Tra cứu Công Văn 02/2006/NQ-HDTP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 02/2006/NQ-HDTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 50807 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 107/KHXX năm 2006 thông báo đính chính mẫu biên bản hoà giải thành tại Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của Bộ luật tố tụng dân sự. Tại tiểu Mục 6.2 Mục 6 Phần II của Nghị quyết này hướng dẫn cụ thể như sau: “Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải ký tên và đóng dấu của

Ban hành: 23/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2006

2

Công văn 30/TANDTC-PC năm 2021 về tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP02/2018/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

30/TANDTC-PC,Công văn 30 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP,Tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP,Thi hành Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP 02/2018/NQ-HĐTP,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

3

Công văn 105/TANDTC-PC năm 2020 về đánh giá thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP02/2004/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

105/TANDTC-PC,Công văn 105 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Đánh giá thực tiễn thi hành 02/2004/NQ-HĐTP,Đánh giá thực tiễn thi hành 01/2003/NQ-HĐTP,Xây dựng Nghị quyết thay thế 01/2003/NQ-HĐTP,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

4

Công văn 140/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thi hành mục 3 phần III Nghị Quyết số 02/2003/NQ-HĐTP

140/2003/KHXX NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2003 VỀ VIỆC THI HÀNH MỤC 3 PHẦN III NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2003/NQ-HĐTP Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai Sau khi nghiên cứu Công văn số 33/CV-TA ngày 22/7/2003 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị hướng dẫn việc thi hành mục 3 Phần III Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa

Ban hành: 31/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

5

Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017 thi hành Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

--------------- Số: 144/TANDTC-PC V/v thi hành NQ số 03/2017/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: - Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp; - Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao. Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP về việc

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2017

6

Công văn số 109/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc xử lý các trường hợp không biết địa chỉ của người bị kiện.

BLTTDS, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết các vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm" của BLTTDS. Tại các tiểu Mục 8.5, 8.6 và 8.7 Mục 8 Phần I của Nghị quyết hướng dẫn: "8:5. Trường hợp trong đơn khởi kiện không ghi

Ban hành: 30/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2006

7

Công văn 143/TANDTC-KHXX về vấn đề liên quan đến việc khởi kiện vụ án dân sự của cơ quan Bảo hiểm xã hội do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

của cơ quan Bảo hiểm Xã hội khi khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước Theo quy định tại Điều 85, Điều 165 BLTTDS và hướng dẫn tại mục 5 Phần I Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP thì khi khởi kiện cơ quan Bảo hiểm Xã hội phải gửi kèm theo đơn khởi kiện là tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho những yêu cầu của

Ban hành: 21/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2011

8

Công văn 144/TANDTC-KHXX năm 2011 về vấn đề liên quan đến việc khởi kiện vụ án dân sự của cơ quan bảo hiểm xã hội do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

tại Điều 85, Điều 165 BLTTDS và hướng dẫn tại mục 5 Phần I Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP thì khi khởi kiện cơ quan Bảo hiểm Xã hội phải gửi kèm theo đơn khởi kiện là tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Trong trường hợp vì lý do khách quan, mà cơ quan Bảo hiểm xã hội không thể nộp ngay đầy đủ các

Ban hành: 21/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

9

Công văn 77/2003/HĐTP về việc thông báo việc tiếp tục giải quyết các vụ án nêu tại điểm b mục 1 phần II của Nghị Quyết số 01 của Hội đồng thẩm phán

dân sự toà án nhân dân tối cao Ngày 16/4/2003 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP "Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình" (gọi tắt là Nghị quyết số 01). Theo hướng dẫn tại điểm b mục 1 Phần II của Nghị quyết số

Ban hành: 27/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

10

Công văn 02/TANDTC-PC năm 2021 giải đáp vướng mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

không trực tiếp tham gia thực hiện hành vi phạm tội thì khi xét xử có được cho hưởng án treo không? Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo thì người phạm tội là người côn đồ thuộc trường hợp không

Ban hành: 02/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

11

Công văn 7968/VP-KGVX năm 2023 kết quả thực hiện Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND do Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

về kết quả thực hiện Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND 2023,CV 7968 Thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND 2023,Công văn kết quả thực hiện Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND Thành phố Hà Nội 2023,Công văn 7968 Thành phố Hà Nội về kết quả Nghị quyết chi đặc thù trong phòng chống Covid19 2023,CV 7968 Thành phố Hà Nội về kết quả Nghị quyết

Ban hành: 17/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2023

12

Công văn 601/THH-CDS năm 2021 về cập nhật tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP do Cục Tin học hóa ban hành

601/THH-CDS,Công văn 601 2021,Cục Tin học hóa,Tình hình thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP,Tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Tình hình thực hiện phát triển Chính phủ điện tử,Thương mại,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỤC TIN HỌC HÓA ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

13

Công văn 02/TANDTC-TH năm 2021 về phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Tòa an nhân dân tối cao ban hành

02/TANDTC-TH,Công văn 02 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Phối hợp cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,Phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

14

Công văn 937/BKHĐT-TH về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2023 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

13/02/2023,Công văn 937 Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP 2023,CV 937 Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP 2023,Công văn Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2023,Công văn 937 Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Tình hình kinh tế xã hội tháng 02 2023 2023,CV 937 Bộ Kế hoạch và Đầu tư về

Ban hành: 13/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2023

15

Công văn 02a/TANDTC-TĐKT năm 2023 thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02a/TANDTC-TDKT,Công văn 02a 2023 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn 02a năm 2023 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn 02a Tòa án nhân dân tối cao ban hành 2023,CV 02a Tòa án nhân dân tối cao còn hiệu lực,CV 02a Tòa án nhân dân tối cao áp dụng 2023,CV 02a Tòa án nhân dân tối cao mới nhất,CV số 02a năm 2023 Tòa án nhân dân tối cao,Công văn

Ban hành: 17/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2023

16

Công văn 13155/BGTVT-VT năm 2022 về báo cáo tổng kết năm 2022 triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

13155/BGTVT-VT,Công văn 13155 2022,Bộ Giao thông vận tải,Báo cáo tổng kết năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Báo cáo tổng kết năm 2022 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Báo cáo tổng kết triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2022

17

Công văn 5578/UBND-KT năm 2020 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và 139/NQ-CP do thành phố Hà Nội ban hành

5578/UBND-KT,Công văn 5578 2020,Thành phố Hà Nội,Tnh hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP Hà Nội,Thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP Hà Nội,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

18

Công văn 2006/LĐTBXH-VPQGGN hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

2006/LDTBXH-VPQGGN,Công văn 2006 2022,Bộ Lao động - Thương binh và X,Phạm vi phân bổ vốn Chương trình giảm nghèo bền vững,Đối tượng phân bổ vốn Chương trình giảm nghèo bền vững,pPhân bổ vốn Chương trình giảm nghèo bền vững 2022,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 15/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2022

19

Công văn 02/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

02/TCT-CS,Công văn 02 2020 Tổng cục Thuế,Công văn 02 năm 2020 Tổng cục Thuế,Công văn 02 Tổng cục Thuế ban hành 2020,CV 02 Tổng cục Thuế còn hiệu lực,CV 02 Tổng cục Thuế áp dụng 2020,CV 02 Tổng cục Thuế mới nhất,CV số 02 năm 2020 Tổng cục Thuế,Công văn 02/TCT-CS ngày 02/01/2020,Công văn 02 Tổng cục Thuế về Thuế giá trị gia tăng 2020,CV 02 Tổng cục

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

20

Công văn 602/BKHĐT-QLKTTW năm 2022 về xây dựng, ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

602/BKHDT-QLKTTW,Công văn 602 2022,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP,Thương mại BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!