Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2010/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 147892 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 10 thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

01/2010/QD-UBND,Quyết định 01 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế làm việc,Ủy ban nhân dân quận 10,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/QĐ-UBND Quận

Ban hành: 23/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2010

2

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND về tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

01/2010/CT-UBND,Chỉ thị 01 2010,Tỉnh Bình Thuận,Quản lý chất lượng công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/CT-UBND Phan

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2010

3

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn do tỉnh Bạc Liêu ban hành

01/2010/CT-UBND,Chỉ thị 01 2010,Tỉnh Bạc Liêu,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2010/CT-UBND Bạc Liêu, ngày 14 tháng 6 năm 2010

Ban hành: 14/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

4

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND về tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

01/2010/CT-UBND,Chỉ thị 01 2010,Tỉnh Hà Nam,Quản lý Nhà nước,Bán đấu giá,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/CT-UBND Phủ Lý, ngày 09 tháng 6 năm 2010

Ban hành: 09/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2010

5

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

6

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

01/2010/QD-UBND,Quyết định 01 2010,Tỉnh Lạng Sơn,Giá tính thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2010/QĐ-UBND

Ban hành: 26/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2010

7

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

01/2010/QD-UBND,Quyết định 01 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Văn phòng Ủy ban nhân dân,Quận Tân Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 25/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2010

8

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

01/2010/CT-UBND,Chỉ thị 01 2010,Tỉnh Sóc Trăng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2010/CT-UBND Sóc Trăng, ngày 18 tháng 5 năm 2010 CHỈ

Ban hành: 18/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

9

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

01/2010/QD-UBND,Quyết định 01 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Văn phòng Ủy ban nhân dân,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Huyện Củ Chi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 13/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2010

10

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

01/2010/CT-UBND,Chỉ thị 01 2010,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2010/CT-UBND Đà Lạt, ngày 01 tháng 4 năm

Ban hành: 01/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

11

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú ban hành

01/2010/QD-UBND,Quyết định 01 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Thanh tra,Quy chế tổ chức và hoạt động,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Quận Tân Phú,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 15/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2010

12

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

01/2010/QD-UBND,Quyết định 01 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế tổ chức và hoạt động,Phòng Nội vụ,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Quận Bình Thạnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 10/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2010

13

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2010 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

01/2010/CT-UBND,Chỉ thị 01 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Phong trào Thi đua yêu nước,Năm 2010,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/CT-UBND Củ Chi, ngày 02 tháng

Ban hành: 02/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2010

14

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND về chuyển giao hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

01/2010/QD-UBND,Quyết định 01 2010,Tỉnh Trà Vinh,Chuyển giao thẩm quyền,Chứng thực hợp đồng,Chứng thực giao dịch,Tổ chức hành nghề công chứng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 25/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2010

15

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND năm 2010 triển khai thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do tỉnh Bến Tre ban hành

01/2010/CT-UBND,Chỉ thị 01 2010,Tỉnh Bến Tre UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2010/CT-UBND Bến Tre, ngày 12 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 12/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

16

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

01/2010/QD-UBND,Quyết định 01 2010,Tỉnh Quảng Bình,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,Sở Khoa học và Công nghệ,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do

Ban hành: 04/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

17

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Trường chuyên nghiệp, Trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

01/2010/QD-UBND,Quyết định 01 2010,Tỉnh Lào Cai,Quy chế phối hợp,Quản lý Nhà nước,Trường chuyên nghiệp,Trung tâm ngoại ngữ tin học,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 02/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2010

18

Quyết định 01A/2010/QĐ-UBND điều chỉnh giá dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

01A/2010/QD-UBND,Quyết định 01A 2010,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01A/2010/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 02

Ban hành: 02/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2010

19

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng tư pháp quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

01/2010/QD-UBND,Quyết định 01 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế Tổ chức hoạt động,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Phòng tư pháp,Quận 3,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 01/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2010

20

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

01/2010/QD-UBND,Quyết định 01 2010,Tỉnh Thái Bình,Đơn giá bồi thường nhà cửa,Bộ đơn giá,Đơn giá bồi thường công trình xây dựng,Nhà nước thu hồi đất,Tỉnh Thái Bình,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198