Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/2021/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 150648 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Huyện Cần Giờ,Bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban huyện Cần Giờ Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban huyện Cần Giờ,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

2

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Phối hợp quản lý đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Tuyên Quang,Quản lý đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

3

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Kiên Giang,Tiêu chí đặc thù về đóng mới tàu cá tỉnh Kiên Giang,Tiêu chí đặc thù về cải hoán tàu cá tỉnh Kiên Giang,Tiêu chí đặc thù về thuê mua tàu cá tỉnh Kiên Giang,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

4

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước của tỉnh Bình Dương

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Bình Dương,Quy chế Quản lý chứng thư số chuyên dùng,Quy chế Quản lý chữ ký số Bình Dương 2021,Quản lý và sử dụng chữ ký số Bình Dương,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

5

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 18/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Hải Dương,Sửa quy định Ban Quản lý khu công nghiệp Hải Dương,Sửa đổi Quyết định 18/2016/QĐ-UBND Hải Dương,Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

6

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Thái Bình,Phân công quản lý về an toàn thực phẩm tỉnh Thái Bình,Trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm tỉnh Thái Bình,Phân cấp trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm Thái Bình,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

7

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND về thành lập mạng lưới Cộng tác viên khuyến công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Vũng Tàu,Thành lập mạng lưới Cộng tác viên khuyến công Vũng Tàu,Bãi bỏ thành lập Cộng tác viên khuyến công,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

8

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về điều chỉnh bảng giá tính thuế tài nguyên kèm theo Quyết định 19/2020/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Hà Nam,Điều chỉnh Quyết định 19/2020/QĐ-UBND Hà Nam,Điều chỉnh bảng giá tính thuế tài nguyên Hà Nam 2021,Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Hà Nam,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

9

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua đấu giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất,Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Khánh Hòa,Đấu giá khi giao đất có thu tiền sử dụng đất Khánh Hòa,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

10

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 21/2017/QĐ-UBND

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Yên Bái,Sửa đổi Quyết định 21/2017/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái,Sửa đổi Quy định quản lý hoạt động khoáng sản,Quản lý hoạt động khoáng sản tỉnh Yên Bái,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

11

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh Bình Phước

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Bình Phước,Quy chế khai thác dữ liệu của cơ sở dữ liệu Bình Phước,Quy chế sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu tỉnh Bình Phước,Khai thác sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu tỉnh Bình Phước,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

12

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư, nhà ở xã hội và diện tích kinh doanh dịch vụ do các Chủ đầu tư dự án nhà ở bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Thành phố Hà Nội,Đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh chung cư tái định cư,Đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh tại chung cư Hà Nội,Đấu giá cho thuê diện tích kinh doanh tại nhà ở xã hội,Đầu tư,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

13

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và xác định số lợi bất hợp pháp do việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Ninh Bình,Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất Ninh Bình,Xác định số lợi bất hợp pháp vi phạm hành chính đất đai,Vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai tỉnh Ninh Bình,Bất động sản,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

14

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong tổ chức Hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Quảng Nam,Quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập,Quản lý người làm việc trong tổ chức Hội thuộc Ủy ban,Người làm việc trong tổ chức Hội thuộc Ủy ban Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

15

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Vĩnh Long,Quy định công tác thi đua khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Long,Quy định thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

16

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Quảng Bình,Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Bình,Phân cấp khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Bình,Phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

17

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Thành phố Cần Thơ,Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,Hỗ trợ liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp Cần Thơ,Hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Cần Thơ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

18

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh tỉnh Ninh Thuận,Quyền hạn Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận,Nhiệm vụ Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

19

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Kon Tum,Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất,Biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất Kon Tum,Quản lý biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

20

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn trong thời gian hạn mặn do tỉnh Bến Tre ban hành

03/2021/QD-UBND,Quyết định 03 2021,Tỉnh Bến Tre,Giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn,Giá tiêu thụ nước sạch tỉnh Bến Tre,Giá tiêu thụ nước sạch trong thời gian hạn mặn,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.154.240