Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/GĐ-TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3754 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Văn bản 02/GĐ-TANDTC năm 2018 giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/GD-TANDTC,Tòa án nhân dân tối cao,Tố tụng hành chính ,Giải đáp ,Hướng dẫn Luật tố tụng hành chính ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/GĐ-TANDTC Hà Nội,

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

2

Văn bản 02/GĐ-TANDTC năm 2016 giải đáp vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/GĐ-TANDTC Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016 GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH, TỐ TỤNG DÂN SỰ Để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ

Ban hành: 19/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

3

Văn bản 01/2021/GĐ-TANDTC giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ về hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân tối cao

01/2021/GD-TANDTC,Tòa án nhân dân tối cao,Nghiệp vụ về hòa giải tại Tòa án nhân dân tối cao,Một số vấn đề nghiệp vụ về hòa giải tại Tòa án,Nghiệp vụ về đối thoại tại Tòa án nhân dân tối cao,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

4

Văn bản 01/GĐ-TANDTC năm 2018 giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/GD-TANDTC,Tòa án nhân dân tối cao,Đào tạo nghiệp vụ ,Nghiệp vụ,Vướng mắc nghiệp vụ ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/GĐ-TANDTC Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

5

Văn bản 01/GĐ-TANDTC năm 2016 giải đáp vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/GD-TANDTC,Tòa án nhân dân tối cao,Giải đáp vấn đề ,Tố tụng hình sự,Luật Tố tụng dân sự,Luật Dân sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2016

6

Văn bản 01/2017/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2017/GD-TANDTC,Tòa án nhân dân tối cao,Giải đáp vấn đề ,Hướng dẫn nghiệp vụ,Tòa án nhân dân,Chánh án Tòa án nhân dân,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2017

7

Quyết định 02/QĐ-TANDTC-KHTC về công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/QD-TANDTC-KHTC,Quyết định 02 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước,Công bố kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2022,Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước Tòa án tối cao,Đầu tư,Tài chính nhà nước TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2022

8

Thông tư 02/2020/TT-TANDTC hướng dẫn về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2020/TT-TANDTC,Thông tư 02 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Hoạt động hòa giải đối thoại tại Tòa án,Trách nhiệm Tòa án trong hòa giải Tòa án,Trách nhiệm Tòa án trong hoạt động hòa giải,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

9

Thông tư liên tịch 02/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tạm đình chỉ và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

02/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP,Thông tư liên tịch 02 2021,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thủ tục tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù,Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù,Trình tự thủ tục tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2021

10

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2018/TT-TANDTC,Thông tư 02 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Xét xử vụ án hình sự ,Kiểm sát xét xử vụ án hình sự,Phòng xử án người dưới 18 tuổi,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

11

Thông tư 02/2017/TT-TANDTC về Quy chế tổ chức phiên tòa do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2017/TT-TANDTC,Thông tư 02 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Tổ chức phiên tòa,Quy chế tổ chức phiên tòa,Quy chế phiên tòa,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

12

Quy chế phối hợp 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC về trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền do Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC,Quy chế 02 2019,Bộ Công An,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tội phạm,Rửa tiền,Trao đổi thông tin,Tiền tệ - Ngân hàng,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

13

Thông tư 02/2016/TT-TANDTC Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2016/TT-TANDTC,Thông tư 02 2016,Tòa án nhân dân tối cao,Thi tuyển chọn Thẩm phán ,Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán,Thẩm phán sơ cấp,Thẩm phán trung cấp,Thẩm phán cao cấp ,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

14

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa do Bộ trưởng Bộ Công

02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP,Thông tư liên tịch 02 2018,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bị can,Bào chữa bị can,Cung cấp tài liệu người phạm tội,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ QUỐC PHÒNG -------

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2018

15

Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP về quy định việc phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành

02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP,Thông tư liên tịch 02 2017,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quy trình trả hồ sơ,Điều tra các vụ án hình sự ,Cơ quan tiến hành tố tụng,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

16

Thông tư 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Ngoại giao - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 02 2020,Bộ Công An,Bộ Ngoại giao,Bộ Quốc phòng,Bộ Y tế,Tòa án nhân dân tối cao,Viện công tố trung ương,Thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc,Phối hợp tổ chức thi hành án tử hình tiêm thuốc độc,Tổ chức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc,Trách nhiệm hình sự

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

17

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành quy định của Bộ luật tố tụng dân sự

02/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 02 2016,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ luật tố tụng dân sự 2015,Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi,Thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự,Giải quyết vụ việc dân sự,Kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Tố tụng dân sự,Hướng dẫn Bộ luật tố tụng dân sự,Thủ tục Tố

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

18

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC,Thông tư liên tịch 02 2014,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Định giá tài sản,Thẩm định giá tài sản ,Hội đồng định giá tài sản,Hoạt động thẩm định giá tài sản ,Dịch vụ pháp lý TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIẾM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TƯ

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

19

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Luật tố tụng hành chính do Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 02 2013,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2013

20

Thông tư 02/2009/TT-TANDTC về công tác thi đua khen thưởng năm 2009 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2009/TT-TANDTC,Thông tư 02 2009,Tòa án nhân dân tối cao,Công tác thi đua khen thưởng,Năm 2009,Văn hóa - Xã hội TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 02/2009/TT-TANDTC

Ban hành: 05/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198