Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2000/TT-TCTK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 172517 văn bản

1

Thông tư 01/2000/TT-TCTK bổ sung Thông tư 04/1999/TT-TCTK thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do Tổng cục thống kê ban hành

TỔNG CỤC THỐNG KÊ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2000/TT-TCTK Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ SỐ 01/2000/TT-TCTK NGÀY 10

Ban hành: 10/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

2

Thông tư 01/TCTK-TT-1996 hướng dẫn việc thống kê thiệt hại do lụt, bão gây ra do Tổng cục Thống kê ban hành

TỔNG CỤC THỐNG KÊ *** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *** SỐ 01/TCTK-TT Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 1996 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC THỐNG KÊ THIỆT HẠI DO LỤT, BÃO GÂY RA Thực hiện Nghị định của

Ban hành: 26/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

3

Thông tư 03/2000/TT-TCTK sửa đổi Thông tư 04/1999/TT-TCTK hướng dẫn thi hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do Tổng cục thống kê ban hành

TỔNG CỤC THỐNG KÊ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/2000/TT-TCTK Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ SỐ 03/2000/TT-TCKT NGÀY 28

Ban hành: 28/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

4

Thông tư 02/2000/TT-TCTK sửa đổi quy định tính chỉ tiêu sản lượng lương thực do Tổng cục thống kê ban hành

TỔNG CỤC THỐNG KÊ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2000/TT-TCTK Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ SỐ 02/2000/TT-TCTK NGÀY 23

Ban hành: 23/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

5

Thông tư 01/2000/TT-BTS sửa đổi Thông tư 04-TS/TT 1990 hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh năm 1989 và Nghị định 195-HĐBT về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành

BỘ THUỶ SẢN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2000/TT-BTS Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ THUỶ SẢN SỐ 01/2000/TT-BTS NGÀY 28 THÁNG 04 NĂM 2000

Ban hành: 28/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

6

Thông tư 01/2000/TT-BCN hướng dẫn nhập khẩu hoá chất năm 2000 theo Quyết định 242/1999/QĐ-TTg về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000 do Bộ Công nghiệp ban hành

BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số: 01/2000/TT-BCN Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 01/2000/TT-BCN NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT

Ban hành: 29/03/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

7

Thông tư 01/2000/TT-TCBĐ hướng dẫn Quyết định 242/1999/QĐ-TTg về điều hành xuất nhập khẩu năm 2000 do Tổng cục Bưu điện ban hành

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2000/TT-TCBĐ Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 01/2000/TT-TCBĐ NGÀY 20

Ban hành: 20/03/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

8

Thông tư 01/2000/TT-BXD hướng dẫn hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư và xây dựng và đăng ký hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2000/TT-BXD Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 01/2000/TT-BXD NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2000

Ban hành: 01/03/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

9

Thông tư 01/2000/TT-UB hướng dẫn Kế hoạch Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình năm 2000 do Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình ban hành

UỶ BAN QUỐC GIA DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số:01/2000/TT-UB Hà Nội,ngày 23 tháng02 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA UỶ BAN QUỐC GIA DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH SỐ

Ban hành: 23/02/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

10

Thông tư 01/2000/TT-BTP hướng dẫn quản lý ngân sách ngành tư pháp năm 2000 do Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2000/TT-BTP Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2000 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2000

Ban hành: 31/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Thông tư 01/2000/TT-BYT hướng dẫn công tác kiểm tra, đăng ký chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 01/2000/TT-BYT Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2000 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC

Ban hành: 21/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2009

12

Thông tư 01/2000/TT-BTM bổ sung Thông tư 26/1999/TT-BTM về đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2000/TT-BTM Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 01/2000/TT-BTM NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2000 BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 26/1999/TT-BTM NGÀY 19/08/1999 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI VỀ

Ban hành: 17/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

13

Thông tư 01/2000/TT-BKH hướng dẫn về giám định đầu tư do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số:01/2000/TT-BKH Hà Nội; ngày 10 tháng 01 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 01/2000/TT-BKH NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2000 VỀ HƯỚNG DẪN

Ban hành: 10/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

14

Thông tư 01/2000/TT-BTC hướng dẫn việc chi tiền hoa hồng trong trao giao dịch, môi giới xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2000/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 01/2000/TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 01 NĂM

Ban hành: 05/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

15

Thông tư 01/2019/TT-UBDT quy định về chế độ báo cáo công tác dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT-UBDT Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN TỘC Căn cứ Nghị

Ban hành: 31/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

17

Thông tư 01/2019/TT-VKSTC quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT-VKSTC Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA,

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

18

Thông tư 01/2019/TT-VPCP sửa đổi điểm đ khoản 2 Điều 11 Thông tư 01/2017/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT-VPCP Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM Đ KHOẢN 2 ĐIỀU 11 THÔNG TƯ

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

19

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và 09/2018/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NGƯNG HIỆU LỰC THI

Ban hành: 08/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2019

20

Thông tư 01/2019/TT-BTTTT quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

Ban hành: 05/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 184.72.212.254