Tra cứu 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 252369 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLDTBXH-NHNNVN,Thông tư liên tịch 02 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Ngân hàng Nhà nước,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 02 năm 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Ngân hàng Nhà nước,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 02 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Ngân hàng Nhà nước,Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2014

2

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC,Thông tư liên tịch 02 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 02 năm 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 02 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

3

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành

29/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 29 2014 Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 29 năm 2014 Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 29 Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TTLT 29 Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TTLT 29 Bộ Tài chính,Bộ Lao động

Ban hành: 24/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

4

Thông tư liên tịch 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng

VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 14. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 11 năm 2014. 2. Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

5

Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

26/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC-BGDDT,Thông tư liên tịch 26 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 26 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 26 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TTLT 26 Bộ Giáo dục và

Ban hành: 22/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2014

6

Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

29/2014/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 29 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 29 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 29 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TTLT 29 Bộ Giáo dục và

Ban hành: 26/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

7

Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

191/2014/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 191 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 191 năm 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 191 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp ban hành 2014,TTLT 191 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp còn hiệu lực,TTLT 191 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp áp dụng 2014,TTLT 191 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp mới nhất,TTLT số 191 năm 2014 Bộ

Ban hành: 12/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

8

Thông tư liên tịch 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định 57/2013/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

17/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 17 2014 Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Thông tư liên tịch 17 năm 2014 Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính,Thông tư liên tịch 17 Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính ban hành 2014,TTLT 17 Bộ Lao động – Thương binh và X,Bộ Tài chính còn hiệu lực,TTLT 17 Bộ Lao động – Thương binh

Ban hành: 01/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2014

9

Thông tư liên tịch 82/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Đề án tổ chức thi tay nghề ASEAN lần thứ X năm 2014 tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

82/2014/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 82 2014 Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 82 năm 2014 Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 82 Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TTLT 82 Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TTLT 82 Bộ Tài chính,Bộ Lao động

Ban hành: 25/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

10

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe do Bộ Nội vụ - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

02/2013/TTLT-BNV-BLDTBXH-BTC-BYT,Thông tư liên tịch 02 2013 Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 02 năm 2013 Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 02 Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2013,TTLT 02 Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Y

Ban hành: 09/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

11

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý công trình ghi công liệt sĩ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

13/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 13 2014 Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 13 năm 2014 Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 13 Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TTLT 13 Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TTLT 13 Bộ Tài chính,Bộ Lao động

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2014

12

Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

20/2014/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 20 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 20 năm 2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 20 Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TTLT 20 Bộ Giáo dục và

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

13

Thông tư liên tịch 100/2014/TTLT-BTC-BTP về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở do Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ban hành

100/2014/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 100 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 100 năm 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 100 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp ban hành 2014,TTLT 100 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp còn hiệu lực,TTLT 100 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp áp dụng 2014,TTLT 100 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp mới nhất,TTLT số 100 năm 2014 Bộ

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

14

Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLDTBXH-BTC,Thông tư liên tịch 11 2014 Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 11 năm 2014 Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư liên tịch 11 Bộ Nội vụ,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TTLT 11 Bộ Nội

Ban hành: 05/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

15

Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

nội dung nào thì hạch toán vào mục chi tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước. Điều 7. Điều khoản thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014 và thay thế Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử

Ban hành: 14/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

Ban hành: 26/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

17

Thông tư liên tịch 58/2014/TTLT-BTC-BTP về hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của trợ giúp viên pháp lý do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

58/2014/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 58 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 58 năm 2014 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 58 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp ban hành 2014,TTLT 58 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp còn hiệu lực,TTLT 58 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp áp dụng 2014,TTLT 58 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp mới nhất,TTLT số 58 năm 2014 Bộ Tài

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

18

Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết 36/2012/QH13 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/02/2014,Thông tư liên tịch 09 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Thí điểm thừa phát lại 2014,TTLT 09 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Thí

Ban hành: 28/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2014

19

Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định 59/2012/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

chính,Bộ Tư pháp,Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 17/02/2014,Thông tư liên tịch 24 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp về Tổ chức trợ giúp pháp lý người nghèo 2014,TTLT 24 Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp về Tổ chức trợ giúp pháp lý người nghèo 2014,Thông tư liên tịch Tổ chức trợ giúp pháp lý người nghèo Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp 2014 BỘ TÀI

Ban hành: 17/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

20

Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

14/2014/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 14 2014 Bộ Tài chính,Thông tư liên tịch 14 năm 2014 Bộ Tài chính,Thông tư liên tịch 14 Bộ Tài chính ban hành 2014,TTLT 14 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TTLT 14 Bộ Tài chính áp dụng 2014,TTLT 14 Bộ Tài chính mới nhất,TTLT số 14 năm 2014 Bộ Tài chính,Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014,Thông tư

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!