Tra cứu 02/2006/NQ-HDTP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/2006/NQ-HDTP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 230814 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành các quy định trong phần thứ hai “thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp sơ thẩm” của bộ luật tố tụng dân sự do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2006/NQ-HDTP,Nghị quyết 02 2006,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2006/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2006

2

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2022/NQ-HDTP,Nghị quyết 02 2022 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 02 năm 2022 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2022,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2022,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 02 năm 2022 Hội

Ban hành: 06/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2022

3

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định về biện pháp khẩn cấp tạm thời của Bộ luật Tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2020/NQ-HDTP,Nghị quyết 02 2020 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 02 năm 2020 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2020,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2020,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 02 năm 2020 Hội

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

4

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2019/NQ-HDTP,Nghị quyết 02 2019 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 02 năm 2019 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2019,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2019,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 02 năm 2019 Hội

Ban hành: 11/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

5

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2018/NQ-HDTP,Nghị quyết 02 2018 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 02 năm 2018 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2018,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2018,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 02 năm 2018 Hội

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

6

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng hành chính do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2017/NQ-HDTP,Nghị quyết 02 2017,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Tố tụng hành chính ,Tòa án nhân dân,Áp dụng biểu mẫu,Sử dụng biểu mẫu ,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

7

Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành quy định của Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết 104/2015/QH13 về thi hành Luật tố tụng hành chính do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2016/NQ-HDTP,Nghị quyết 02 2016 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 02 năm 2016 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2016,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2016,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 02 năm 2016 Hội

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

8

Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐTP sửa đổi Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật về án phí, lệ phí toà án do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2015/NQ-HDTP,Nghị quyết 02 2015 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 02 năm 2015 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2015,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2015,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 02 năm 2015 Hội

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2015

9

Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Nghị quyết 60/2011/QH12 về thi hành Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2012/NQ-HDTP,Nghị quyết 02 2012,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Văn bản hướng dẫn thi hành luật ,Hướng dẫn Bộ luật tố tụng dân sự,Bộ luật Tố tụng dân sự,Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi,Thi hành Bộ luật Tố tụng Dân sự,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2013

10

Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành Luật Tố tụng hành chính do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2011/NQ-HDTP,Nghị quyết 02 2011,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Hướng dẫn luật,Luật Tố tụng hành chính,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 29/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2011

11

Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐTP bổ sung hướng dẫn của Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP và Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

02/2010/NQ-HDTP,Nghị quyết 02 2010,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Trách nhiệm hình sự HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 02/2010/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày

Ban hành: 22/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2010

12

Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 304, 305, 306, 307 và 308 của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

03/2022/NQ-HDTP,Nghị quyết 03 2022 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 03 năm 2022 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2022,NQ 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2022,NQ 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 03 năm 2022 Hội

Ban hành: 09/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2022

13

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01/2022/NQ-HDTP ngày 15/04/2022,Nghị quyết 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân về Sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP 2022,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân về Sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP 2022,Nghị quyết Sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân 2022,Nghị quyết 01 Hội đồng Thẩm phán

Ban hành: 15/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

14

Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2021/NQ-HDTP,Nghị quyết 01 2021 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 năm 2021 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2021,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2021,NQ 01 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 01 năm 2021 Hội

Ban hành: 20/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2021

15

Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ năm "Thi hành Bản án và quyết định của Tòa án" của Bộ Luật tố tụng hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

02/2007/NQ-HDTP,Nghị quyết 02 2007 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 02 năm 2007 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2007,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2007,NQ 02 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 02 năm 2007 Hội

Ban hành: 02/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2007

16

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP về hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

03/2020/NQ-HDTP,Nghị quyết 03 2020 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 03 năm 2020 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân ban hành 2020,NQ 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân còn hiệu lực,NQ 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân áp dụng 2020,NQ 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân mới nhất,NQ số 03 năm 2020 Hội

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

Ban hành: 04/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2006

18

Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba “thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp phúc thẩm” của bộ luật tố tụng dân sự do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

khách quan, lý do chính đáng được thực hiện theo hướng dẫn tại tiểu mục 1.3 mục 1 Phần II của Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm” của BLTTDS. 2.4. Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà

Ban hành: 04/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2006

19

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

03/2006/NQ-HDTP,Nghị quyết 03 2006,Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********* Số: 03/2006/NQ-HĐTP  Hà Nội, ngày

Ban hành: 08/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2006

20

Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật Tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành

02/2005/NQ-HDTP,Nghị quyết 02 2005,Tòa án nhân dân tối cao,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2005/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2005

Ban hành: 27/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!