Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 03/2000/TT-TCTK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 218286 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 03/2000/TT-TCTK sửa đổi Thông tư 04/1999/TT-TCTK hướng dẫn thi hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do Tổng cục thống kê ban hành

03/2000/TT-TCTK Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ SỐ 03/2000/TT-TCKT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2000 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 04/1999/TT-TCTK HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ Ngày 19 tháng 10 năm 1999, Tổng cục Thống

Ban hành: 28/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

2

Thông tư 02/2000/TT-TCTK sửa đổi quy định tính chỉ tiêu sản lượng lương thực do Tổng cục thống kê ban hành

02/2000/TT-TCTK,Thông tư 02 2000,Tổng cục Thống kê,Sản lượng lương thực,Chỉ tiêu sản lượng lương thực,Tính chỉ tiêu sản lượng lương thực,Sửa đổi,Tài nguyên - Môi trường TỔNG CỤC THỐNG KÊ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

3

Thông tư 01/2000/TT-TCTK bổ sung Thông tư 04/1999/TT-TCTK thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do Tổng cục thống kê ban hành

01/2000/TT-TCTK,Thông tư 01 2000,Tổng cục Thống kê,Xử phạt vi phạm hành chính,Xử phạt hành chính lĩnh vực thống kê,Lĩnh vực thống kê,Bổ sung,Kế toán - Kiểm toán,Vi phạm hành chính TỔNG CỤC THỐNG KÊ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 10/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

5

Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

03/2022/TT-BVHTTDL,Thông tư 03 2022,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Tiêu chuẩn viên chức ngành văn hóa cơ sở,Mã số chức danh viên chức ngành văn hóa cơ sở,Xếp lương viên chức ngành văn hóa cơ sở,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG

Ban hành: 07/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2022

6

Thông tư 03/2022/TT-BTTTT quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

03/2022/TT-BTTTT,Thông tư 03 2022,Bộ Thông tin và Truyền thông,Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin,Chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin truyền thông,Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành truyền thông,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2022

7

Thông tư 03/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

03/2022/TT-BNNPTNT,Thông tư 03 2022,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sửa đổi Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT,Sửa đổi Thông tư hướng dẫn Luật Thủy lợi,Sửa đổi quy định quản lý công trình thủy lợi,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2022

8

Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

03/2022/TT-NHNN,Thông tư 03 2022,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,hỗ trợ lãi suất khoản vay của doanh nghiệp,Hỗ trợ lãi suất khoản vay của hợp tác xã,Hỗ trợ lãi suất khoản vay của hộ kinh doanh,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2022

9

Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

03/2022/TT-BYT,Thông tư 03 2022,Bộ Y tế,Sửa đổi tiêu chuẩn chức danh viên chức y tế,Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức y tế,Tiêu chuẩn chức danh viên chức y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2022

10

Thông tư 03/2022/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

03/2022/TT-BKHCN,Thông tư 03 2022,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giám định tư pháp trong hoạt động khoa học,Giám định tư pháp khoa học và công nghệ,Giám định tư pháp trong hoạt động công nghệ,Thủ tục Tố tụng BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

11

Thông tư 03/2022/TT-BLĐTBXH quy định về Danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù để xem xét công nhận người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

03/2022/TT-BLDTBXH,Thông tư 03 2022,Bộ Lao động - Thương binh và X,Danh mục nhà tù để công nhận hoạt động cách mạng,Danh mục nhà tù công nhận hoạt động kháng chiến,Xác định nhà tù công nhận hoạt động kháng chiến,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2022

12

Thông tư 03/2022/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

03/2022/TT-BTNMT,Thông tư 03 2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Kỹ thuật lưu trữ thông tin dữ liệu tài nguyên,Kỹ thuật thu nhận thông tin dữ liệu tài nguyên,Thu nhận lưu trữ thông tin dữ liệu tài nguyên,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 28/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2022

13

Thông tư 03/2022/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN ĐỒNG THÁP (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BGTVT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Vị trí Hệ VN - 2000 Hệ WGS - 84 Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)

Ban hành: 18/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2022

14

Thông tư 03/2022/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

03/2022/TT-BTP,Thông tư 03 2022,Bộ Tư pháp,Tác động thủ tục hành chính lập đề nghị xây dựng văn bản,Tác động thủ tục hành chính lập đề nghị dự thảo văn bản,Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2022

15

Thông tư 03/2022/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

03/2022/TT-BCT,Thông tư 03 2022,Bộ Công thương,Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập mặt hàng khẩu trang y tế,Tạm ngừng kinh doanh tái xuất găng tay y tế,Tạm ngừng kinh doanh tái xuất trang phục phòng chống dịch,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

16

Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

03/2022/TT-BGDDT,Thông tư 03 2022,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học ngành Giáo dục Mầm non,Xác định chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ ngành Giáo dục Mầm non,Xác định chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ ngành Giáo dục Mầm non,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2022

17

Thông tư 03/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

03/2022/TT-BTC,Thông tư 03 2022,Bộ Tài chính,Sử dụng kinh phí sự nghiệp phát triển công tác xã hội,Kinh phí sự nghiệp phát triển công tác xã hội 2021 2030,Kinh phí sự nghiệp phát triển trợ giúp người khuyết tật,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2022

18

Thông tư 03/2000/TT-BTS hướng dẫn Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ban hành

03/2000/TT-BTS,Thông tư 03 2000,Bộ Thuỷ sản,Quy chế ghi nhãn hàng hóa,Ghi nhãn hàng hóa,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Hàng hóa lưu thông trong nước,Hàng hóa thủy sản,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Sở hữu trí tuệ BỘ THUỶ SẢN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/09/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

19

Thông tư 03/2000/TT-TCBĐ hướng dẫn Quyết định 178/1999/QĐ-TTg về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu do Tổng cục Bưu điện ban hành

03/2000/TT-TCBD,Thông tư 03 2000,Tổng cục Bưu điện,Ghi nhãn hàng hàng hóa,Thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao,Thiết bị viễn thông đầu cuối,Nhãn thiết bị,Sản xuất trong nước,Nhập khẩu,Thương mại,Công nghệ thông tin,Sở hữu trí tuệ TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

20

Thông tư 03/2000/TT-BCN hướng dẫn Quyết định 37/2000/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm do Bộ Công nghiệp ban hành

03/2000/TT-BCN,Thông tư 03 2000,Bộ Công nghiệp,Chính sách hỗ trợ phát triển,Hỗ trợ phát triển,Sản phẩm công nghiệp trọng điểm,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 31/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84