Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 411508 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1701Quận 2ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 234.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1702Quận 2ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 23 - ĐƯỜNG 373.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1703Quận 2ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 21 - ĐƯỜNG 282.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1704Quận 2ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 21 - ĐƯỜNG 313.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1705Quận 2ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 9 - ĐƯỜNG 233.120.0000000Đất TM-DV đô thị
1706Quận 2ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24 - CUỐI ĐƯỜNG3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1707Quận 2ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 27 - ĐƯỜNG 252.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1708Quận 2ĐƯỜNG 27, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24 - CUỐI ĐƯỜNG3.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1709Quận 2ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 21 - ĐƯỜNG 243.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1710Quận 2ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24 - ĐƯỜNG 213.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1711Quận 2ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 313.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1712Quận 2ĐƯỜNG 31, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 23 - CUỐI ĐƯỜNG3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1713Quận 2ĐƯỜNG 32, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 313.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1714Quận 2ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - DỰ ÁN CÔNG TY THỦ THIÊM3.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1715Quận 2ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGKHU DÂN CƯ HIỆN HỮU - ĐƯỜNG SỐ 514.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1716Quận 2ĐƯỜNG 34, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - DỰ ÁN CÔNG TY THỦ THIÊM3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1717Quận 2ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 13 - ĐƯỜNG 173.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1718Quận 2ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24 - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1719Quận 2ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGLÊ VĂN THỊNH - NGUYỄN TRUNG NGUYỆT3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1720Quận 2ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1721Quận 2ĐƯỜNG 40, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN VĂN GIÁP - NGUYỄN ĐÔN TIẾT2.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1722Quận 2ĐƯỜNG 41, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN TRUNG NGUYỆT - ĐƯỜNG 423.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1723Quận 2ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGLÊ VĂN THỊNH - ĐƯỜNG 63.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1724Quận 2ĐƯỜNG 43, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24 - KHU 154HA3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1725Quận 2ĐƯỜNG 44, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 24 - KHU 154HA3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1726Quận 2ĐƯỜNG 46, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 48 - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1727Quận 2ĐƯỜNG 47, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 504.320.0000000Đất TM-DV đô thị
1728Quận 2ĐƯỜNG 48, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 46 - HẺM 37 ĐƯỜNG 493.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1729Quận 2ĐƯỜNG 49, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG SỐ 524.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1730Quận 2ĐƯỜNG 50, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 46 - ĐƯỜNG 494.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1731Quận 2ĐƯỜNG 53 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 54 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM) - ĐƯỜNG 33 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)4.320.0000000Đất TM-DV đô thị
1732Quận 2ĐƯỜNG 54 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 51 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM) - CUỐI ĐƯỜNG4.320.0000000Đất TM-DV đô thị
1733Quận 2ĐƯỜNG 56 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG 63, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐỖ XUÂN HỢP4.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1734Quận 2ĐƯỜNG 60 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG SỐ 59 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM) - ĐƯỜNG SỐ 56 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)4.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1735Quận 2ĐƯỜNG 61 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG SỐ 53 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM) - ĐƯỜNG SỐ 56 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)4.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1736Quận 2ĐƯỜNG 62 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)ĐƯỜNG SỐ 51 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM) - ĐƯỜNG SỐ 56 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)4.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1737Quận 2ĐƯỜNG 63 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)NGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG SỐ 51 (DỰ ÁN CTY THỦ THIÊM)4.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1738Quận 2ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN CTY THÁI DƯƠNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - DỰ ÁN CTY KHANG ĐIỀN4.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1739Quận 2ĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG5.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1740Quận 2ĐƯỜNG SỐ 2 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG4.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1741Quận 2ĐƯỜNG SỐ 3 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG SỐ 2 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1742Quận 2ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG SỐ 3 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1743Quận 2ĐƯỜNG SỐ 5 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG SỐ 2 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG4.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1744Quận 2ĐƯỜNG SỐ 6 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG4.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1745Quận 2ĐƯỜNG SỐ 8 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG SỐ 1 (DỰ ÁN TÂN HOÀN MỸ), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CUỐI ĐƯỜNG4.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1746Quận 2ĐƯỜNG 51, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGDỰ ÁN CÔNG TY PHÚ NHUẬN - ĐƯỜNG SỐ 584.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1747Quận 2NGUYỄN TRUNG NGUYỆT, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 424.320.0000000Đất TM-DV đô thị
1748Quận 2NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG BÌNH TRƯNG - HẺM 112, ĐƯỜNG 423.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1749Quận 2NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGHẺM 112, ĐƯỜNG 42 - ĐƯỜNG 63.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1750Quận 2NGUYỄN VĂN GIÁP, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 6 - KHU DÂN CƯ DỰ ÁN 154HA3.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1751Quận 2ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG - CÁT LÁILÊ VĂN THỊNH - NGUYỄN VĂN GIÁP2.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1752Quận 2ĐƯỜNG 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 383.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1753Quận 2LÊ HỮU KIỀUNGUYỄN THỊ ĐỊNH - BÁT NÀN4.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1754Quận 2ĐƯỜNG 3, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 383.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1755Quận 2ĐƯỜNG 53-BTTLÊ HỮU KIỀU - BÁT NÀN4.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1756Quận 2BÁT NÀNĐỒNG VĂN CỐNG - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1757Quận 2ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 63.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1758Quận 2ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - NGUYỄN TƯ NGHIÊM3.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1759Quận 2NGUYỄN ĐĂNG ĐẠOĐƯỜNG 47-BTT - ĐƯỜNG 53-BTT4.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1760Quận 2ĐƯỜNG 47-BTTLÊ HỮU KIỀU - BÁT NÀN4.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1761Quận 2ĐƯỜNG 48-BTTLÊ HỮU KIỀU - BÁT NÀN4.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1762Quận 2ĐƯỜNG 49-BTTLÊ HỮU KIỀU - BÁT NÀN4.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1763Quận 2ĐƯỜNG 50-BTTLÊ HỮU KIỀU - NGUYỄN ĐẶNG ĐẠO4.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1764Quận 2ĐƯỜNG 51-BTTLÊ HỮU KIỀU - NGUYỄN ĐẶNG ĐẠO4.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1765Quận 2ĐƯỜNG 52-BTTLÊ HỮU KIỀU - BÁT NÀN2.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1766Quận 2ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYBÌNH TRƯNG - ĐƯỜNG 274.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1767Quận 2ĐƯỜNG 13, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 14 - ĐƯỜNG 393.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1768Quận 2ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYBÌNH TRƯNG - ĐƯỜNG 393.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1769Quận 2ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 39 - ĐƯỜNG 303.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1770Quận 2ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 333.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1771Quận 2ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 39 - ĐƯỜNG 422.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1772Quận 2ĐƯỜNG 15, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 382.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1773Quận 2ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - SÔNG GIỒNG ÔNG TỐ2.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1774Quận 2ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 3 - ĐƯỜNG 282.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1775Quận 2ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 382.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1776Quận 2ĐƯỜNG 21, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 22 - ĐƯỜNG 382.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1777Quận 2ĐƯỜNG 22 KHU PHỐ 1, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 212.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1778Quận 2ĐƯỜNG 22, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - CUỐI ĐƯỜNG2.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1779Quận 2ĐƯỜNG 23, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1780Quận 2ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 5 - ĐƯỜNG 342.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1781Quận 2ĐƯỜNG 28, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 382.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1782Quận 2ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - KHU TUỔI TRẺ2.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1783Quận 2ĐƯỜNG 30 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYBÌNH TRƯNG - NGUYỄN TƯ NGHIÊM2.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1784Quận 2ĐƯỜNG 31 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN TUYỂN - ĐƯỜNG 132.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1785Quận 2ĐƯỜNG 32, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI-PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG 3.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1786Quận 2ĐƯỜNG 33, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 13 - LÊ VĂN THỊNH2.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1787Quận 2ĐƯỜNG 34, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 5 - NGUYỄN THỊ ĐỊNH2.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1788Quận 2ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN TUYỂN - NGUYỄN DUY TRINH3.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1789Quận 2ĐƯỜNG 36, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG 2.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1790Quận 2ĐƯỜNG 37, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 13 - ĐƯỜNG 352.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1791Quận 2ĐƯỜNG 38, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 1 - ĐƯỜNG 192.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1792Quận 2ĐƯỜNG 39, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYĐƯỜNG 10 - LÊ VĂN THỊNH3.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1793Quận 2ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG (PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY - CÁT LÁI)NGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 103.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1794Quận 2ĐƯỜNG D10 (10M), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (TUỔI TRẺ)TRỌN ĐƯỜNG - 4.000.0000000Đất TM-DV đô thị
1795Quận 2ĐƯỜNG D14 (14M), PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (TUỔI TRẺ)TRỌN ĐƯỜNG - 4.480.0000000Đất TM-DV đô thị
1796Quận 2ĐƯỜNG SỐ 2 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY (CỦA CÔNG TY THẾ KỶ 21)TRỌN ĐƯỜNG - 4.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1797Quận 2ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - ĐƯỜNG 272.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1798Quận 2ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYBÌNH TRƯNG - CUỐI ĐƯỜNG2.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1799Quận 2ĐƯỜNG SỐ 25, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG2.960.0000000Đất TM-DV đô thị
1800Quận 2ĐƯỜNG SỐ 26, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂYNGUYỄN THỊ ĐỊNH - CUỐI ĐƯỜNG3.200.0000000Đất TM-DV đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

TVPL:
DMCA.com Protection Status