Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2009/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 191136 văn bản

1

Thông tư 04/2009/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 30/2008/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

04/2009/TT-BTC,Thông tư 04 2009,Bộ Tài chính,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 01

Ban hành: 13/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2009

2

Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

04/2021/TT-BTC,Thông tư 04 2021,Bộ Tài chính,Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới,Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm chủ xe cơ giới,Bảo hiểm trách nhiệm của chủ xe cơ giới,Bảo hiểm,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2020

4

Thông tư 04/2019/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/2019/TT-BTC,Thông tư 04 2019,Bộ Tài chính,Biểu thuế xuất nhập khẩu,Giảm thuế xuất nhập khẩu,Chính sách thuế xuất nhập khẩu,Thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

5

Thông tư 04/2018/TT-BTC về hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/2018/TT-BTC,Thông tư 04 2018,Bộ Tài chính,Tiền dịch vụ môi trường rừng,Sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng,Bảo vệ môi trường,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2018

6

Thông tư 04/2017/TT-BTC hướng dẫn Khoản 2 Điều 1 Nghị định 18/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/2017/TT-BTC,Thông tư 04 2017,Bộ Tài chính,Tổ chức tín dụng Việt Nam,Thành lập tổ chức hoạt động quản lý ,Công ty quản lý tài sản,Thông tư hướng dẫn nghị định,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

7

Thông tư 04/2016/TT-BTC Quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/2016/TT-BTC,Thông tư 04 2016,Bộ Tài chính,Thóc dự trữ Quốc gia,Định mức thu hồi xay xát thóc,Gạo dự trữ quốc gia,Xay xát thóc dự trữ quốc gia,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

8

Thông tư 04/2014/TT-BTC quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/2014/TT-BTC,Thông tư 04 2014,Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2014

9

Thông tư 04/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/2013/TT-BTC,Thông tư 04 2013,Bộ Tài chính,Phí qua phà,Bến phà nhà nước đầu tư,Quản lý sử dụng phí qua phà,Chế độ thu nộp phí,Phí qua phà 2013,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

10

Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL hướng dẫn quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

04/2009/TT-BVHTTDL,Thông tư 04 2009,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Hướng dẫn,Quy chế hoạt động văn hoá,Kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng,Doanh nghiệp,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2010

11

Thông tư 04/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ Tài chính ban hành

04/2012/TT-BTC,Thông tư 04 2012,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí lệ phí trong công tác thú y,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2012/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 05/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2012

12

Thông tư 04/2009/TT-BKH hướng dẫn về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

04/2009/TT-BKH,Thông tư 04 2009,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thuế nhập khẩu,Thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2009/TT

Ban hành: 23/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2009

13

Thông tư 04/2009/TT-BYT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống” do Bộ Y tế ban hành

04/2009/TT-BYT,Thông tư 04 2009,Bộ Y tế,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Chất lượng nước ăn uống,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2009/TT-BYT Hà

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2009

14

Thông tư 04/2009/TT-BGTVT quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

04/2009/TT-BGTVT,Thông tư 04 2009,Bộ Giao thông vận tải,Tiêu chuẩn Giám đốc,Sở Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 04/2009/TT

Ban hành: 08/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2009

15

Thông tư 04/2009/TT-BNV sửa đổi khoản 3, khoản 4 điều 5 Thông tư 02/2009/TT-BNV hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Bộ Nội vụ ban hành

04/2009/TT-BNV,Thông tư 04 2009,Bộ Nội vụ,Thí điểm,Không tổ chức hội đồng nhân dân,Không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện,Không tổ chức Hội đồng nhân dân phường,Không tổ chức Hội đồng nhân dân quận,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

16

Thông tư 04/2009/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/2009/TT-BKHCN,Thông tư 04 2009,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cấp thẻ giám định viên,Thu hồi thẻ giám định viên,Sở hữu công nghiệp,Giấy chứng nhận đủ điều kiện,Giám định sở hữu công nghiệp,Sửa đổi,Sở hữu trí tuệ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Ban hành: 27/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2009

17

Thông tư 04/2009/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 02/2009/TT-NHNN thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất – kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

04/2009/TT-NHNN,Thông tư 04 2009,Ngân hàng Nhà nước,Hỗ trợ lãi suất vay vốn,Sản xuất kinh doanh,Sửa đổi,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 13/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2009

18

Thông tư 04/2009/TT-BGDĐT ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

04/2009/TT-BGDDT,Thông tư 04 2009,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2009/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009

Ban hành: 12/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2009

19

Thông tư 04/2009/TT-BTTTT về chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

04/2009/TT-BTTTT,Thông tư 04 2009,Bộ Thông tin và Truyền thông,Báo cáo nghiệp vụ,Cung ứng dịch vụ viễn thông công ích,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số:

Ban hành: 11/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2009

20

Thông tư 04/2009/TT-BCT hướng dẫn việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào do Bộ Công thương ban hành

04/2009/TT-BCT,Thông tư 04 2009,Bộ Công thương,Nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan,Thuế suất thuế nhập khẩu 0%,Hàng hóa có xuất xứ từ Lào,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 20/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9