Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 435174 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1701Huyện Long MỹĐường Kênh Cái NhàoĐường tỉnh 930 - Sông nước đục120.0000000Đất TM-DV nông thôn
1702Huyện Long MỹĐường tỉnh 930B (đường đi về xã Lương Tâm - xã Lương Nghĩa)Ranh chợ xã Xà Phiên - Kênh Ngan Mồ120.0000000Đất TM-DV nông thôn
1703Huyện Long MỹĐường tỉnh 930B (đường đi về xã Lương Tâm - xã Lương Nghĩa)Cầu Xã Mão - Bến phà Ngan Dừa120.0000000Đất TM-DV nông thôn
1704Huyện Long MỹĐường tỉnh 930B (đường đi về xã Lương Tâm - xã Lương Nghĩa)Cầu Chùa, ấp 7 - Ranh chợ xã Lương Nghĩa120.0000000Đất TM-DV nông thôn
1705Huyện Long MỹĐường tỉnh 930B (đường đi về xã Lương Tâm - xã Lương Nghĩa)Kênh Ngan Mồ - Ranh xã Vĩnh Tuy120.0000000Đất TM-DV nông thôn
1706Huyện Long MỹTuyến giáp trung tâm xã Long TrịGiáp ranh chợ Cái Nai - Cầu Lộ Tổng120.0000000Đất TM-DV nông thôn
1707Huyện Long MỹTuyến giáp trung tâm xã Xà PhiênRanh chợ Xà Phiên - Trường Tiểu học Xà Phiên 1150.0000000Đất TM-DV nông thôn
1708Huyện Long MỹTuyến giáp trung tâm xã Vĩnh ViễnRanh chợ Kênh 13 - Ngã ba Bảy Kỹ240.0000000Đất TM-DV nông thôn
1709Huyện Long MỹTuyến giáp trung tâm xã Vĩnh ViễnRanh chợ Kênh 13 - Kênh Trạm Bơm240.0000000Đất TM-DV nông thôn
1710Huyện Long MỹTuyến giáp trung tâm xã Vĩnh ViễnRanh ấp 8 và 9 - Ngã tư Thanh Thủy120.0000000Đất TM-DV nông thôn
1711Huyện Long MỹTuyến giáp trung tâm xã Vĩnh ViễnKênh Sáu Thơm - Kênh Năm Bi120.0000000Đất TM-DV nông thôn
1712Huyện Long MỹChợ xã Long BìnhChợ Bình Tân theo quy hoạch 1/500 - 300.0000000Đất TM-DV nông thôn
1713Huyện Long MỹChợ xã Long BìnhChợ Bình Hiếu theo quy hoạch 1/500 - 180.0000000Đất TM-DV nông thôn
1714Huyện Long MỹChợ xã Long PhúChợ Tân Bình 1 theo quy hoạch 1/500 - 270.0000000Đất TM-DV nông thôn
1715Huyện Long MỹChợ xã Long PhúChợ Long Hòa 1 theo quy hoạch 1/500 - 150.0000000Đất TM-DV nông thôn
1716Huyện Long MỹChợ xã Vĩnh ViễnChợ xã Kênh 13 theo quy hoạch 1/500 - 420.0000000Đất TM-DV nông thôn
1717Huyện Long MỹChợ xã Vĩnh Viễn AChợ Trực Thăng theo quy hoạch 1/500 - 180.0000000Đất TM-DV nông thôn
1718Huyện Long MỹChợ xã Vĩnh Viễn AChợ Thanh Thủy theo quy hoạch 1/500 - 120.0000000Đất TM-DV nông thôn
1719Huyện Long MỹChợ xã Long TrịChợ Cái Nai theo quy hoạch 1/500 - 210.0000000Đất TM-DV nông thôn
1720Huyện Long MỹChợ xã Xà PhiênChợ Xà Phiên theo quy hoạch 1/500 - 210.0000000Đất TM-DV nông thôn
1721Huyện Long MỹChợ xã Lương NghĩaChợ Lương Nghĩa theo quy hoạch 1/500 (trừ khu dân cư thương mại) - 240.0000000Đất TM-DV nông thôn
1722Huyện Long MỹKhu dân cư, thương mại xã Lương NghĩaCác nền vị trí mặt sông - 1.080.0000000Đất TM-DV nông thôn
1723Huyện Long MỹKhu dân cư, thương mại xã Lương NghĩaCác nền vị trí lộ giới 7m - 9.822.0000000Đất TM-DV nông thôn
1724Huyện Long MỹKhu dân cư, thương mại xã Lương NghĩaCác nền vị trí lộ giới 3,5m - 687.0000000Đất TM-DV nông thôn
1725Huyện Long MỹChợ xã Vĩnh Thuận ĐôngChợ Vĩnh Thuận Đông theo quy hoạch 1/500 - 180.0000000Đất TM-DV nông thôn
1726Huyện Long MỹĐường ô tô về trung tâm xã Thuận HòaGiáp Cảng Trà Ban - Trụ sở UBND xã Thuận Hòa120.0000000Đất TM-DV nông thôn
1727Huyện Long MỹĐường Cao Hột BéGiáp ranh Đường tỉnh 930 - Giáp ranh Đường trung tâm về xã Thuận Hòa150.0000000Đất TM-DV nông thôn
1728Huyện Long MỹĐường ô tô về trung tâm xã Tân PhúGiáp ranh Quốc lộ 61B - Kênh Thầy Phó120.0000000Đất TM-DV nông thôn
1729Huyện Long MỹĐường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn ANgã tư Thanh Thủy - Sông nước đục120.0000000Đất TM-DV nông thôn
1730Huyện Long MỹQuốc lộ 61Ngã ba Vĩnh Tường - Ranh huyện Vị Thủy250.0000000Đất SX-KD nông thôn
1731Huyện Long MỹQuốc lộ 61Ngã ba Vĩnh Tường - Kênh Sáu Điển250.0000000Đất SX-KD nông thôn
1732Huyện Long MỹQuốc lộ 61Kênh Sáu Điển - Cầu Xẻo Trâm175.0000000Đất SX-KD nông thôn
1733Huyện Long MỹQuốc lộ 61BNgã ba Vĩnh Tường - Cầu Giồng Sao250.0000000Đất SX-KD nông thôn
1734Huyện Long MỹQuốc lộ 61BCầu Giồng Sao - Cầu Lộ Ba Xi225.0000000Đất SX-KD nông thôn
1735Huyện Long MỹQuốc lộ 61BCầu Lộ Ba Xi - Cầu Long Bình250.0000000Đất SX-KD nông thôn
1736Huyện Long MỹQuốc lộ 61BCầu Long Bình - Cống Năm Tình420.0000000Đất SX-KD nông thôn
1737Huyện Long MỹQuốc lộ 61BKênh Hậu Giang 3 - Cảng Trà Ban200.0000000Đất SX-KD nông thôn
1738Huyện Long MỹĐường tỉnh 930Cầu Trắng - UBND xã Thuận Hưng125.0000000Đất SX-KD nông thôn
1739Huyện Long MỹĐường tỉnh 930UBND xã Thuận Hưng - Ranh xã Vĩnh Viễn120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1740Huyện Long MỹĐường tỉnh 930Ranh xã Thuận Hưng - Cầu Cái Nhào120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1741Huyện Long MỹĐường tỉnh 930Cầu Cái Nhào - Cây xăng Trung Tuyến120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1742Huyện Long MỹĐường tỉnh 930Cây xăng Trung Tuyến - Cây xăng Hoàng Ân125.0000000Đất SX-KD nông thôn
1743Huyện Long MỹĐường tỉnh 930Cây xăng Hoàng Ân - Kênh Củ Tre120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1744Huyện Long MỹĐường tỉnh 930BCầu Miễu, ấp 7, xã Thuận Hưng - Ranh Chợ xã Xà Phiên120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1745Huyện Long MỹĐường đi về xã Vĩnh Thuận ĐôngCầu Nước Đục - UBND xã Vĩnh Thuận Đông130.0000000Đất SX-KD nông thôn
1746Huyện Long MỹĐường đi về xã Vĩnh Thuận ĐôngHết ranh chợ xã Vĩnh Thuận Đông - Vịnh Chèo120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1747Huyện Long MỹĐường đi về xã Long Trị AKênh Ba Nghiệp - Kênh Tám Bá210.0000000Đất SX-KD nông thôn
1748Huyện Long MỹĐường đi về xã Long Trị AKênh Tám Bá - Cầu Cái Nai150.0000000Đất SX-KD nông thôn
1749Huyện Long MỹĐường tỉnh 928B (đường đi về thị trấn Trà Lồng)Quốc lộ 61B - Cầu Ba Muôn120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1750Huyện Long MỹĐường tỉnh 928B (đường đi về thị trấn Trà Lồng)Cầu Ba Muôn - Ranh thị trấn Trà Lồng120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1751Huyện Long MỹLộ Kênh Đê (xã Long Phú)Quốc lộ 61B - Ranh xã Tân Phú120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1752Huyện Long MỹĐường Kênh Cái NhàoĐường tỉnh 930 - Sông nước đục120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1753Huyện Long MỹĐường tỉnh 930B (đường đi về xã Lương Tâm - xã Lương Nghĩa)Ranh chợ xã Xà Phiên - Kênh Ngan Mồ120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1754Huyện Long MỹĐường tỉnh 930B (đường đi về xã Lương Tâm - xã Lương Nghĩa)Cầu Xã Mão - Bến phà Ngan Dừa120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1755Huyện Long MỹĐường tỉnh 930B (đường đi về xã Lương Tâm - xã Lương Nghĩa)Cầu Chùa, ấp 7 - Ranh chợ xã Lương Nghĩa120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1756Huyện Long MỹĐường tỉnh 930B (đường đi về xã Lương Tâm - xã Lương Nghĩa)Kênh Ngan Mồ - Ranh xã Vĩnh Tuy120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1757Huyện Long MỹTuyến giáp trung tâm xã Long TrịGiáp ranh chợ Cái Nai - Cầu Lộ Tổng120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1758Huyện Long MỹTuyến giáp trung tâm xã Xà PhiênRanh chợ Xà Phiên - Trường Tiểu học Xà Phiên 1125.0000000Đất SX-KD nông thôn
1759Huyện Long MỹTuyến giáp trung tâm xã Vĩnh ViễnRanh chợ Kênh 13 - Ngã ba Bảy Kỹ200.0000000Đất SX-KD nông thôn
1760Huyện Long MỹTuyến giáp trung tâm xã Vĩnh ViễnRanh chợ Kênh 13 - Kênh Trạm Bơm200.0000000Đất SX-KD nông thôn
1761Huyện Long MỹTuyến giáp trung tâm xã Vĩnh ViễnRanh ấp 8 và 9 - Ngã tư Thanh Thủy120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1762Huyện Long MỹTuyến giáp trung tâm xã Vĩnh ViễnKênh Sáu Thơm - Kênh Năm Bi120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1763Huyện Long MỹChợ xã Long BìnhChợ Bình Tân theo quy hoạch 1/500 - 250.0000000Đất SX-KD nông thôn
1764Huyện Long MỹChợ xã Long BìnhChợ Bình Hiếu theo quy hoạch 1/500 - 150.0000000Đất SX-KD nông thôn
1765Huyện Long MỹChợ xã Long PhúChợ Tân Bình 1 theo quy hoạch 1/500 - 225.0000000Đất SX-KD nông thôn
1766Huyện Long MỹChợ xã Long PhúChợ Long Hòa 1 theo quy hoạch 1/500 - 125.0000000Đất SX-KD nông thôn
1767Huyện Long MỹChợ xã Vĩnh ViễnChợ xã Kênh 13 theo quy hoạch 1/500 - 350.0000000Đất SX-KD nông thôn
1768Huyện Long MỹChợ xã Vĩnh Viễn AChợ Trực Thăng theo quy hoạch 1/500 - 150.0000000Đất SX-KD nông thôn
1769Huyện Long MỹChợ xã Vĩnh Viễn AChợ Thanh Thủy theo quy hoạch 1/500 - 120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1770Huyện Long MỹChợ xã Long TrịChợ Cái Nai theo quy hoạch 1/500 - 175.0000000Đất SX-KD nông thôn
1771Huyện Long MỹChợ xã Xà PhiênChợ Xà Phiên theo quy hoạch 1/500 - 175.0000000Đất SX-KD nông thôn
1772Huyện Long MỹChợ xã Lương NghĩaChợ Lương Nghĩa theo quy hoạch 1/500 (trừ khu dân cư thương mại) - 200.0000000Đất SX-KD nông thôn
1773Huyện Long MỹKhu dân cư, thương mại xã Lương NghĩaCác nền vị trí mặt sông - 900.0000000Đất SX-KD nông thôn
1774Huyện Long MỹKhu dân cư, thương mại xã Lương NghĩaCác nền vị trí lộ giới 7m - 8.185.0000000Đất SX-KD nông thôn
1775Huyện Long MỹKhu dân cư, thương mại xã Lương NghĩaCác nền vị trí lộ giới 3,5m - 5.725.0000000Đất SX-KD nông thôn
1776Huyện Long MỹChợ xã Vĩnh Thuận ĐôngChợ Vĩnh Thuận Đông theo quy hoạch 1/500 - 150.0000000Đất SX-KD nông thôn
1777Huyện Long MỹĐường ô tô về trung tâm xã Thuận HòaGiáp Cảng Trà Ban - Trụ sở UBND xã Thuận Hòa120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1778Huyện Long MỹĐường Cao Hột BéGiáp ranh Đường tỉnh 930 - Giáp ranh Đường trung tâm về xã Thuận Hòa125.0000000Đất SX-KD nông thôn
1779Huyện Long MỹĐường ô tô về trung tâm xã Tân PhúGiáp ranh Quốc lộ 61B - Kênh Thầy Phó120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1780Huyện Long MỹĐường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn ANgã tư Thanh Thủy - Sông nước đục120.0000000Đất SX-KD nông thôn
1781Huyện Phụng HiệpQuốc lộ 61Giáp ranh đường Kênh Tám Ngàn cụt - Cầu Kênh Giữa2.600.0000000Đất ở đô thị
1782Huyện Phụng HiệpQuốc lộ 61Cầu Kênh Giữa - Hết cây xăng Mỹ Tân1.500.0000000Đất ở đô thị
1783Huyện Phụng HiệpQuốc lộ 61Cây Xăng Mỹ Tân - Cống Mười Thành850.0000000Đất ở đô thị
1784Huyện Phụng HiệpQuốc lộ 61Cống Mười Thành - Cống Hai Bình600.0000000Đất ở đô thị
1785Huyện Phụng HiệpĐường song song Quốc lộ 61 (Thị trấn Kinh Cùng)Cầu Mẫu Giáo Sơn Ca - Giáp ranh đất ao cá Mỹ Anh200.0000000Đất ở đô thị
1786Huyện Phụng HiệpĐường song song Quốc lộ 61 (Thị trấn Kinh Cùng)Chùa Long Hòa Tự - Giáp ranh xã Hòa An200.0000000Đất ở đô thị
1787Huyện Phụng HiệpĐường 30 Tháng 4 (đường tỉnh 927 cũ)Cầu vượt - Cầu số 4 1.400.0000000Đất ở đô thị
1788Huyện Phụng HiệpĐường 30 Tháng 4 (đường tỉnh 927 cũ)Cầu số 4 - Hết ranh đất Trường Tiểu học Cây Dương 2600.0000000Đất ở đô thị
1789Huyện Phụng HiệpĐường 30 Tháng 4 (đường tỉnh 927 cũ)Ranh đất Trường Tiểu học Cây Dương 2 - Ranh Huyện đội500.0000000Đất ở đô thị
1790Huyện Phụng HiệpĐường 30 Tháng 4 (đường tỉnh 927 cũ)Ranh Huyện Đội - Cầu Kênh T82400.0000000Đất ở đô thị
1791Huyện Phụng HiệpĐường 30 Tháng 4 (đường tỉnh 927 cũ)Cầu vượt - Giáp lộ 26/3800.0000000Đất ở đô thị
1792Huyện Phụng HiệpĐường 30 Tháng 4 (đường tỉnh 927 cũ)Ranh lộ 26/3 - Cầu Kênh Tây500.0000000Đất ở đô thị
1793Huyện Phụng HiệpNguyễn Thị Phấn (đường số 3)Đường 30 Tháng 4 (đường tỉnh 927 cũ) - Giáp đường dự mở 500.0000000Đất ở đô thị
1794Huyện Phụng HiệpĐường 3 Tháng 2Đường 30 Tháng 4 (đường tỉnh 927 cũ) - Giáp đường dự mở 500.0000000Đất ở đô thị
1795Huyện Phụng HiệpTrần Văn Sơn (đường số 19)Đường 30 Tháng 4 (đường tỉnh 927 cũ) - Hùng Vương (đường số 31)650.0000000Đất ở đô thị
1796Huyện Phụng HiệpTrần Văn Sơn (đường số 19)Hùng Vương (đường số 31) - Đường số 29714.0000000Đất ở đô thị
1797Huyện Phụng HiệpNguyễn Văn Quang (đường số 17)Đường 30 Tháng 4 (đường tỉnh 927 cũ) - Hùng Vương (đường số 31)650.0000000Đất ở đô thị
1798Huyện Phụng HiệpNguyễn Văn Quang (đường số 17)Hùng Vương (đường số 31) - Đường số 29714.0000000Đất ở đô thị
1799Huyện Phụng HiệpNguyễn Văn Quang (đường số 17)Đường số 29 - Đường số 20680.0000000Đất ở đô thị
1800Huyện Phụng HiệpNguyễn Minh Quang Đường số 29 - Nguyễn Văn Nết (đường số 9)500.0000000Đất ở đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

DMCA.com Protection Status