/2009/TT-BNV sửa đổi khoản 3, khoản 4 điều 5 Thông tư 02/2009/TT-BNV hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Bộ Nội vụ ban hành

04/2009/TT-BNV,Thông tư 04 2009,Bộ Nội vụ,Thí điểm,Không tổ chức hội đồng nhân dân,Không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện,Không tổ chức Hội đồng nhân dân phường,Không tổ chức Hội đồng nhân dân quận,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

16

Thông tư 04/2008/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

04/2008/TT-BNV,Thông tư 04 2008,Bộ Nội vụ,Sở Nội vụ,Phòng Nội vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2008/TT-BNV

Ban hành: 04/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2008

17

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNV năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

lương theo công chức loại B ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. Trường hợp công chức chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp với vị

Ban hành: 09/11/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2017

18

Thông tư 2/2023/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2/2023/TT-BNV,Thông tư 2 2023,Bộ Nội vụ,Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ,Quy định chế độ báo cáo thống kê,Quy định báo cáo thống kê ngành Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2023

19

Thông tư 04/2006/TT-BNV hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nôp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp do Bộ nội vụ ban hành

04/2006/TT-BNV,Thông tư 04 2006,Bộ Nội vụ,Xác định nguồn nộp lưu,Lưu trữ lịch sử các cấp,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2006/TT-BNV

Ban hành: 11/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Thông tư 1/2023/TT-BNV sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 02/2020/TT-BNV sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1/2023/TT-BNV,Thông tư 1 2023,Bộ Nội vụ,Sửa đổi Thông tư 02/2020/TT-BNV hành nghề lưu trữ,Sửa đổi Thông tư 02/2020/TT-BNV Chứng chỉ lưu trữ,Quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và dịch vụ lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.63.94