Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2000/TT-TCTK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 235804 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 01/2000/TT-TCTK bổ sung Thông tư 04/1999/TT-TCTK thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do Tổng cục thống kê ban hành

Số: 01/2000/TT-TCTK Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ SỐ 01/2000/TT-TCTK NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2000 BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 04/1999/TT-TCTK HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ Ngày 19 tháng 10 năm 1999, Tổng

Ban hành: 10/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

2

Thông tư 03/2000/TT-TCTK sửa đổi Thông tư 04/1999/TT-TCTK hướng dẫn thi hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do Tổng cục thống kê ban hành

03/2000/TT-TCTK,Thông tư 03 2000,Tổng cục Thống kê,Xử phạt hành chính,Xử phạt hành chính lĩnh vực thống kê,Lĩnh vực thống kê,Bổ sung,Vi phạm hành chính TỔNG CỤC THỐNG KÊ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 28/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

3

Thông tư 02/2000/TT-TCTK sửa đổi quy định tính chỉ tiêu sản lượng lương thực do Tổng cục thống kê ban hành

02/2000/TT-TCTK,Thông tư 02 2000,Tổng cục Thống kê,Sản lượng lương thực,Chỉ tiêu sản lượng lương thực,Tính chỉ tiêu sản lượng lương thực,Sửa đổi,Tài nguyên - Môi trường TỔNG CỤC THỐNG KÊ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

4

Thông tư 01/TCTK-TT-1996 hướng dẫn việc thống kê thiệt hại do lụt, bão gây ra do Tổng cục Thống kê ban hành

01/TCTK-TT,Thông tư 01 1996,Tổng cục Thống kê,Thống kê thiệt hại lụt bão,Thiệt hại do lụt bão,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường TỔNG CỤC THỐNG KÊ *** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *** SỐ 01/TCTK-TT Hà Nội, ngày 26 tháng 09

Ban hành: 26/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

5

Thông tư 01/2022/TT-BXD hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

01/2022/TT-BXD,Thông tư 01 2022,Bộ Xây dựng,Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo hộ cận nghèo,Hướng dẫn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo,Thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2022

6

Thông tư 01/2022/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền

01/2022/TT-BVHTTDL,Thông tư 01 2022,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Sửa đổi Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL,Sửa đổi mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp,Sửa đổi quy chuẩn giám định tư pháp văn hóa,Dịch vụ pháp lý,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2022

7

Thông tư 01/2022/TT-UBDT quy định về Quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

01/2022/TT-UBDT,Thông tư 01 2022,Uỷ ban Dân tộc,Giám sát Chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số,Đánh giá Chương trình phát triển kinh tế miền núi,Quy trình đánh giá phát triển kinh tế miền núi,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2022

8

Thông tư 01/2022/TT-VPCP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

01/2022/TT-VPCP,Thông tư 01 2022,Văn phòng Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban tỉnh,Chức năng Văn phòng Ủy ban thành phố,Quyền hạn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

9

Thông tư 01/2022/TT-BTTTT sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

01/2022/TT-BTTTT,Thông tư 01 2022,Bộ Thông tin và Truyền thông,Sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT,Sửa đổi Quy chuẩn cấu trúc mã định danh dữ liệu,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về định dạng dữ liệu gói tin,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2022

10

Thông tư 01/2022/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 07/2018/TT-BKHCN và 08/2019/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/2022/TT-BKHCN,Thông tư 01 2022,Bộ Khoa học và Công nghệ,Sửa đổi Thông tư 07/2018/TT-BKHCN,Sửa đổi Thông tư 08/2019/TT-BKHCN,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương thích điện từ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2022

11

Thông tư 01/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 21/2013/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01/2022/TT-NHNN,Thông tư 01 2022,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Sửa đổi Thông tư 21/2013/TT-NHNN hoạt động ngân hàng,Sửa đổi Thông tư mạng lưới hoạt động của ngân hàng,Mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2022

12

Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

01/2022/TT-BLDTBXH,Thông tư 01 2022,Bộ Lao động - Thương binh và X,Lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động,Thu thập lưu trữ thông tin thị trường lao động,Thu thập tổng hợp thông tin thị trường lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2022

13

Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

01/2022/TT-BNNPTNT,Thông tư 01 2022,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản,Trang phục cờ hiệu cờ truyền thống thẻ kiểm ngư,Chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác,Thuyền viên tàu cá tàu công vụ thủy sản BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2022

14

Thông tư 01/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

01/2022/TT-BCT,Thông tư 01 2022,Bộ Công thương,Sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCT thương mại điện tử,Sửa đổi Thông tư 59 quản lý thương mại điện tử,Quản lý thương mại điện tử qua ứng dụng trên di động,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2022

15

Thông tư 01/2022/TT-BGDĐT về Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/2022/TT-BGDDT,Thông tư 01 2022,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình đào tạo tư vấn du học,Đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học,Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

16

Thông tư 01/2022/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 29/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư 18/2019/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/2022/TT-BGTVT,Thông tư 01 2022,Bộ Giao thông vận tải,Sửa đổi Thông tư 29/2018/TT-BGTVT,ửa đổi Thông tư 18/2019/TT-BGTVT,Sửa đổi Thông tư bảo vệ môi trường giao thông đường sắt,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2022

17

Thông tư 01/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

01/2022/TT-BTC,Thông tư 01 2022,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý phí khai thác nguồn nước,Chế độ thu nộp sử dụng phí khai thác nguồn nước,Quản lý và sử dụng phí khai thác nguồn nước,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

18

Thông tư 01/2022/TT-BYT quy định về ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

01/2022/TT-BYT,Thông tư 01 2022,Bộ Y tế,Chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số,Ghi chép ban đầu chuyên ngành dân số,Quản lý Kho dữ liệu chuyên ngành dân số,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2022

19

Thông tư 01/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

01/2022/TT-BTNMT,Thông tư 01 2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường,Hướng dẫn Luật môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu,Hướng dẫn Nghị định số 06/2022/NĐ-CP,Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

20

Thông tư 01/2022/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

01/2022/TT-BTP,Thông tư 01 2022,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn Nghị định 87/2020/NĐ-CP,Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đăng ký hộ tịch trực tuyến,Hướng dẫn Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đăng ký hộ tịch,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193