Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 92/2001/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 196452 văn bản

1

Nghị định 92/2001/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô

92/2001/ND-CP,Nghị định 92 2001,Chính phủ,Điều kiện kinh doanh vận tải,Điều kiện kinh doanh,Ngành vận tải ô tô,Doanh nghiệp,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 92/2001/NĐ-CP

Ban hành: 11/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2010

2

Chỉ thị 27/2002/CT-BGTVT thực hiện Nghị định 92/2001/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỤC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2001/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Luật Giao thông đường bộ được Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Thực hiện Luật Giao thông đường bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2001 (sau đây gọi

Ban hành: 27/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

3

Chỉ thị 24/2002/CT-UB thực hiện Nghị định 92/2001/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô do tỉnh Quảng Bình ban hành

Hới, ngày 13 tháng 06 năm 2002 CHỈ THỊ V/V THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 92/2001/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Ngày 11/12/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 92/2001/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô. Đối với ôtô kinh doanh vận tải khách, Nghị định đã quy định niên hạn sử dụng cụ thể cho từng phương

Ban hành: 13/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

4

Chỉ thị 20/2002/CT-UB thực hiện Nghị định 92/2001/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2001/NĐ-CP NGÀY 11/12/2001 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ Ngày 11/12/2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2001/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Để triển khai thực hiện tốt quy định của Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức

Ban hành: 26/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

5

Nghị định 92/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh

92/2020/ND-CP,Nghị định 92 2020,Chính phủ,Cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh,Quy định cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh,Sử dụng cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

6

Nghị định 92/2019/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2019-2020

92/2019/ND-CP,Nghị định 92 2019,Chính phủ,Biểu thuế nhập khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Hiệp định Việt Nam Campuchia ,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/2019/NĐ-CP

Ban hành: 20/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

7

Nghị định 92/2018/NĐ-CP về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ

92/2018/ND-CP,Nghị định 92 2018,Chính phủ,Lập Quỹ tích lũy trả nợ ,Quỹ tích lũy trả nợ ,Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/2018/NĐ-CP

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2018

8

Nghị định 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

92/2017/ND-CP,Nghị định 92 2017,Chính phủ,Kiểm soát thủ tục hành chính,Sửa đổi bổ sung bãi bỏ ,Công bố công khai thủ tục hành chính ,Quy định hành chính ,Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

9

Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng

92/2016/ND-CP,Nghị định 92 2016,Chính phủ,Kinh doanh có điều kiện,Ngành nghề kinh doanh có điều kiện,Lĩnh vực hàng không dân dụng,Hàng không dân dụng,Thương mại,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2016

10

Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không

92/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ AN NINH HÀNG KHÔNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014;

Ban hành: 13/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2015

11

Nghị định 92/2014/NĐ-CP sửa đổi Khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

92/2014/ND-CP,Nghị định 92 2014,Chính phủ,Thanh tra viên,Cộng tác viên thanh tra,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 08/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2014

12

Nghị định 92/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng

92/2013/ND-CP,Nghị định 92 2013,Chính phủ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 13/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2013

13

Nghị định 92/2012/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

92/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 6 năm 2004; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Ban hành: 08/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

14

Nghị định 92/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế

92/2011/ND-CP,Nghị định 92 2011,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Bảo hiểm y tế,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2011

15

Nghị quyết 92/NQ-CP năm 2020 về ký Hiệp định giữa Việt Nam và Xri Lan-ca về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành

92/NQ-CP,Nghị quyết 92 2020,Chính phủ,Hiệp định Việt Nam Xri Lan-ca,Hợp tác trợ giúp lĩnh vực hải quan,Hiệp định về Hợp tác trợ giúp lĩnh vực hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

16

Nghị định 92/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm

92/2010/ND-CP,Nghị định 92 2010,Chính phủ,Hướng dẫn,Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm,Bảo đảm an toàn sinh học ,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 92/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2010

17

Nghị quyết 92/NQ-CP năm 2019 về ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ni-giê-ri-a do Chính phủ ban hành

92/NQ-CP,Nghị quyết 92 2019,Chính phủ,Hộ chiếu ngoại giao,Miễn thị thực,Hộ chiếu công vụ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/NQ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 25/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

18

Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

92/2009/ND-CP,Nghị định 92 2009,Chính phủ,Chế độ chính sách,Người hoạt động không chuyên trách,Cán bộ công chức,Phường xã,Thị trấn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------

Ban hành: 22/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2009

19

Nghị định 92/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tương trợ tư pháp

92/2008/ND-CP,Nghị định 92 2008,Chính phủ,Tương trợ tư pháp về dân sự,Tương trợ tư pháp,Luật tương trợ tư pháp,Hướng dẫn,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/2008/NĐ-CP

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2008

20

Nghị quyết 92/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tuyên Quang do Chính phủ ban hành

92/NQ-CP,Nghị quyết 92 2018,Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất Tuyên Quang ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173