Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/G��-TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 53601 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 16/TANDTC-HTQT năm 2021 về thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

16/TANDTC-HTQT,Công văn 16 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG,Thực hiện tố tụng dân sự ở nước ngoài,Thực hiện tố tụng hành chính ở nước ngoài,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2021

2

Công văn 100/TANDTC-HTQT năm 2020 về thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

100/TANDTC-HTQT,Công văn 100 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG,Phối hợp thực hiện hoạt động tố tụng ở nước ngoài,Thực hiện hoạt động tố tụng dân sự ở nước ngoài,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

3

Công văn 206/TANDTC-PC năm 2022 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

đang thi hành án hình phạt tù ở một vụ án trước thì không ra quyết định tạm giam mà chỉ ra quyết định trích xuất để phục vụ công tác xét xử vụ án. Vì không có căn cứ tạm giam theo quy định tại Điều 119 của Bộ luật Tố tụng hình sự”. Mặt khác, Điều 9 của Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 17/6/2020 của Bộ Công an, Bộ Quốc

Ban hành: 27/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2022

4

Công văn 354/TANDTC-KHTC năm 2022 đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

354/TANDTC-KHTC,Công văn 354 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử,Đăng tải thông tin về tài sản công,Đăng tải thông tin trên Trang điện tử về tài sản công,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2022

5

Công văn 351/TANDTC-KHTC năm 2022 công tác nhập số liệu về tài sản trên Phần mềm Quản lý tài sản của Tòa án nhân dân tối cao do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

351/TANDTC-KHTC,Công văn 351 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Nhập số liệu tài sản trên Phần mềm Quản lý tài sản Tòa án,Nhập số liệu tài sản trên Phần mềm Quản lý tài sản,Công tác nhập số liệu tài sản trên Phần mềm Quản lý tài sản,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG

Ban hành: 28/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2022

6

Công văn 315/TANDTC-KHTC năm 2022 đôn đốc công tác nhập số liệu về tài sản trên Phần mềm Quản lý tài sản của Tòa án nhân dân tối cao

315/TANDTC-KHTC,Công văn 315 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Nhập số liệu tài sản trên Phần mềm Quản lý tài sản,Đôn đốc nhập số liệu tài sản trên Phần mềm tài sản,Nhập số liệu tài sản trên Phần mềm tài sản Tòa án,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 28/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2022

7

Công văn 635/TANDTC-TCCB về báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

635/TANDTC-TCCB,Công văn 635 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ,Báo cáo công tác đào tạo cán bộ 2022,Báo cáo công tác bồi dưỡng cán bộ 2022,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2022

8

Công văn 159/TANDTC-PC năm 2022 sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC; cụ thể như sau: 1. Thời điểm thực hiện sơ kết Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA- BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC tính từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/6/2022. 2. Nội dung báo cáo sơ kết gồm: (i) Kết quả đạt được; (ii) đánh giá chung; (iii) nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đối với Tòa án Quân sự Trung ương thì

Ban hành: 23/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2022

9

Công văn 58/TANDTC-TĐKT năm 2022 về tổ chức phiên tòa trực tuyến do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

58/TANDTC-TDKT,Công văn 58 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Tổ chức phiên tòa trực tuyến,Tổ chức xét xử phiên tòa trực tuyến,Triển khai tổ chức phiên tòa trực tuyến,Công nghệ thông tin,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2022

10

Công văn 150/TANDTC-TH năm 2022 quán triệt thực hiện Quy chế về chế độ quản lý hồ sơ vụ án và công tác lưu trữ trong hệ thống Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 150/TANDTC-TH V/v quán triệt thực hiện Quy chế về chế độ quản lý hồ sơ vụ án và công tác lưu trữ trong hệ thống TAND Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022 Kính gửi: - Thủ trưởng

Ban hành: 01/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2022

11

Công văn 166/TANDTC-KHTC năm 2022 về đôn đốc việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

166/TANDTC-KHTC,Công văn 166 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Đăng tải thông tin đấu thầu trên Hệ thống,Đăng thông tin trên Hệ thống đấu thầu quốc gia,Đăng thông tintrên Hệ thống mạng đấu thầu,Đầu tư,Công nghệ thông tin TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 20/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2022

12

Công văn 131/TANDTC-HTQT năm 2022 về ủy thác tư pháp ra nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

tờ, tài liệu sau đây: - Công văn gửi Bộ Tư pháp theo Mẫu số 01 ban hành theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao; - Văn bản yêu cầu ủy thác tư pháp lập theo Mẫu 2A ban hành theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ

Ban hành: 04/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2022

13

Công văn 94/TANDTC-PC năm 2022 về gửi đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

94/TANDTC-PC,Công văn 94 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Gửi đề xuất bản án để phát triển thành án lệ,Gửi đề xuất quyết định để phát triển thành án lệ,Tăng cường công tác phát triển và áp dụng án lệ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2022

14

Công văn 84/TANDTC-KHTC năm 2022 về đôn đốc việc nhập số liệu phần mềm quản lý tài sản Tòa án nhân dân tối cao

84/TANDTC-KHTC,Công văn 84 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Phần mềm quản lý tài sản Tòa án,Nhập số liệu phần mềm quản lý tài sản,Nhập dữ liệu phần mềm quản lý tài sản,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

15

Công văn 69/TANDTC-HTQT năm 2022 về tổng kết thực tiễn phục vụ tập huấn, trao đổi nghiệp vụ tương trợ tư pháp, ủy thác tư pháp ra nước ngoài, giải quyết yêu cầu dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

của nước ngoài 1.2.1. Tình hình và kết quả công tác 1.2.2. Khó khăn, hạn chế 1.3. Kiến nghị, đề xuất Những vấn đề mới phát sinh cần được hướng dẫn hoặc cần được hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn. 2. Công tác ủy thác tư pháp ra nước ngoài theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG của Tòa án nhân dân

Ban hành: 06/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

16

Công văn 57/TANDTC-PC năm 2022 về tổng kết thực tiễn thi hành Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13 và Mục 2 Chương IX của Bộ luật Tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

57/TANDTC-PC,Công văn 57 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Tổng kết thi hành Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13,Tổng kết thi hành Chương IX Bộ luật Tố tụng dân sự,Tổng kết thi hành pháp luật về chi phí tố tụng,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2022

17

Công văn 186/TANDTC-TCCB về đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên năm 2022 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-TANDTC ngày 12/01/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức đào tạo nghiệp vụ Thẩm tra viên năm 2022, cụ thể như sau: 1. Đối tượng, tiêu chuẩn: - Công chức đã có thời gian giữ ngạch Thư ký viên 04 năm trở lên (không kể thời

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

18

Công văn 81/TANDTC-TH năm 2022 về thống kê số liệu sử dụng dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh phục vụ việc xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

81/TANDTC-TH,Công văn 81 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Thống kê số liệu sử dụng dữ liệu ghi âm phục vụ việc xét xử,Thống kê số liệu sử dụng dữ liệu ghi hình có âm thanh,Số liệu sử dụng dữ liệu ghi hình có âm thanh phục vụ xét xử,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2022

19

Công văn 47/TANDTC-HTQT năm 2022 về phối hợp giữa Tòa án với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

thuộc trung ương. Trong thời gian vừa qua, theo sự phản ánh của Bộ Ngoại giao, công tác phối hợp giữa Tòa án với Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG ngày 5/12/2019 của Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Ngoại giao quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân

Ban hành: 14/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2022

20

Công văn 63/TANDTC-TH năm 2022 thông báo chương trình tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Trợ lý ảo do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Lịch và chương trình tập huấn phần mềm Trợ lý ảo cho Tòa án nhân dân các cấp (Phụ lục 01 và Phụ lục 02). Trân trọng thông báo./. Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c); - Các đồng chí PCA TANDTC (để b/c); - Văn phòng, Vụ PC&QLKH (để phối hợp); - Báo Công lý (để đưa tin tuyên

Ban hành: 30/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.27