Tra cứu 01/2014/TT-BVHTTDL

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2014/TT-BVHTTDL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 289342 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL về Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

thao và du lịc,Thông tư 01/2014/TT-BVHTTDL ngày 15/01/2014,Thông tư 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc về Tiêu chuẩn kỹ năng nghề 2014,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc về Tiêu chuẩn kỹ năng nghề 2014,Thông tư Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc 2014,Thông tư 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc về Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2014

2

Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

01/2024/TT-BVHTTDL,Thông tư 01 2024 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 năm 2024 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2024,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2024,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 01 năm 2024 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 17/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2024

3

Thông tư 01/2023/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 17/2015/TT-BVHTTDL về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

01/2023/TT-BVHTTDL,Thông tư 01 2023 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 năm 2023 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2023,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2023,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 01 năm 2023 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 21/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2023

4

Thông tư 01/2022/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền

thao và du lịc,Thông tư 01/2022/TT-BVHTTDL ngày 31/05/2022,Thông tư 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc về Sửa đổi Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL 2022,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc về Sửa đổi Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL 2022,Thông tư Sửa đổi Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc 2022,Thông tư 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc về Sửa

Ban hành: 31/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2022

5

Thông tư 01/2021/TT-BVHTTDL quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao đối với hội thể thao quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

01/2021/TT-BVHTTDL,Thông tư 01 2021 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 năm 2021 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2021,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2021,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 01 năm 2021 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

6

Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL quy định về các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

01/2020/TT-BVHTTDL,Thông tư 01 2020 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 năm 2020 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2020,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2020,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 01 năm 2020 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

7

Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

01/2019/TT-BVHTTDL,Thông tư 01 2019 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 năm 2019 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2019,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2019,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 01 năm 2019 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 17/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

8

Thông tư 01/2018/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

01/2018/TT-BVHTTDL,Thông tư 01 2018 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 năm 2018 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2018,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2018,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 01 năm 2018 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2018

9

Thông tư 01/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Khoản 2 Điều 21 Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

01/2017/TT-BVHTTDL,Thông tư 01 2017 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 năm 2017 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2017,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2017,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 01 năm 2017 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2017

10

Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

01/2016/TT-BVHTTDL,Thông tư 01 2016 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 năm 2016 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2016,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2016,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 01 năm 2016 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2016

11

Thông tư 01/2015/TT-BVHTTDL Quy định về tiêu chuẩn khen thưởng và đề nghị khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

01/2015/TT-BVHTTDL,Thông tư 01 2015 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 năm 2015 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2015,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2015,TT 01 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 01 năm 2015 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 30/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2015

12

Thông tư 25/2014/TT-BVHTTDL quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25/2014/TT-BVHTTDL,Thông tư 25 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 25 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 25 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2014,TT 25 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 25 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2014,TT 25 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 25 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2015

13

Thông tư 26/2014/TT-BVHTTDL quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

26/2014/TT-BVHTTDL,Thông tư 26 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 26 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 26 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2014,TT 26 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 26 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2014,TT 26 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 26 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2015

14

Thông tư 27/2014/TT-BVHTTDL quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý du lịch thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Biểu số: 01.Q/DL-SVHTTDL Ban hành theo Thông tư số 27/2014/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngày báo cáo: Ngày 20 tháng sau quý báo cáo KẾT QUẢ KINH DOANH DU LỊCH Quý …… năm …… Đơn vị báo cáo: Sở

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

15

Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

28/2014/TT-BVHTTDL,Thông tư 28 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 28 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 28 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2014,TT 28 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 28 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2014,TT 28 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 28 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2015

16

Thông tư 23/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL hướng dẫn về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ Văn

23/2014/TT-BVHTTDL,Thông tư 23 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 23 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 23 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2014,TT 23 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 23 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2014,TT 23 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 23 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

17

Thông tư 22/2014/TT-BVHTTDL quy định nội dung quản lý hoạt động tổ chức thi đấu đua thuyền Rowing, Canoe và Thuyền truyền thống do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

22/2014/TT-BVHTTDL,Thông tư 22 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 22 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 22 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2014,TT 22 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 22 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2014,TT 22 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 22 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 15/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

18

Thông tư 21/2014/TT-BVHTTDL quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

và Du lịch” thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” và mức tiền thưởng, chế độ ưu đãi thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 76 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP. 4. Giấy khen

Ban hành: 12/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2015

19

Thông tư 20/2014/TT-BVHTTDL quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

20/2014/TT-BVHTTDL,Thông tư 20 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 20 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 20 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2014,TT 20 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 20 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2014,TT 20 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 20 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 09/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

20

Thông tư 19/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL, 17/2010/TT-BVHTTDL, 03/2013/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

19/2014/TT-BVHTTDL,Thông tư 19 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 19 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Thông tư 19 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2014,TT 19 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,TT 19 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2014,TT 19 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,TT số 19 năm 2014 Bộ Văn hoá Thể

Ban hành: 08/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!