Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/2003/NQ-H������TP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 233449 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND-TP về Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 6

02/2012/QD-UBND-TP,Quyết định 02 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế kiểm tra,Hệ thống hóa văn bản pháp luật,Rà soát văn bản pháp luật,Xử lý văn bản quy phạm pháp luật,Xử lý văn bản pháp luật,Rà soát văn bản quy phạm pháp luật ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

2

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2022,Tỉnh Nam Định,Chương trình hoạt động Hội đồng nhân dân Nam Định,Hoạt động Hội đồng nhân dân Nam Định khóa XIX,Hoạt động Hội đồng nhân dân Nam Định 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2022

3

Nghị quyết 02/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công thành phố Hải Phòng năm 2022

báo HP, Cổng TTĐT TP; - Các CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP; - Lưu: VT, HSKH. CHỦ TỊCH Phạm Văn Lập PHỤ LỤC I. DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân

Ban hành: 12/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2022

4

Nghị quyết 02/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2022,Tỉnh Đắk Lắk,Bổ sung dự án thu hồi đất Đắk Lắk,Dự án đầu tư chuyển đất trồng lúa dưới 10 héc ta,Dự án đầu tư chuyển đất rừng dưới 20 héc ta,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2022

5

Nghị quyết 02/NQ-HĐND về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2022,Thành phố Hà Nội,Bổ sung Kế hoạch đầu tư công 5 năm Hà Nội,Phân bổ vốn cải tạo trường học công lập,Phân bổ vốn nâng cấp hệ thống y tế Hà Nội,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

6

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2022 về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2022,Tỉnh Bắc Giang,Chương trình phát triển nhà ở Bắc Giang,Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở Bắc Giang,Chương trình phát triển nhà ở Bắc Giang đến 2030,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2022

7

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2022 về kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025, tỉnh Bình Phước

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2022,Tỉnh Bình Phước,Kế hoạch tài chính Bình Phước,Kế hoạch tài chính 05 năm Bình Phước,Kế hoạch tài chính 05 năm 2021 2025 Bình Phước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2022

8

Nghị quyết 02/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2022,Tỉnh Ninh Thuận,Điều chỉnh dự án chuyển đất trồng lúa Ninh Thuận,Bổ sung dự án chuyển đất trồng lúa Ninh Thuận,Dự án chuyển mục đích đất trồng lúa Ninh Thuận,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2022

9

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2022 quy định về hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập không đảm bảo kinh phí để chi trả lương cho người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2022,Thành phố Đà Nẵng,Hỗ trợ đơn vị sự nghiệp ảnh hưởng COVID19,Hỗ trợ đơn vị sự nghiệp ảnh hưởng COVID19 Đà Nẵng,Hỗ trợ đơn vị sự nghiệp trả lương cho lao động,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2022

10

Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do Chính phủ ban hành

02/NQ-CP,Nghị quyết 02 2022,Chính phủ,Nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh,Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2022,Nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2022,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2022

11

Nghị quyết 02-NQ/TW năm 2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

02-NQ/TW,Nghị quyết 02-NQ 2021,Ban Chấp hành Trung ương,Đổi mới tổ chức của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới,Đổi mới hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới,Tổ chức của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới,Lao động - Tiền lương BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

Ban hành: 12/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

12

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2021 quy định về nội dung, mức chi, thời gian hưởng hỗ trợ đối với các hoạt động phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2021,Tỉnh Bình Phước,Hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước,Mức chi hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội,Nội dung chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

13

Nghị quyết 02/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất tỉnh Bạc Liêu,Danh mục dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu,Dự án sử dụng đất rừng phòng hộ vào mục đích khác Bạc Liêu,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2021

14

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Thông qua Chương trình phát triển nhà ở,Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Thuận,Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 2025,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

15

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2021,Tỉnh Hậu Giang,Đề án thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang,Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang,Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2021

16

Nghị quyết 02/NQ-HĐND bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2021,Tỉnh Cà Mau,Bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất tỉnh Cà Mau,Bổ sung Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất,Dự án chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Cà Mau,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

17

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục dự án khắc phục thiệt hại, hư hỏng do lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Danh mục dự án khắc phục do lũ lụt gây ra Khánh Hòa,Dự án khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra Khánh Hòa,Dự án bổ sung vào kế hoạch đầu tư trung hạn Khánh Hòa,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

18

Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Chính phủ ban hành

02/NQ-CP,Nghị quyết 02 2021,Chính phủ,Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia,Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2021,Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

19

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động của dân quân khi được huy động làm nhiệm vụ, mức trợ cấp ngày công lao động tăng thêm trong trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

02/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2022,Tỉnh Vĩnh Phúc,Mức phụ cấp thôn đội trưởng Vĩnh Phúc,Mức trợ cấp ngày công dân quân Vĩnh Phúc,Trợ cấp kéo dài nghĩa vụ dân quân tự vệ,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2022

20

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

02/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2022,Tỉnh Đắk Lắk,Mức chi tổ chức kỳ thi giáo dục Đắk Lắk,Mức chi tổ chức hội thi giáo dục Đắk Lắk,Mức chi tổ chức cuộc thi giáo dục Đắk Lắk,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196