Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 98/2007/ND-CPbr "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 179860 văn bản

1

Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

98/2020/ND-CP,Nghị định 98 2020,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính sản xuất hàng giả,Xử phạt vi phạm hành chính buôn bán hàng giả,Chống hàng giả để bảo vệ người tiêu dùng,Thương mại,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2020

2

Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

98/2019/ND-CP,Nghị định 98 2019,Chính phủ,Hạ tầng kỹ thuật,Tiêu thụ nước sạch,Quy hoạch cấp nước,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

3

Nghị định 98/2007/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

98/2007/ND-CP,Nghị định 98 2007,Chính phủ,Cưỡng chế quyết định hành chính thuế,Xử lý vi phạm pháp luật về thuế,Vi phạm pháp luật về thuế,Quyết định hành chính thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:

Ban hành: 07/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

4

Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

98/2018/ND-CP,Nghị định 98 2018,Chính phủ,Hợp tác sản xuất tiêu thụ nông sản,Sản phẩm nông nghiệp,Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2018/NĐ

Ban hành: 05/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

5

Nghị định 98/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương

98/2017/ND-CP,Nghị định 98 2017,Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ,Vị trí chức năng nhiệm vụ,Chức năng nhiệm vụ tổ chức,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Thương mại,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

6

Nghị định 98/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2015/-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

98/2016/ND-CP,Nghị định 98 2016,Chính phủ,Mang thai hộ,Điều kiện mang thai hộ ,Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo,Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo ,Kỹ thuật thụ tinh,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2016

7

Nghị định 98/2014/NĐ-CP về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

98/2014/ND-CP,Nghị định 98 2014,Chính phủ,Thành lập tổ chức,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014 NGHỊ

Ban hành: 24/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

8

Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

98/2013/ND-CP,Nghị định 98 2013,Chính phủ,Kinh doanh bảo hiểm,Xử phạt vi phạm hành chính,Kinh doanh xổ số,Thương mại,Bảo hiểm,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 98/2013/NĐ

Ban hành: 28/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

9

Nghị định 98/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về nông nghiệp

98/2011/ND-CP,Nghị định 98 2011,Chính phủ,Thuế chuyển nhượng quyền,Giống cây trồng được bảo hộ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 26/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2011

10

Nghị định 98/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật di sản văn hóa và Luật di sản văn hóa sửa đổi

98/2010/ND-CP,Nghị định 98 2010,Chính phủ,Hướng dẫn,Luật di sản văn hóa,Luật di sản văn hóa sửa đổi,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 98/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2010

11

Nghị định 98/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

98/2009/ND-CP,Nghị định 98 2009,Chính phủ,Mức lương tối thiểu vùng,Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 98/2009/NĐ

Ban hành: 30/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2009

12

Nghị định 98/2008/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Sơn La thuộc tỉnh Sơn La

98/2008/ND-CP,Nghị định 98 2008,Chính phủ,Thành phố Sơn La,Thành lập thành phố,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 98/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008

Ban hành: 03/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2008

13

Nghị quyết 98/2007/NQ-HĐND nhiệm vụ năm 2008 do tỉnh Quảng Nam ban hành

98/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2007,Tỉnh Quảng Nam,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2007/NQ-HĐND Tam Kỳ, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 14/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

14

Nghị quyết 98/2007/NQ-HĐND về chia tách xã thuộc huyện Than Uyên, Tam Đường, Mường Tè; giải thể thị trấn nông trường Than Uyên để thành lập thị trấn Tân Uyên huyện Than Uyên thuộc tỉnh Lai Châu

98/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2007,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2007/NQ-HĐND Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 10/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

15

Quyết định 98/2007/QĐ-BTC về “Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

98/2007/QD-BTC,Quyết định 98 2007,Bộ Tài chính,Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 98/2007/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 03/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2007

16

Quyết định 98/2007/QĐ-BNN sửa đổi Quyết định 71/2007/QĐ-BNN quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để bổ sung

98/2007/QD-BNN,Quyết định 98 2007,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Khảo nghiệm thuốc thú y,Thử nghiệm thuốc thú y,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 98/2007

Ban hành: 03/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2007

17

Nghị quyết 98/2007/NQ-HĐND chính sách đối với cán bộ luân chuyển do tỉnh Lạng Sơn ban hành

98/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 98 2007,Tỉnh Lạng Sơn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 98/2007

Ban hành: 15/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

18

Quyết định 98/2007/QĐ-UBND quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

98/2007/QD-UBND,Quyết định 98 2007,Tỉnh Gia Lai,Định mức tiền thưởng,Huấn luyện viên,Vận động viên,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 98/2007

Ban hành: 12/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2007

19

Quyết định 98/2007/QĐ - UBND bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để thực hiện dự án đường dây 220kV Tân Định- Bình Long, đoạn qua địa bàn huyện Bến Cát do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

98/2007/QD-UBND,Quyết định 98 2007,Tỉnh Bình Dương,Dự án đường dây 220kV,Đơn giá bồi thường,Tân Định Bình Long,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 98/2007/QĐ - UBND Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 9 năm

Ban hành: 11/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2007

20

Quyết định 98/2007/QĐ-UBND về một số chính sách về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho con liệt sỹ, con thương binh nặng, bệnh binh nặng ở tỉnh Nghệ An đến năm 2010

98/2007/QD-UBND,Quyết định 98 2007,Tỉnh Nghệ An,Đào tạo nghề,Giải quyết việc làm,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106