Tra cứu 01/2014/TT-BLĐTBXH

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2014/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 289196 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

động - Thương binh và X,Thông tư 01/2014/TT-BLDTBXH ngày 08/01/2014 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2014/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

2

Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/2024/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2024 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 năm 2024 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2024,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2024,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 01 năm 2024 Bộ Lao

Ban hành: 19/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2024

3

Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/2023/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2023 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 năm 2023 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2023,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2023,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 01 năm 2023 Bộ Lao

Ban hành: 03/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2023

4

Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

01/2022/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2022 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 năm 2022 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2022,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2022,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 01 năm 2022 Bộ Lao

Ban hành: 25/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2022

5

Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

01/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2021 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 năm 2021 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2021,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2021,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 01 năm 2021 Bộ Lao

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2021

6

Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2020 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 năm 2020 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2020,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2020,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 01 năm 2020 Bộ Lao

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

7

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH về xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2019 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 năm 2019 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2019,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2019,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 01 năm 2019 Bộ Lao

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

8

Thông tư 01/2018/TT-BLĐTBXH về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/2018/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2018 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 năm 2018 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2018,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2018,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 01 năm 2018 Bộ Lao

Ban hành: 27/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2018

9

Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/2017/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2017 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 năm 2017 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2017,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2017,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 01 năm 2017 Bộ Lao

Ban hành: 02/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2017

10

Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 01/2016/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của

Ban hành: 18/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2016

11

Thông tư 01/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về quản lý trường hợp với người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

01/2015/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2015 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 năm 2015 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 01 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2015,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2015,TT 01 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 01 năm 2015 Bộ Lao

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

12

Thông tư 38/2014/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Dịch vụ thương mại hàng không; Đặt chỗ bán vé; Cơ điện lạnh thủy sản; Quản trị bán hàng (CĐN) - Nghiệp vụ bán hàng (TCN); Chế biến mủ cao su do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

38/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 38 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 38 năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 38 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TT 38 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 38 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2014,TT 38 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 38 năm 2014 Bộ Lao

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

13

Thông tư 34/2014/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 33/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 94/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành

------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 34/2014/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 33/2010/TT-BLĐTBXH NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA BỘ LAO

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2015

14

Thông tư 36/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

36/2014/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHỐNG RƠI NGÃ CÁ NHÂN Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

15

Thông tư 37/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

37/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 37 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 37 năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 37 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TT 37 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 37 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2014,TT 37 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 37 năm 2014 Bộ Lao

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

16

Thông tư 35/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống cáp treo vận chuyển người do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

35/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 35 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 35 năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 35 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TT 35 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 35 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2014,TT 35 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 35 năm 2014 Bộ Lao

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

17

Thông tư 33/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

33/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 33 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 33 năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 33 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TT 33 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 33 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2014,TT 33 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 33 năm 2014 Bộ Lao

Ban hành: 24/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

18

Thông tư 32/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

động - Thương binh và X,Thông tư 32/2014/TT-BLDTBXH ngày 01/12/2014,Thông tư 32 Bộ Lao động - Thương binh và X về Quản lý lao động 2014,TT 32 Bộ Lao động - Thương binh và X về Quản lý lao động 2014,Thông tư Quản lý lao động Bộ Lao động - Thương binh và X 2014,Thông tư 32 Bộ Lao động - Thương binh và X về Ủy quyền quản lý 2014,TT 32 Bộ Lao động -

Ban hành: 01/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2015

19

Thông tư 28/2014/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp, cao đẳng cho nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ban hành

28/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2014,Bộ Lao động - Thương binh và X,Khung trình độ giáo dục ,Khung trình độ cao đẳng nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

20

Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

30/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 30 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 30 năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 30 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TT 30 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 30 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2014,TT 30 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 30 năm 2014 Bộ Lao

Ban hành: 24/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!