Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2008/tt-btp "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23901 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành

01/2008/TT-BTP,Thông tư 01 2008,Bộ Tư pháp,Quản lý hộ tịch,Đăng ký hộ tịch,Hướng dẫn,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/TT-BTP Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

Ban hành: 02/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2008

2

Thông tư 01/2022/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

01/2022/TT-BTP,Thông tư 01 2022,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn Nghị định 87/2020/NĐ-CP,Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đăng ký hộ tịch trực tuyến,Hướng dẫn Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đăng ký hộ tịch,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2022

3

Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng do Tư pháp ban hành

01/2021/TT-BTP,Thông tư 01 2021,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn Luật công chứng,Hướng dẫn Luật Công chứng năm 2014,Đăng ký hành nghề công chứng,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2021/TT-BTP

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

4

Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ Tư pháp ban hành

01/2020/TT-BTP,Thông tư 01 2020,Bộ Tư pháp,Cấp bản sao từ sổ gốc,Chứng thực bản sao từ bản chính,Chứng thực chữ ký,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2020/TT-BTP

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

5

Thông tư 01/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

01/2019/TT-BTP,Thông tư 01 2019,Bộ Tư pháp,Biện pháp bảo đảm vốn đầu tư,Quản lý tàu bay,Đăng ký tàu bay,Giao thông - Vận tải BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT-BTP Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

6

Thông tư 01/2018/TT-BTP về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

01/2018/TT-BTP,Thông tư 01 2018,Bộ Tư pháp,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản quy phạm,Bãi bỏ văn bản,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2018/TT-BTP

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2018

7

Thông tư 01/2017/TT-BTP quy định quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Số: 01/2017/TT-BTP Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017 THÔNG TƯ QUẢN LÝ KHO VẬT CHỨNG, TÀI SẢN TẠM GIỮ TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số

Ban hành: 23/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2017

8

Thông tư 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

01/2016/TT-BTP,Thông tư 01 2016,Bộ Tư pháp,Luật thi hành án dân sự,Biểu mẫu nghiệp vụ,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2016/TT-BTP Hà Nội, ngày 01 tháng 02

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2016

9

Thông tư 01/2015/TT-BTP hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

01/2015/TT-BTP,Thông tư 01 2015,Bộ Tư pháp,Tổ chức pháp chế,Thành lập tổ chức pháp chế,Nghiệp vụ tổ chức pháp chế,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/TT-BTP

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2015

10

Thông tư 01/2014/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

01/2014/TT-BTP,Thông tư 01 2014,Bộ Tư pháp,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2014/TT-BTP Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014 THÔNG TƯ

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

11

Thông tư 01/2013/TT-BTP hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số: 01/2013/TT-BTP Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Căn cứ Luật Thống kê năm 2004; Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn

Ban hành: 03/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2013

12

Chỉ thị 01/CT-BTP về tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Bộ Tư pháp ban hành

01/CT-BTP,Chỉ thị 01 2020,Bộ Tư pháp,Tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý,Bộ Tư pháp tổ chức đón Tết Canh Tý 2020,Đón Tết 2020 vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

13

Thông tư 01/2011/TT-BTP quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Số: 01/2011/TT-BTP Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MẪU, NGUYÊN TẮC CẤP PHÁT, SỬ DỤNG THẺ CHẤP HÀNH VIÊN, THẺ THẨM TRA VIÊN THI HÀNH ÁN VÀ TRANG PHỤC, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU CÔNG CHỨC TRONG HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn

Ban hành: 10/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2011

14

Quyết định 01/2008/QĐ-BTP ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

01/2008/QD-BTP,Quyết định 01 2008,Bộ Tư pháp,Mẫu giấy tờ dùng trong công chứng,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008

Ban hành: 20/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2008

15

Thông tư 01/2010/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

01/2010/TT-BTP,Thông tư 01 2010,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn,Tư vấn pháp luật,Tổ chức và hoạt động,Trung tâm tư vấn pháp luật,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/TT-BTP Hà Nội, ngày

Ban hành: 09/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2010

16

Chỉ thị 01/CT-BTP về tổ chức Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

01/CT-BTP,Chỉ thị 01 2018,Bộ Tư pháp,Tết Nguyên đán,Đón Tết Nguyên đán ,Bình ổn giá Tết Nguyên đán ,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-BTP Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

17

Báo cáo 01/BC-BTP về tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

01/BC-BTP,Bộ Tư pháp,Công tác tư pháp,Báo cáo công tác tư pháp,Tổng kết công tác tư pháp ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BC-BTP Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2018

18

Thông tư 10/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

10/2008/TT-BTP,Thông tư 10 2008,Bộ Tư pháp,Hợp tác với nước ngoài về pháp luật,Hướng dẫn,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10/2008/TT-BTP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2009

19

Thông tư 07/2008/TT-BTP hướng dẫn chính sách trợ giúp pháp lý trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Tư pháp ban hành

07/2008/TT-BTP,Thông tư 07 2008,Bộ Tư pháp,Trợ giúp pháp lý,Chương trình phát triển kinh tế xã hội,Xã đặc biệt khó khăn,Vùng đồng bào dân tộc,Miền núi,Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo,Giai đoạn 2006 2010,Dịch vụ pháp lý,Văn hóa - Xã hội BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2008

20

Thông tư 06/2008/TT-BTP hướng dẫn về tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành

06/2008/TT-BTP,Thông tư 06 2008,Bộ Tư pháp,Công tác tổ chức cán bộ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 06/2008/TT-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 26/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232