Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 411508 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1901Quận 2MAI CHÍ THỌHẦM SÔNG SÀI GÒN - NÚT GIAO CÁT LÁI-XA LỘ HÀ NỘI7.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1902Quận 2ĐƯỜNG 10A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 10 - ĐƯỜNG 11A9.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1903Quận 2ĐƯỜNG SỐ 12A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 - ĐƯỜNG SỐ 379.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1904Quận 2ĐƯỜNG SỐ 26 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 30 - ĐƯỜNG SỐ 319.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1905Quận 2ĐƯỜNG SỐ 27A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 27 - ĐƯỜNG SỐ 269.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1906Quận 2ĐƯỜNG D1 (DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HIM LAM), PHƯỜNG BÌNH ANLƯƠNG ĐỊNH CỦA - ĐƯỜNG SỐ 166.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1907Quận 2ĐƯỜNG D2 (DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HIM LAM), PHƯỜNG BÌNH ANLƯƠNG ĐỊNH CỦA - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1908Quận 2ĐƯỜNG D3 (DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HIM LAM), PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG D2 (DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HIM LAM) - CUỐI ĐƯỜNG5.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1909Quận 2ĐƯỜNG D4 (DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HIM LAM), PHƯỜNG BÌNH ANĐƯỜNG D1 (DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HIM LAM) - ĐƯỜNG D25.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1910Quận 2ĐƯỜNG SỐ 43-BTTLÊ VĂN THỊNH - CUỐI ĐƯỜNG3.680.0000000Đất TM-DV đô thị
1911Quận 2ĐƯỜNG SỐ 44-BTTTRỌN ĐƯỜNG - 3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1912Quận 2ĐƯỜNG SỐ 45-BTTTRỌN ĐƯỜNG - 3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1913Quận 2PHAN VĂN ĐÁNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNG - TRƯƠNG VĂN BANG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1914Quận 2NGUYỄN AN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)NGUYỄN VĂN KỈNH - ĐƯỜNG 103-TML6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1915Quận 2TRƯƠNG VĂN BANG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)LÊ HỮU KIỀU - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1916Quận 2NGUYỄN VĂN KỈNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)BÁT NÀN - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1917Quận 2NGUYỄN THANH SƠN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNG - ĐƯỜNG 103-TML6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1918Quận 2LÊ HIẾN MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNG - ĐƯỜNG 103-TML6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1919Quận 2TẠ HIỆN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNG - ĐƯỜNG 103-TML6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1920Quận 2ĐẶNG NHƯ MAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNG - ĐƯỜNG 103-TML6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1921Quận 2NGUYỄN ĐỊA LÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)TRỌN ĐƯỜNG - 6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1922Quận 2LÂM QUANG KY, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)ĐỒNG VĂN CỐNG - SỬ HY NHAN6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1923Quận 2NGUYỄN KHOA ĐĂNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)ĐỒNG VĂN CỐNG - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1924Quận 2PHAN BÁ VÀNH, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA1)TRỌN ĐƯỜNG - 5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1925Quận 2NGUYỄN MỘNG TUÂN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 174HA)TRƯƠNG VĂN BANG - CUỐI ĐƯỜNG6.000.0000000Đất TM-DV đô thị
1926Quận 2TRƯƠNG GIA MÔ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA)ĐỒNG VĂN CỐNG - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1927Quận 2NGUYỄN QUANG BẬT, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)TRƯƠNG GIA MÔ - PHẠM HY LƯỢNG5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1928Quận 2ĐÀM VĂN LỄ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)TRƯƠNG GIA MÔ - NGUYỄN KHOA ĐĂNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1929Quận 2PHẠM THẬN DUẬT, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)TRƯƠNG GIA MÔ - NGUYỄN KHOA ĐĂNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1930Quận 2PHẠM CÔNG TRỨ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)NGUYỄN TRỌNG QUẢN - CUỐI ĐƯỜNG5.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1931Quận 2PHẠM HY LƯỢNG, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)PHẠM CÔNG TRỨ - CUỐI ĐƯỜNG5.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1932Quận 2PHẠM ĐÔN LỄ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)ĐÀM VĂN LỄ - ĐƯỜNG SỐ 15.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1933Quận 2NGUYỄN TRỌNG QUẢN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)PHẠM CÔNG TRỨ - CUỐI ĐƯỜNG5.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1934Quận 2VŨ PHƯƠNG ĐỀ, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)TRỌN ĐƯỜNG - 5.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1935Quận 2QUÁCH GIAI, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)SỬ HY NHAN - CUỐI ĐƯỜNG5.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1936Quận 2SỬ HY NHAN, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI (DỰ ÁN 143HA - KHU 1)TRỌN ĐƯỜNG - 5.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1937Quận 2ĐƯỜNG 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 5 - ĐƯỜNG 233.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1938Quận 2ĐƯỜNG 39-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐỖ XUÂN HỢP - ĐƯỜNG 50-AP3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1939Quận 2ĐƯỜNG 40-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐỖ XUÂN HỢP - ĐƯỜNG 50-AP3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1940Quận 2ĐƯỜNG 41-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 45-AP - ĐƯỜNG 44-AP3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1941Quận 2ĐƯỜNG 42-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 49-AP - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1942Quận 2ĐƯỜNG 43-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 40-AP - ĐƯỜNG 42-AP3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1943Quận 2ĐƯỜNG 44-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 40-AP - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1944Quận 2ĐƯỜNG 45-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 40-AP - ĐƯỜNG 42-AP3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1945Quận 2ĐƯỜNG 46-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 40-AP - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1946Quận 2ĐƯỜNG 47-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 40-AP - ĐƯỜNG 42-AP3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1947Quận 2ĐƯỜNG 48-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 40-AP - ĐƯỜNG 42-AP3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1948Quận 2ĐƯỜNG 49-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 39-AP - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1949Quận 2ĐƯỜNG 50-AP (QH TĐC KHU LH TDTT VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC)ĐƯỜNG 39-AP - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1950Quận 2ĐƯỜNG TRONG DỰ ÁN CÔNG TY CARICĐƯỜNG 12 - CUỐI ĐƯỜNG6.240.0000000Đất TM-DV đô thị
1951Quận 2ĐƯỜNG 51 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM, CTY PHÚ NHUẬN)DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN - ĐƯỜNG 584.320.0000000Đất TM-DV đô thị
1952Quận 2ĐƯỜNG 52 (DỰ ÁN CTY PHÚ NHUẬN)ĐƯỜNG VEN SÔNG GIỒNG ÔNG TỐ DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN - 4.320.0000000Đất TM-DV đô thị
1953Quận 2ĐƯỜNG 55 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 54 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM) - ĐƯỜNG 63 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)4.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1954Quận 2ĐƯỜNG 57 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)TRỌN ĐƯỜNG - 4.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1955Quận 2ĐƯỜNG 58 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG SỐ 51 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM) - CUỐI ĐƯỜNG4.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1956Quận 2ĐƯỜNG 59 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG SỐ 51 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM) - ĐƯỜNG SỐ 56 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)4.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1957Quận 2ĐƯỜNG 64-BTĐ (DỰ ÁN CTY TRƯỜNG THỊNH)NGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG SỐ 654.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1958Quận 2ĐƯỜNG 65-BTĐ (DỰ ÁN CTY TRƯỜNG THỊNH)TRỌN ĐƯỜNG - 4.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1959Quận 2ĐƯỜNG 46-BTTTRỌN ĐƯỜNG - 3.680.0000000Đất TM-DV đô thị
1960Quận 2ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - CẦU PHÚ MỸ5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1961Quận 2ĐƯỜNG 53-TML (DỰ ÁN CÔNG TY HÀ ĐÔ)BÁT NÀN - TẠ HIỆN5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1962Quận 2ĐƯỜNG 63-TML (DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CTY HUY HOÀNG - 174HA)NGUYỄN AN - ĐẶNG NHƯ MAI5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1963Quận 2ĐƯỜNG 65-TML (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH TRUNG TIẾN)ĐẶNG NHƯ MAI - NGUYỄN ĐỊA LÔ5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1964Quận 2ĐƯỜNG 66-TML (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH TRUNG TIẾN)PHAN BÁ VÀNH - ĐƯỜNG 65-TML5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1965Quận 2ĐƯỜNG 70-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)ĐƯỜNG 74-TML - ĐƯỜNG 69-TML5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1966Quận 2ĐƯỜNG 71-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)NGUYỄN VĂN KỈNH - ĐƯỜNG 103-TML5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1967Quận 2ĐƯỜNG 72-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)ĐƯỜNG 74-TML - ĐƯỜNG 69-TML5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1968Quận 2ĐƯỜNG 73-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)PHAN BÁ VÀNH - CUỐI ĐƯỜNG5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1969Quận 2ĐƯỜNG 74-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)PHAN BÁ VÀNH - CUỐI ĐƯỜNG5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1970Quận 2ĐƯỜNG 75-TML (DỰ ÁN CÔNG TY TNHH ĐÁ BÌNH DƯƠNG)NGUYỄN ĐỊA LÔ - NGUYỄN MỘNG TUÂN5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1971Quận 2ĐƯỜNG 76-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)ĐƯỜNG 79-TML - ĐƯỜNG 80-TML5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1972Quận 2ĐƯỜNG 77-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)ĐƯỜNG 79-TML - ĐƯỜNG 80-TML5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1973Quận 2ĐƯỜNG 78-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)ĐƯỜNG 77-TML - ĐỒNG VĂN CỐNG5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1974Quận 2ĐƯỜNG 79-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)LÂM QUANG KY - NGUYỄN KHOA ĐĂNG5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1975Quận 2ĐƯỜNG 80-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)ĐƯỜNG 79-TML - CUỐI ĐƯỜNG5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1976Quận 2ĐƯỜNG 81-TML (DỰ ÁN CÔNG TY KCN SÀI GÒN)LÂM QUANG KY - NGUYỄN KHOA ĐĂNG5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1977Quận 2ĐƯỜNG 82-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)NGUYỄN ĐỊA LÔ - LÂM QUANG KY5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1978Quận 2ĐƯỜNG 83-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)NGUYỄN ĐỊA LÔ - LÂM QUANG KY5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1979Quận 2ĐƯỜNG 84-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)NGUYỄN VĂN KỈNH - TRƯƠNG VĂN BANG5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1980Quận 2ĐƯỜNG 85-TML (DỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN)NGUYỄN VĂN KỈNH - TRƯƠNG VĂN BANG5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1981Quận 2ĐƯỜNG 86-TML (DỰ ÁN CÔNG TY QUANG TRUNG)LÂM QUANG KY - NGUYỄN VĂN KỈNH5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1982Quận 2ĐƯỜNG 87-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 103-TML - QUÁCH GIAI5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1983Quận 2ĐƯỜNG 88-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 103-TML - ĐƯỜNG 96-TML5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1984Quận 2ĐƯỜNG 89-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)TRỌN ĐƯỜNG - 5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1985Quận 2ĐƯỜNG 90-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 103-TML - QUÁCH GIAI5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1986Quận 2ĐƯỜNG 91-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)VŨ PHƯƠNG ĐỀ - SỬ HY NHAN5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1987Quận 2ĐƯỜNG 92-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)VŨ PHƯƠNG ĐỀ - ĐƯỜNG 96-TML5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1988Quận 2ĐƯỜNG 93-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 92-TML - ĐƯỜNG 96-TML5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1989Quận 2ĐƯỜNG 94-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)VŨ PHƯƠNG ĐỀ - SỬ HY NHAN5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1990Quận 2ĐƯỜNG 95-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 88-TML - SỬ HY NHAN5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1991Quận 2ĐƯỜNG 96-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 88-TML - SỬ HY NHAN5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1992Quận 2ĐƯỜNG 97-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 102-TML - ĐÀM VĂN LỄ5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1993Quận 2ĐƯỜNG 98-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)NGUYỄN KHOA ĐĂNG - ĐƯỜNG 99-TML5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1994Quận 2ĐƯỜNG 99-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 102-TML - CUỐI ĐƯỜNG5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1995Quận 2ĐƯỜNG 100-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 102-TML - NGUYỄN TRỌNG QUẢN5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1996Quận 2ĐƯỜNG 101-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 102-TML - ĐÀM VĂN LỄ5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1997Quận 2ĐƯỜNG 102-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)NGUYỄN KHOA ĐĂNG - TRƯƠNG GIA MÔ5.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1998Quận 2ĐƯỜNG 103-TML (DỰ ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THỦ THIÊM)BÁT NÀN - ĐƯỜNG 90-TML6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1999Quận 2TRẦN NÃOXA LỘ HÀ NỘI - LƯƠNG ĐỊNH CỦA13.200.0000000Đất SX-KD đô thị
2000Quận 2TRẦN NÃOLƯƠNG ĐỊNH CỦA - CẦU CÁ TRÊ7.920.0000000Đất SX-KD đô thị

« Trước2021222324252627282930313233343536373839Tiếp »

TVPL:
DMCA.com Protection Status