Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2009/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 220838 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 04/2009/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 30/2008/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

04/2009/TT-BTC,Thông tư 04 2009,Bộ Tài chính,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 01

Ban hành: 13/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2009

2

Thông tư 04/2022/TT-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/2022/TT-BTC,Thông tư 04 2022,Bộ Tài chính,Hướng dẫn chức năng của cơ quan tài chính địa phương,Nhiệm vụ cơ quan tài chính địa phương thuộc Ủy ban huyện,Quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2022

3

Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

04/2021/TT-BTC,Thông tư 04 2021,Bộ Tài chính,Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới,Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm chủ xe cơ giới,Bảo hiểm trách nhiệm của chủ xe cơ giới,Bảo hiểm,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2020

5

Thông tư 04/2019/TT-BTC bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/2019/TT-BTC,Thông tư 04 2019,Bộ Tài chính,Biểu thuế xuất nhập khẩu,Giảm thuế xuất nhập khẩu,Chính sách thuế xuất nhập khẩu,Thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

6

Thông tư 04/2018/TT-BTC về hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/2018/TT-BTC,Thông tư 04 2018,Bộ Tài chính,Tiền dịch vụ môi trường rừng,Sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng,Bảo vệ môi trường,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2018

7

Thông tư 04/2017/TT-BTC hướng dẫn Khoản 2 Điều 1 Nghị định 18/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/2017/TT-BTC,Thông tư 04 2017,Bộ Tài chính,Tổ chức tín dụng Việt Nam,Thành lập tổ chức hoạt động quản lý ,Công ty quản lý tài sản,Thông tư hướng dẫn nghị định,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

8

Thông tư 04/2016/TT-BTC Quy định về định mức thu hồi xay xát thóc dự trữ quốc gia thành gạo dự trữ quốc gia để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/2016/TT-BTC,Thông tư 04 2016,Bộ Tài chính,Thóc dự trữ Quốc gia,Định mức thu hồi xay xát thóc,Gạo dự trữ quốc gia,Xay xát thóc dự trữ quốc gia,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

9

Công điện 04/CĐ-BTC năm 2022 về tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công do Bộ Tài chính điện

04/CD-BTC,Công điện 04 2022,Bộ Tài chính,Tăng cường sắp xếp lại xử lý tài sản công,Tăng cường sắp xếp lại tài sản công,Tăng cường công tác xử lý tài sản công,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2022

10

Thông tư 04/2014/TT-BTC quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/2014/TT-BTC,Thông tư 04 2014,Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2014

11

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022 THÔNG TƯ [1] QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DO CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25

Ban hành: 05/04/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2022

12

Thông tư 04/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

04/2013/TT-BTC,Thông tư 04 2013,Bộ Tài chính,Phí qua phà,Bến phà nhà nước đầu tư,Quản lý sử dụng phí qua phà,Chế độ thu nộp phí,Phí qua phà 2013,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

13

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2021 hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

04/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 04 2021,Bộ Tài chính,Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp,Sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp,Quản lý vốn tài sản tại doanh nghiệp,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/05/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

14

Thông tư 04/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ Tài chính ban hành

04/2012/TT-BTC,Thông tư 04 2012,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí lệ phí trong công tác thú y,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/2012/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 05/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2012

15

Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL hướng dẫn quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

04/2009/TT-BVHTTDL,Thông tư 04 2009,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Hướng dẫn,Quy chế hoạt động văn hoá,Kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng,Doanh nghiệp,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 16/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2010

16

Thông tư 04/2009/TT-BKH hướng dẫn về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

04/2009/TT-BKH,Thông tư 04 2009,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thuế nhập khẩu,Thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2009/TT

Ban hành: 23/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2009

17

Thông tư 04/2009/TT-BYT ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống” do Bộ Y tế ban hành

04/2009/TT-BYT,Thông tư 04 2009,Bộ Y tế,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Chất lượng nước ăn uống,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2009/TT-BYT Hà

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2009

18

Thông tư 04/2009/TT-BGTVT quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

04/2009/TT-BGTVT,Thông tư 04 2009,Bộ Giao thông vận tải,Tiêu chuẩn Giám đốc,Sở Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 04/2009/TT

Ban hành: 08/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2009

19

Thông tư 04/2009/TT-BNV sửa đổi khoản 3, khoản 4 điều 5 Thông tư 02/2009/TT-BNV hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Bộ Nội vụ ban hành

04/2009/TT-BNV,Thông tư 04 2009,Bộ Nội vụ,Thí điểm,Không tổ chức hội đồng nhân dân,Không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện,Không tổ chức Hội đồng nhân dân phường,Không tổ chức Hội đồng nhân dân quận,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

20

Thông tư 04/2009/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/2009/TT-BKHCN,Thông tư 04 2009,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cấp thẻ giám định viên,Thu hồi thẻ giám định viên,Sở hữu công nghiệp,Giấy chứng nhận đủ điều kiện,Giám định sở hữu công nghiệp,Sửa đổi,Sở hữu trí tuệ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Ban hành: 27/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84