Tra cứu 01/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 30975 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG TÌNH HÌNH MỚI Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng, nòng cốt

Ban hành: 03/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2023

2

Chỉ thị 01/CT-TTg về đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐÔN ĐỐC, THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NHIỆM VỤ SAU KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022 Năm 2021, đất nước ta đã gặp phải những khó khăn, thách thức rất

Ban hành: 08/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2022

3

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 Dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục lây lan với tốc độ nhanh trên diện rộng tại nhiều nước trên thế giới, mỗi ngày có thêm khoảng 600 ngàn ca mắc mới và khoảng 6 ngàn người tử vong, đặc biệt đã xuất

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

4

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển doanh nghiệp,Công nghệ,Giải pháp thúc đẩy,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-TTg

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

5

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2019 về tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2019,CT 01 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 01 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2019,CT 01 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 01 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2019,Chỉ thị 01 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

6

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2018 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI Trong những năm qua công tác quản lý nhà nước về đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu lực,

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2018

7

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2017 về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 Giảm nghèo là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

8

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2016 về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021 Ngày 25 tháng 11 năm 2015 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 105/2015/QH13 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội

Ban hành: 13/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

9

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2015 tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01 2015,Thủ tướng Chính phủ,Phong trào toàn dân ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

10

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2014 triển khai thi hành Luật đất đai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01 2014 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2014,CT 01 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 01 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2014,CT 01 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 01 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 22/01/2014,Chỉ thị 01 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 22/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

11

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2013 tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC – NGÀY TRUYỀN THỐNG THI ĐUA YÊU NƯỚC (ngày 11 tháng 6 năm 1948 - ngày 11 tháng 6 năm 2013) Trong giai đoạn khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất của cuộc

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

12

Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2012 về biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/CT-TTg,Chỉ thị 01 2012,Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ

Ban hành: 09/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2012

13

Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2023 Tỉnh Bắc Kạn,Chỉ thị 01 năm 2023 Tỉnh Bắc Kạn,Chỉ thị 01 Tỉnh Bắc Kạn ban hành 2023,CT 01 Tỉnh Bắc Kạn còn hiệu lực,CT 01 Tỉnh Bắc Kạn áp dụng 2023,CT 01 Tỉnh Bắc Kạn mới nhất,CT số 01 năm 2023 Tỉnh Bắc Kạn,Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 05/06/2023,Chỉ thị 01 Tỉnh Bắc Kạn về Tuyển sinh đại học cao đẳng 2023,CT 01 Tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 05/06/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2023

14

Chỉ thị 01/CT-TCT năm 2023 về tăng cường biện pháp rà soát, kiểm tra hóa đơn nhằm ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

01/CT-TCT,Chỉ thị 01 2023 Tổng cục Thuế,Chỉ thị 01 năm 2023 Tổng cục Thuế,Chỉ thị 01 Tổng cục Thuế ban hành 2023,CT 01 Tổng cục Thuế còn hiệu lực,CT 01 Tổng cục Thuế áp dụng 2023,CT 01 Tổng cục Thuế mới nhất,CT số 01 năm 2023 Tổng cục Thuế,Chỉ thị 01/CT-TCT ngày 11/04/2023,Chỉ thị 01 Tổng cục Thuế về biện pháp rà soát kiểm tra hóa đơn ngăn chặn

Ban hành: 11/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2023

15

Quyết định 01/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

01/QD-TTg,Quyết định 01 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 01 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 01 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,QĐ 01 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 01 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,QĐ 01 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 01 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 01/QD-TTg ngày 03/01/2023,Quyết định 01 Thủ

Ban hành: 03/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2023

16

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: I. Nhiệm vụ chung 1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả: Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường

Ban hành: 10/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2023

17

Công điện 01/CĐ-TTg năm 2023 về tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ điện

01/CD-TTg,Công điện 01 2023,Thủ tướng Chính phủ,Cứu nạn công trường thi công cầu Rọc Sen Đồng Tháp,Cứu nạn công trường thi công cầu Rọc Sen,Khắc phục tai nạn công trường thi công cầu Rọc Sen,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2023

18

Chỉ thị 01/CT-BKHCN năm 2023 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

01/CT-BKHCN,Chỉ thị 01 2023,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tăng cường kỷ cương hành chính đơn vị thuộc Bộ Khoa học,Tăng cường kỷ luật hành chính đơn vị thuộc Bộ Khoa học,Kỷ luật hành chính trong đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2023

19

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2023,Tỉnh Trà Vinh,Tăng cường quản lý tần số Trà Vinh,Tăng cường quản lý thiết bị vô tuyến điện Trà Vinh,Quản lý tần số thiết bị vô tuyến điện Trà Vinh,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2023

20

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2023 về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

01/CT-UBND,Chỉ thị 01 2023 Tỉnh Bạc Liêu,Chỉ thị 01 năm 2023 Tỉnh Bạc Liêu,Chỉ thị 01 Tỉnh Bạc Liêu ban hành 2023,CT 01 Tỉnh Bạc Liêu còn hiệu lực,CT 01 Tỉnh Bạc Liêu áp dụng 2023,CT 01 Tỉnh Bạc Liêu mới nhất,CT số 01 năm 2023 Tỉnh Bạc Liêu,Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 16/03/2023,Chỉ thị 01 Tỉnh Bạc Liêu về Triển khai hóa đơn điện tử Bạc Liêu 2023,CT

Ban hành: 16/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!