Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1/48/Roi-thang-may-002,jpg" "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 241416 văn bản

1

Thông tư 48/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

48/2016/TT-BLDTBXH,Thông tư 48 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Ban hành quy chuẩn kỹ thuật,Thang máy điện,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2017

2

Chỉ thị 002/CT-BCT năm 2007 về biện pháp nhằm phát huy vai trò của hệ thống chợ, góp phần kiểm soát và kiềm chế tăng giá hàng tiêu dùng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

002/CT-BCT,Chỉ thị 002 2007,Bộ Công thương,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ********** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 002/CT-BCT Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ MỘT

Ban hành: 10/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2007

3

Thông báo 11539/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm chống oxy hóa CA1-002 SOVMER TMQ do Tổng cục Hải quan ban hành

tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Nhựa hydrocacbon nguyên sinh, dạng hạt (theo tài liệu kỹ thuật là: Polymerized 2,2,4-trimethyl-1,2dihydroquinoline). 5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: CA1-002 SOVMER TMQ. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhựa hydrocacbon

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

4

Quyết định 002/2007/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam giai đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

002/2007/QD-BCT,Quyết định 002 2007,Bộ Công thương,Ngành công nghiệp xe máy Việt Nam,Quy hoạch phát triển,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ CÔNG THƯƠNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 002/2007/QĐ-BCT Hà Nội,

Ban hành: 29/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2007

5

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Quy định hệ số nở rời để quy đổi khoáng sản ở thể tự nhiên, địa chất về khoáng sản nguyên khai và sau chế biến để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

của Luật Khoáng sản. Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 571/TTr-STNMT ngày 13 tháng 7 năm 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành Quy định hệ số nở rời để quy đổi khoáng sản ở thể tự nhiên, địa chất về khoáng sản nguyên khai và sau chế biến để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 07/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2017

6

Kế hoạch 48/KH-UBND về phát triển Thương mại, Dịch vụ gắn với Du lịch Quảng Ninh năm 2020

Số: 48/KH-UBND Quảng Ninh, ngày 09 tháng 3 năm 2020 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ GẮN VỚI DU LỊCH QUẢNG NINH NĂM 2020 Căn cứ Thông báo số 1668-TB/TU ngày 17/02/2020 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Hiệp hội Du

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

7

Quyết định 388/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất Roy Vina” do tỉnh Bắc Giang ban hành

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 427/TTr-TNMT ngày 03/7/2017, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất Roy Vina” tại lô 15-17, cụm công nghiệp Nội Hoàng, huyện Yên Dũng do Công ty TNHH Roy Vina làm chủ đầu tư đã được Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

8

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số: 48/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020 THÔNG TƯ[1]  QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2016/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng

Ban hành: 22/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

9

Chỉ thị 48-CT/TW năm 2020 về tổ chức Tết năm 2021 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

48-CT/TW,Chỉ thị 48-CT 2020,Ban Chấp hành Trung ương,Tổ chức Tết năm 2021,Công tác dự báo và quản lý thị trường,Phòng chống dịch Covid-19 dịp Tết 2021,Văn hóa - Xã hội BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 48

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

10

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 05 năm 2021-2025 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

48/NQ-HDND,Nghị quyết 48 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn,Đảm bảo quốc phòng an ninh tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

11

Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên, đổi tên đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Giang và thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Sơn PHỤ LỤC I ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ GIANG, TỈNH HÀ GIANG (Kèm theo Nghị quyết số: 48/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang) 1. Đặt tên đường, phố mới: Stt Tên đường, phố Điểm đầu và điểm cuối các

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

12

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2020 về sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII do tỉnh Tuyên Quang ban hành

48/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình,Khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình,Hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

13

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 43/2020/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc do tỉnh Cà Mau ban hành

--------------- Số: 48/KH-UBND Cà Mau, ngày 17 tháng 4 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2020/NĐ-CP NGÀY 08/4/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG HÌNH THỨC TIÊM THUỐC ĐỘC Thực hiện Nghị định số 43/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

14

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

phúc --------------- Số: 48/KH-UBND Cần Thơ, ngày 23 tháng 3 năm 2020 KẾ HOẠCH ĐÁP ỨNG VỚI TỪNG CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng,

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

15

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025

48/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Sắp xếp,Báo chí,Phát triển,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/KH-UBND Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2020

17

Kế hoạch 48/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

48/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/KH-UBND Đồng Tháp, ngày 21 tháng 02 năm 2020 KẾ

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2020

18

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025

Số: 48/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2020-2025 Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

19

Kế hoạch 48/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020

48/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/KH-UBND Lào Cai, ngày 11 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

20

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hạnh phúc --------------- Số: 48/KH-UBND Bắc Kạn, ngày 31 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH - Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12

Ban hành: 31/01/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144