Tra cứu 02/2014/TT-BYT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/2014/TT-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 278600 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 02/2014/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ, miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

02/2014/TT-BYT,Thông tư 02 2014 Bộ Y tế,Thông tư 02 năm 2014 Bộ Y tế,Thông tư 02 Bộ Y tế ban hành 2014,TT 02 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 02 Bộ Y tế áp dụng 2014,TT 02 Bộ Y tế mới nhất,TT số 02 năm 2014 Bộ Y tế,Thông tư 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2014 BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

2

Thông tư 02/2024/TT-BYT quy định về cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

02/2024/TT-BYT,Thông tư 02 2024 Bộ Y tế,Thông tư 02 năm 2024 Bộ Y tế,Thông tư 02 Bộ Y tế ban hành 2024,TT 02 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 02 Bộ Y tế áp dụng 2024,TT 02 Bộ Y tế mới nhất,TT số 02 năm 2024 Bộ Y tế,Thông tư 02/2024/TT-BYT ngày 12/03/2024,Thông tư 02 Bộ Y tế về cấp giấy chứng nhận lương y người có bài thuốc gia truyền 2024,TT 02 Bộ Y tế về

Ban hành: 12/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2024

3

Thông tư 02/2023/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

02/2023/TT-BYT,Thông tư 02 2023 Bộ Y tế,Thông tư 02 năm 2023 Bộ Y tế,Thông tư 02 Bộ Y tế ban hành 2023,TT 02 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 02 Bộ Y tế áp dụng 2023,TT 02 Bộ Y tế mới nhất,TT số 02 năm 2023 Bộ Y tế,Thông tư 02/2023/TT-BYT ngày 09/02/2023,Thông tư 02 Bộ Y tế về Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 2023,TT 02 Bộ Y tế về Danh

Ban hành: 09/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2023

4

Thông tư 02/2022/TT-BYT quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

02/2022/TT-BYT,Thông tư 02 2022 Bộ Y tế,Thông tư 02 năm 2022 Bộ Y tế,Thông tư 02 Bộ Y tế ban hành 2022,TT 02 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 02 Bộ Y tế áp dụng 2022,TT 02 Bộ Y tế mới nhất,TT số 02 năm 2022 Bộ Y tế,Thông tư 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022,Thông tư 02 Bộ Y tế về Giá xét nghiệm SARS CoV 2 2022,TT 02 Bộ Y tế về Giá xét nghiệm SARS CoV 2

Ban hành: 18/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2022

5

Thông tư 02/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

02/2021/TT-BYT,Thông tư 02 2021 Bộ Y tế,Thông tư 02 năm 2021 Bộ Y tế,Thông tư 02 Bộ Y tế ban hành 2021,TT 02 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 02 Bộ Y tế áp dụng 2021,TT 02 Bộ Y tế mới nhất,TT số 02 năm 2021 Bộ Y tế,Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021,Thông tư 02 Bộ Y tế về Quy định tiêu chuẩn của cộng tác viên dân số 2021,TT 02 Bộ Y tế về Quy định tiêu

Ban hành: 25/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2021

6

Thông tư 02/2020/TT-BYT quy định về trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

02/2020/TT-BYT,Thông tư 02 2020 Bộ Y tế,Thông tư 02 năm 2020 Bộ Y tế,Thông tư 02 Bộ Y tế ban hành 2020,TT 02 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 02 Bộ Y tế áp dụng 2020,TT 02 Bộ Y tế mới nhất,TT số 02 năm 2020 Bộ Y tế,Thông tư 02/2020/TT-BYT ngày 20/01/2020,Thông tư 02 Bộ Y tế về Kết quả 2020,TT 02 Bộ Y tế về Kết quả 2020,Thông tư Kết quả Bộ Y tế 2020,Thông

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2020

7

Thông tư 02/2019/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

02/2019/TT-BYT,Thông tư 02 2019 Bộ Y tế,Thông tư 02 năm 2019 Bộ Y tế,Thông tư 02 Bộ Y tế ban hành 2019,TT 02 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 02 Bộ Y tế áp dụng 2019,TT 02 Bộ Y tế mới nhất,TT số 02 năm 2019 Bộ Y tế,Thông tư 02/2019/TT-BYT ngày 21/03/2019,Thông tư 02 Bộ Y tế về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 2019,TT 02 Bộ Y tế về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

8

Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

02/2018/TT-BYT,Thông tư 02 2018 Bộ Y tế,Thông tư 02 năm 2018 Bộ Y tế,Thông tư 02 Bộ Y tế ban hành 2018,TT 02 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 02 Bộ Y tế áp dụng 2018,TT 02 Bộ Y tế mới nhất,TT số 02 năm 2018 Bộ Y tế,Thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018,Thông tư 02 Bộ Y tế về Kiểm tra đánh giá 2018,TT 02 Bộ Y tế về Kiểm tra đánh giá 2018,Thông tư Kiểm tra

Ban hành: 22/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

9

Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

02/2017/TT-BYT,Thông tư 02 2017 Bộ Y tế,Thông tư 02 năm 2017 Bộ Y tế,Thông tư 02 Bộ Y tế ban hành 2017,TT 02 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 02 Bộ Y tế áp dụng 2017,TT 02 Bộ Y tế mới nhất,TT số 02 năm 2017 Bộ Y tế,Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017,Thông tư 02 Bộ Y tế về Quỹ bảo hiểm y tế 2017,TT 02 Bộ Y tế về Quỹ bảo hiểm y tế 2017,Thông tư Quỹ bảo

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2017

10

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2024 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Dược do Bộ Y tế ban hành

02/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 02 2024 Bộ Y tế,Văn bản hợp nhất 02 năm 2024 Bộ Y tế,Văn bản hợp nhất 02 Bộ Y tế ban hành 2024,VBHN 02 Bộ Y tế còn hiệu lực,VBHN 02 Bộ Y tế áp dụng 2024,VBHN 02 Bộ Y tế mới nhất,VBHN số 02 năm 2024 Bộ Y tế,Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT ngày 11/01/2024,Văn bản hợp nhất 02 Bộ Y tế về Hợp nhất nghị định hướng dẫn Luật Dược

Ban hành: 11/01/2024

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2024

11

Thông tư 02/2016/TT-BYT bổ sung Điều 9 Thông tư 14/2012/TT-BYT quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” (GMP) và hướng dẫn triển khai, áp dụng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

02/2016/TT-BYT,Thông tư 02 2016 Bộ Y tế,Thông tư 02 năm 2016 Bộ Y tế,Thông tư 02 Bộ Y tế ban hành 2016,TT 02 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 02 Bộ Y tế áp dụng 2016,TT 02 Bộ Y tế mới nhất,TT số 02 năm 2016 Bộ Y tế,Thông tư 02/2016/TT-BYT ngày 12/01/2016,Thông tư 02 Bộ Y tế về Bao bì dược phẩm 2016,TT 02 Bộ Y tế về Bao bì dược phẩm 2016,Thông tư Bao bì

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

12

Thông tư 02/2015/TT-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

02/2015/TT-BYT,Thông tư 02 2015 Bộ Y tế,Thông tư 02 năm 2015 Bộ Y tế,Thông tư 02 Bộ Y tế ban hành 2015,TT 02 Bộ Y tế còn hiệu lực,TT 02 Bộ Y tế áp dụng 2015,TT 02 Bộ Y tế mới nhất,TT số 02 năm 2015 Bộ Y tế,Thông tư 02/2015/TT-BYT ngày 04/03/2015,Thông tư 02 Bộ Y tế về Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 2015,TT 02 Bộ Y tế về Trung tâm Phòng chống

Ban hành: 04/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

13

Thông tư 02/2014/TT-UBDT quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

02/2014/TT-UBDT,Thông tư 02 2014 Uỷ ban Dân tộc,Thông tư 02 năm 2014 Uỷ ban Dân tộc,Thông tư 02 Uỷ ban Dân tộc ban hành 2014,TT 02 Uỷ ban Dân tộc còn hiệu lực,TT 02 Uỷ ban Dân tộc áp dụng 2014,TT 02 Uỷ ban Dân tộc mới nhất,TT số 02 năm 2014 Uỷ ban Dân tộc,Thông tư 02/2014/TT-UBDT ngày 01/08/2014,Thông tư 02 Uỷ ban Dân tộc về Ban hành văn bản quy

Ban hành: 01/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2014

14

Thông tư 02/2014/TT-BVHTTDL quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

02/2014/TT-BVHTTDL,Thông tư 02 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 02 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 02 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2014,TT 02 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 02 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2014,TT 02 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 02 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 14/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

15

Thông tư 02/2014/TT-TTCP hướng dẫn Nghị định 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao do Thanh tra Chính phủ ban hành

02/2014/TT-TTCP,Thông tư 02 2014 Thanh tra Chính phủ,Thông tư 02 năm 2014 Thanh tra Chính phủ,Thông tư 02 Thanh tra Chính phủ ban hành 2014,TT 02 Thanh tra Chính phủ còn hiệu lực,TT 02 Thanh tra Chính phủ áp dụng 2014,TT 02 Thanh tra Chính phủ mới nhất,TT số 02 năm 2014 Thanh tra Chính phủ,Thông tư 02/2014/TT-TTCP ngày 29/04/2014,Thông tư 02 Thanh

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

16

Thông tư 02/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/2014/TT-BNV,Thông tư 02 2014 Bộ Nội vụ,Thông tư 02 năm 2014 Bộ Nội vụ,Thông tư 02 Bộ Nội vụ ban hành 2014,TT 02 Bộ Nội vụ còn hiệu lực,TT 02 Bộ Nội vụ áp dụng 2014,TT 02 Bộ Nội vụ mới nhất,TT số 02 năm 2014 Bộ Nội vụ,Thông tư 02/2014/TT-BNV ngày 01/04/2014,Thông tư 02 Bộ Nội vụ về Thuyền viên tàu kiểm ngư 2014,TT 02 Bộ Nội vụ về Thuyền viên tàu

Ban hành: 01/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

17

Thông tư 02/2014/TT-BKHCN sửa đổi Điều 2 Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

02/2014/TT-BKHCN,Thông tư 02 2014 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư 02 năm 2014 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư 02 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2014,TT 02 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực,TT 02 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2014,TT 02 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất,TT số 02 năm 2014 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

18

Thông tư 02/2014/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

02/2014/TT-BTTTT,Thông tư 02 2014 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 02 năm 2014 Bộ Thông tin và Truyền thông,Thông tư 02 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 2014,TT 02 Bộ Thông tin và Truyền thông còn hiệu lực,TT 02 Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng 2014,TT 02 Bộ Thông tin và Truyền thông mới nhất,TT số 02 năm 2014 Bộ Thông tin và Truyền

Ban hành: 10/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2014

19

Thông tư 02/2014/TT-BGTVT về quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải

02/2014/TT-BGTVT,Thông tư 02 2014 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 02 năm 2014 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 02 Bộ Giao thông vận tải ban hành 2014,TT 02 Bộ Giao thông vận tải còn hiệu lực,TT 02 Bộ Giao thông vận tải áp dụng 2014,TT 02 Bộ Giao thông vận tải mới nhất,TT số 02 năm 2014 Bộ Giao thông vận tải,Thông tư 02/2014/TT-BGTVT ngày

Ban hành: 25/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2014

20

Thông tư 02/2014/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

02/2014/TT-BXD,Thông tư 02 2014 Bộ Xây dựng,Thông tư 02 năm 2014 Bộ Xây dựng,Thông tư 02 Bộ Xây dựng ban hành 2014,TT 02 Bộ Xây dựng còn hiệu lực,TT 02 Bộ Xây dựng áp dụng 2014,TT 02 Bộ Xây dựng mới nhất,TT số 02 năm 2014 Bộ Xây dựng,Thông tư 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014,Thông tư 02 Bộ Xây dựng về Xử phạt vi phạm hành chính 2014,TT 02 Bộ Xây

Ban hành: 12/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!