Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2011/09/roi-tu-thang-may-chung-cu-nguoi-dan-ong-tu-nan/Page_2,asp" "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 240718 văn bản

1

Thông tri 07-TT/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới do Thành ủy Hà Nội ban hành

pháp luật của Nhà nước về BHYT, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của BHYT trong tình hình hiện nay; góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc tự nguyện tham gia BHYT, coi đó là quyền lợi và trách nhiệm của mọi người dân, kể

Ban hành: 29/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2012

2

Chương trình 02-CTr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 – 2015 do Thành ủy Hà Nội ban hành

lệ thôn, xóm, cụm dân cư có nhà văn hóa – thể thao đạt 92%. Có 100% số cơ sở giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và hoàn thành các chi tiêu về an ninh, quốc phòng. 2.3- Về nâng cao đời sống nông thôn: Thu nhập của nông dân phấn đấu đạt 25 triệu đồng/người/ năm, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn dưới 20% lao động xã hội; lao

Ban hành: 29/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

3

Chỉ thị 10-CT/TU năm 2011 về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Thành ủy Đà Nẵng ban hành

10-CT/TU,Chỉ thị 10-CT 2011,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  --------------- Số: 10-CT/TU Đà Nẵng, ngày 04 tháng 07 năm 2011 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2011

4

Chỉ thị 17-CT/ năm 2007 tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới do Ban Bí thư ban hành

và định hướng tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân ở nơi công tác và trú về các vấn đề quan trọng trong nước và trên thế giới, coi đó là một tiêu chuẩn để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng công tác của các cấp ủy, tính tiên phong, gương mẫu và phẩm chất chính trị của mỗi đảng viên. 3- Các cấp ủy đảng, người đứng

Ban hành: 15/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

5

Quyết định 492-QĐNS/TU năm 2007 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách pháp do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành

tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH PHÁP BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY Căn cứ Điều lệ Đảng; Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa VIII; Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị

Ban hành: 25/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

6

Chỉ thị 05-CT/TU năm 2007 về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành

hoạt động và các biện pháp phòng chống tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố đến tận đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, công nhân và người lao động, nhằm nâng cao cảnh giác và ý thức trách nhiệm của từng người dân trong việc tham gia phát hiện tố giác tội phạm, tạo thành sức mạnh tổng hợp tấn công tội phạm tại nơi trú, nơi làm

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

7

Chỉ thị 04-CT/TU năm 2007 về tăng cường lãnh đạo lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông trên địa bàn thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành

rộng trong các tầng lớp nhân dân; quản lý Nhà nước còn lỏng lẻo, việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông chưa đồng bộ, hiệu quả thấp; ý thức chấp hành Luật giao thông của nhiều người dân còn yếu kém,.nên tình hình trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông đường bộ,

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

8

Thông báo 40-TB/TU hội nghị lần thứ 7 Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành

tầng thực hiện quy hoạch thị xã Cao Bằng. Giao BCS Đảng UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh, trình ký ban hành. 8. Về báo cáo đầu xây dựng đô thị mới thị xã Cao Bằng đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020. BTV cơ bản nhất trí với các nội dung của báo cáo đầu . Báo cáo cần căn cứ vào quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết khu đô thị mới

Ban hành: 06/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2011

9

Thông báo số 49-TB/TU về việc kết luận Hội nghị triển khai công tác phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006 của Thành ủy Hà Nội

số sở, ban, ngành Thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng Hà Nội. Trung tâm cũng là nơi cung cấp thông tin chính thức về những vấn đề liên quan đến Thành phố. Trong đó, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo là người phát ngôn chính thức của Thành ủy về những vấn đề của Thành phố liên quan đến chính trị, công tác an ninh. Ủy ban nhân dân Thành phố phân

Ban hành: 11/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

10

Thông báo số 44-TB/TU về việc kết luận của Thường trực Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố năm 2006 của Thành ủy Hà Nội

44-TB/TU,Thông báo 44-TB 2006,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THÀNH ỦY HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44-TB/TU Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2006 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

11

Thông tri số 01-TT/TU về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán Bính Tuất và những ngày lễ lớn trong năm 2006 do Thành ủy Hà Nội ban hành

đoàn thể nhân dân các cấp thuộc Thành phố chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: 1) Phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Công điện Thủ tướng Chính phủ đến các cấp, các ngành, đoàn thể; cán bộ, đảng viên, nhân dân để mọi người tự giác thực hiện và tham gia giám sát việc thực hiện, bảo đảm Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. 2) Ban

Ban hành: 10/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Thông báo số 02-TB/TU về việc kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do HĐND xã, phường, thị trấn bầu và trưởng thôn, tổ trưởng dân phố của Thành phố Hà Nội năm 2005 do Thành ủy Hà Nội ban hành

02-TB/TU,Thông báo 02-TB 2005,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÀNH ỦY ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02-TB/TU Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY TẠI HỘI

Ban hành: 29/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Quyết định 1102-QĐ/TU năm 2004 quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ do Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ban hành

chức bộ máy và cán bộ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện quyết định này, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp thì báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy. Điều 3. Ban Tổ chức Thành ủy có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc

Ban hành: 25/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2011

14

Quyết định 460/2006/QĐ-TU về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn do Thành ủy Hà Nội ban hành, để thành lập Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Thành uỷ khóa XIV chỉ đạo thực hiện Đề án 16-ĐA/TU về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn" (giai đoạn 2006 – 2010)

460/2006/QD-TU,Quyết định 460 2006,Thành phố Hà Nội,Nâng cao chất lượng chính trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 460/2006/QĐ-TU Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP TỔ

Ban hành: 02/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

15

Quyết định 449/2006/QĐ-TU về Quy chế hoạt động của tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố do Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thành phố ban hành

26 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ CỦA THÀNH PHỐ Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 18/6/2002 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế

Ban hành: 26/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

16

Quyết định 222/2006/QĐ-TU về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

222/2006/QD-TU,Quyết định 222 2006,Thành phố Hà Nội,Quy chế dân chủ cơ sở,Kiện toàn Ban chỉ đạo,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NÔI THÀNH ỦY HÀ NỘI ****** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******** Số: 222/2006/QĐ-TU Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V KIỆN TOÀN BAN CHỈ

Ban hành: 06/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 223/2006/QĐ-TU về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Thành ủy để thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW năm 2002 về “một số nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp trong thời gian tới” giai đoạn 2005 - 2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

223/2006/QD-TU,Quyết định 223 2006,Thành phố Hà Nội,Kiện toàn Ban chỉ đạo,Nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÀNH ỦY HÀ NỘI ****** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******** Số: 223/2006/QĐ-TU Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V KIỆN

Ban hành: 06/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Chỉ thị 01/2006/CT-TU về công tác phục vụ năm APEC 2006 của thành phố Hà Nội do Thành ủy Hà Nội ban hành

01/2006/CT-TU,Chỉ thị 01 2006,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÀNH ỦY HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2006CT-TU Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2006 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC PHỤC

Ban hành: 03/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Thông 84/2019/TT-BTC quy định về nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. 2. Thông này hướng dẫn việc hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương đối với cơ sở hỗ trợ nạn nhân ngoài công lập theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP như sau: a) Hàng năm, cùng thời gian quy định lập dự toán ngân sách nhà nước, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

20

Công điện 1044/CĐ-TTg về tìm kiếm cứu nạn máy bay Su-30MK2máy bay CASA 212 của Quân chủng Phòng không - Không quân bị tai nạn ngày 14 và ngày 16 tháng 6 năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ điện

Biên phòng, Kiểm ngư) và huy động các phương tiện tàu thuyền của ngư dân để cứu người, tìm cho được những người mất tích, đồng thời xác định cụ thể vị trí máy bay rơi, có phương án trục vớt, cứu hộ để đánh giá nguyên nhân và tổ chức rút kinh nghiệm về sau. 2. Trong điều kiện khu vực tìm kiếm cứu nạn rộng, thời tiết những ngày tới có thể diễn

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139