Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/G��-TANDTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 210456 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 01/QĐ-TANDTC năm 2022 về Quy chế công tác văn thư trong hệ thống Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/QD-TANDTC,Quyết định 01 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Quy chế văn thư trong hệ thống Tòa án nhân dân,Quy chế công tác văn thư trong hệ thống Tòa án nhân dân,Quy chế văn thư trong hệ thống Tòa án,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2022

2

Thông tư 01/2022/TT-TANDTC quy định việc phân công Thẩm phán giải quyết, xét xử vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2022/TT-TANDTC,Thông tư 01 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Phân công Thẩm phán giải quyết vụ việc,Phân công Thẩm phán xét xử vụ án vụ việc,Phân công Thẩm phán giải quyết vụ án vụ việc,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

3

Văn bản 01/2021/GĐ-TANDTC giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ về hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân tối cao

01/2021/GD-TANDTC,Tòa án nhân dân tối cao,Nghiệp vụ về hòa giải tại Tòa án nhân dân tối cao,Một số vấn đề nghiệp vụ về hòa giải tại Tòa án,Nghiệp vụ về đối thoại tại Tòa án nhân dân tối cao,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

4

Quyết định 01/QĐ-TANDTC năm 2019 về Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/QD-TANDTC,Quyết định 01 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Đánh giá công chức ,Phiếu đánh giá công chức,Phân loại công chức viên chức,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

5

Quy chế 01/QCPH-VPCP-TANDTC năm 2021 về phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính

01/QCPH-VPCP-TANDTC,Quy chế 01 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Văn phòng Chính phủ,Phối hợp xây dựng Chính phủ điện tử Tòa án điện tử,Xây dựng Chính phủ điện tử để cải cách hành chính,Xây dựng Tòa án điện tử để cải cách hành chính,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

6

Văn bản 01/GĐ-TANDTC năm 2018 giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/GD-TANDTC,Tòa án nhân dân tối cao,Đào tạo nghiệp vụ ,Nghiệp vụ,Vướng mắc nghiệp vụ ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/GĐ-TANDTC Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

7

Thông tư 01/2020/TT-TANDTC quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân

01/2020/TT-TANDTC,Thông tư 01 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Giải quyết khiếu nại trong Tòa án nhân dân,Giải quyết tố cáo trong Tòa án nhân dân,Thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo trong Tòa án,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

8

Văn bản 01/GĐ-TANDTC năm 2016 giải đáp vấn đề về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/GD-TANDTC,Tòa án nhân dân tối cao,Giải đáp vấn đề ,Tố tụng hình sự,Luật Tố tụng dân sự,Luật Dân sự,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2016

9

Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP,Thông tư liên tịch 01 2021,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trình tự hoãn miễn chấp hành án phạt tù,Thủ tục hoãn miễn chấp hành án phạt tù,Phối hợp hoãn miễn chấp hành án phạt tù,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2021

10

Thông tư 01/2018/TT-TANDTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2018/TT-TANDTC,Thông tư 01 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Chế độ thi đua khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng,Thi đua khen thưởng,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2018

11

Thông tư 01/2017/TT-TANDTC quy định về phòng xử án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2017/TT-TANDTC,Thông tư 01 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Xét xử vụ án hình sự ,Người tham gia tố tụng,Mô hình phòng xử án,Thực hiện mô hình phòng xử án,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

12

Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC Quy định về phối hợp thực hiện trích xuất phạm nhân, học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

01/2020/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 01 2020,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra,Trích xuất học sinh để phục vụ điều tra,Trích xuất học sinh đang chấp hành tư pháp giáo dục,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN -

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

13

Văn bản 01/2017/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2017/GD-TANDTC,Tòa án nhân dân tối cao,Giải đáp vấn đề ,Hướng dẫn nghiệp vụ,Tòa án nhân dân,Chánh án Tòa án nhân dân,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2017

14

Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG quy định về trình tự, thủ tục phối hợp giữa Tòa án nhân dân và Cơ quan đại diện nước Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện hoạt động tố tụng dân sự và tố tụng hành chính ở nước ngoài

01/2019/TTLT-TANDTC-BNG,Thông tư liên tịch 01 2019,Bộ Ngoại giao,Tòa án nhân dân tối cao,Quy định phối hợp hoạt động ,Thủ tục tố tụng dân sự,Tố tụng hành chính ,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

15

Thông tư liên tịch 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối

01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 01 2022,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ Lao động - Thương binh và X,Xét xử sơ thẩm xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi,Truy tố vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi,Tố giác tội phạm xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi,Điều tra vụ

Ban hành: 18/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2022

16

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban

01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC,Thông tư liên tịch 01 2018,Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tạm giữ tạm giam,Quy chế tạm giữ tạm giam ,Quản lý tạm giữ tạm giam ,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2018

17

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP về quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP,Thông tư liên tịch 01 2017,Bộ Công An,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tham nhũng,Giải quyết vụ án,Giải quyết vụ án kinh tế,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ TƯ PHÁP -------

Ban hành: 13/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

18

Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Tư

01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-B,Thông tư liên tịch 01 2020,Bộ Công An,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự,Giải quyết các vụ án vụ việc tạm đình chỉ,Quản lý các vụ án vụ việc tạm đình chỉ,Trách nhiệm hình

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

19

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành quy định của Luật hôn nhân và gia đình do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP,Thông tư liên tịch 01 2016,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ Tư pháp,Tòa án nhân dân tối cao,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ TƯ PHÁP -------

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

20

Chỉ thị 01/2010/CT-TANDTC thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2010 của ngành Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/2010/CT-TANDTC,Chỉ thị 01 2010,Tòa án nhân dân tối cao,Nhiệm vụ trọng tâm công tác,Năm 2010,Ngành Tòa án nhân dân,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/CT-TANDTC

Ban hành: 15/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.27