Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 07/2003/TT-NHNN vẫn "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 181276 văn bản

1

Thông tư 07/2003/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

07/2003/TT-NHNN,Thông tư 07 2003,Ngân hàng Nhà nước,Bảo đảm tiền vay,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2003/TT-NHNN Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2013

2

Thông tư 07/2020/TT-NHNN về quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

07/2020/TT-NHNN,Thông tư 07 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in đúc tiền,Đầu tư mua sắm hàng hóa để in đúc tiền,Hoạt động in đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

3

Thông tư 07/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

07/2019/TT-NHNN,Thông tư 07 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hoạt động ngân hàng,Chấn chỉnh hoạt động ngân hàng,Đảm bảo hoạt động ngân hàng ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

4

Thông tư 07/2017/TT-NHNN quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiên in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

07/2017/TT-NHNN,Thông tư 07 2017,Ngân hàng Nhà nước,Giám sát tiêu hủy tiền,Quy chế tiêu hủy tiền,Tiêu hủy tiền in đúc hỏng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2017

5

Thông tư 07/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

07/2016/TT-NHNN,Thông tư 07 2016,Ngân hàng Nhà nước,Tổ chức tín dụng,Cho vay bằng ngoại tệ,Khách hàng vay vốn ,Khách hàng vay là người cư trú,Khách hàng vay là người cư trú ,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2016

6

Thông tư 07/2015/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

07/2015/TT-NHNN,Thông tư 07 2015,Ngân hàng Nhà nước,Bảo lãnh ngân hàng,Quy định về bảo lãnh ngân hàng,Thỏa thuận cấp bảo lãnh,Bảo lãnh đối với khách hàng ,Xác định số dư bảo lãnh ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

7

Thông tư 07/2014/TT-NHNN quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

07/2014/TT-NHNN,Thông tư 07 2014,Ngân hàng Nhà nước,Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2014/TT-NHNN

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

8

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2020 hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

07/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 07 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hợp nhất Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán,Biểu phí dịch vụ thanh toán,Ngân hàng Nhà nước ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/04/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

9

Thông tư 07/2013/TT-NHNN quy định kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

07/2013/TT-NHNN,Thông tư 07 2013,Ngân hàng Nhà nước,Quy chế kiểm soát đặc biệt,Kiểm soát đặc biệt,Kiểm soát tổ chức tín dụng ,Kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng ,Kiểm soát đặc biệt TCTD,Kiểm soát đặc biệt ngân hàng ,Kiểm soát hoạt động ngân hàng ,Tổ chức tín dụng,Quy chế kiểm soát đặc biệt,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng

Ban hành: 14/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

10

Thông tư 07/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

07/2012/TT-NHNN,Thông tư 07 2012,Ngân hàng Nhà nước,Trạng thái ngoại tệ,Tổ chức tín dụng,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 20/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2012

11

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

07/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 07 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Cấp giấy phép hoạt động,Tổ chức tín dụng phi ngân hàng,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/02/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

12

Thông tư 07/2011/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

07/2011/TT-NHNN,Thông tư 07 2011,Ngân hàng Nhà nước,Cho vay bằng ngoại tệ,Khách hàng vay là người cư trú,Tổ chức tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 24/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2011

13

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2018 về quy định hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

07/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 07 2018,Ngân hàng Nhà nước,Thông tin tín dụng,Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước ,Dịch vụ thông tin tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/02/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2018

14

Thông tư 07/2010/TT-NHNN quy định về cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

07/2010/TT-NHNN,Thông tư 07 2010,Ngân hàng Nhà nước,Vay lãi suất thỏa thuận,Lãi suất bằng đồng Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 07/2010/TT-NHNN

Ban hành: 26/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2010

15

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

07/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 07 2017,Ngân hàng Nhà nước,Quản lý ngoại hối,Điều lệ quản lý ngoại hối,Kinh doanh trò chơi điện tử,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/09/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2017

16

Thông tư 07/2009/TT-NHNN quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

07/2009/TT-NHNN,Thông tư 07 2009,Ngân hàng Nhà nước,Tỷ lệ bảo đảm an toàn,Tổ chức tài chính quy mô nhỏ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 07/2009/TT-NHNN

Ban hành: 17/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2009

17

Chỉ thị 07/CT-NHNN năm 2017 về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

07/CT-NHNN,Chỉ thị 07 2017,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tiền tệ Ngân hàng,Vi phạm pháp luật,Ngăn chặn vi phạm pháp luật,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2017

18

Thông tư 07/2007/TT-NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2007/NĐ-CP về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Ngân hàng thương mại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

07/2007/TT-NHNN,Thông tư 07 2007,Ngân hàng Nhà nước,Mua cổ phần của Ngân hàng thương mại,Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần,Nước ngoài mua cổ phần,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng,Chứng khoán NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2007

19

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Quyết định về Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

07/VBHN-NHNN,Văn bản hợp nhất 07 2016,Ngân hàng Nhà nước,Quy chế thanh toán trong mua bán,Trao đổi hàng hóa,Trao đổi hàng hóa qua biên giới,Mua bán trao đổi hàng hóa,Mua bán trao đổi hàng hóa biên giới ,Trao đổi hàng hóa với Lào,Thương mại NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/01/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2016

20

Thông tư 07/2006/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 16/2001/NĐ-CP và Nghị định 65/2005/NĐ-CP về hoạt động mua và cho thuê lại theo hình thức cho thuê tài chính do Ngân hàng Nhà nước ban hành

07/2006/TT-NHNN,Thông tư 07 2006,Ngân hàng Nhà nước,Mua và cho thuê lại,Cho thuê tài chính,Hướng dẫn,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2006/TT-NHNN

Ban hành: 07/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240