Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 442178 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1601Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ giáp đất nhà bà Đỗ Thị Thanh - đất nhà ông Nguyễn Hồng Thái1.500.0000000Đất SX-KD đô thị
1602Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ đất nhà ông Nguyễn Hồng Thái - giáp đất nhà ông Vũ Đức Cánh1.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1603Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ đất nhà ông Vũ Đức Cánh - hết đất nhà ông Vũ VănVinh900.0000000Đất SX-KD đô thị
1604Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Cứu Quốc (Bắc Kạn đi Chợ Đồn)Từ giáp đất nhà ông Vũ Văn Vinh - hết đất phường Sông Cầu420.0000000Đất SX-KD đô thị
1605Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Nguyễn Văn TốĐoạn từ cách lộ giới đường Cứu Quốc 20m - giáp đất Nông Thượng2.400.0000000Đất SX-KD đô thị
1606Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Từ ngã ba đường Cứu Quốc - trường THCS Bắc Kạn3.600.0000000Đất SX-KD đô thị
1607Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Từ giáp trường THCS Bắc Kạn - cuối đường Thanh Niên3.900.0000000Đất SX-KD đô thị
1608Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường vào trường Quân sựTừ ngã ba đường Thanh Niên - cầu Dương Quang1.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1609Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường vào trường Quân sựTừ cầu Dương Quang - hết đất nhà ông Nguyễn Duy Khánh900.0000000Đất SX-KD đô thị
1610Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường vào trường Quân sựTừ giáp đất nhà ông Nguyễn Duy Khánh - hết địa phận phường Sông Cầu 600.0000000Đất SX-KD đô thị
1611Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Từ ngã tư đường Cứu Quốc - đầu cầu Dương Quang (Đường Bàn Văn Hoan)3.000.0000000Đất SX-KD đô thị
1612Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Tuyến đường nội bộ trong khu dân cư Quang Sơn - 1.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1613Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Đội Kỳ cũĐoạn từ cổng sau chợ Bắc Kạn - cầu Đội Kỳ2.400.0000000Đất SX-KD đô thị
1614Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Đường Đội Kỳ cũTừ cầu Đội Kỳ - gặp đường Đội Kỳ1.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1615Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đường từ ngã ba giao đường Hùng Vương với đường Đội Kỳ ra đường Thanh Niên - 7.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1616Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Từ giáp đất tỉnh Đoàn - đất nhà bà Trần Thị Duyên giáp đất lô 1 đường Đội Kỳ1.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1617Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đường vào nhà ông Phùng Thế Cập (Đoạn cách lộ giới đường Cứu Quốc là 20m - ao trường Nội trú)480.0000000Đất SX-KD đô thị
1618Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đường vào trường Nội trú: Tính từ giáp đất nhà ông Hoàng Văn Trung - hết đất nhà bà Hà Thị Nha1.200.0000000Đất SX-KD đô thị
1619Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đường đi Nông Thượng cũ: Từ suối Nông Thượng (khu trại giam cũ - điểm gặp đường Nguyễn Văn Tố)900.0000000Đất SX-KD đô thị
1620Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đoạn từ cổng sau chợ Bắc Kạn, từ nhà ông Vũ Đình Viên - giáp đất nhà ông Tống Văn Tính1.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1621Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đoạn từ nhà bà Tống Thị Yến - nhà ông Mùng Ngọc Tài1.200.0000000Đất SX-KD đô thị
1622Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đoạn từ nhà bà Sầm Thị Hương - nhà bà Vũ Thị Mận1.200.0000000Đất SX-KD đô thị
1623Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đoạn từ nhà bà Tráng Thị Sỏi - hết nhà văn hóa tổ 21.500.0000000Đất SX-KD đô thị
1624Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Đoạn từ nhà ông Tống Anh Sơn - suối Nông Thượng2.100.0000000Đất SX-KD đô thị
1625Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các trục đường phụ Từ hết đất nhà ông Đào Xuân Lệ - đất nhà bà Nguyễn Thị Đào900.0000000Đất SX-KD đô thị
1626Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các khu vực còn lại Khu vực còn lại của Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 4, Tổ 5, Tổ 6, Tổ 7, Tổ 8, Tổ 9 - 900.0000000Đất SX-KD đô thị
1627Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các khu vực còn lại Khu vực còn lại của Tổ 12 - 600.0000000Đất SX-KD đô thị
1628Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các khu vực còn lại Khu vực còn lại của Tổ 11A, 11B, 11C, Tổ 13, Tổ 14, Tổ 15, Tổ 16, Tổ 17 - 420.0000000Đất SX-KD đô thị
1629Thị xã Bắc KạnPHƯỜNG SÔNG CẦU-Các khu vực còn lại Các khu vực còn lại chưa nêu ở trên (Tổ 10, 18, 19) - 300.0000000Đất SX-KD đô thị
1630Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Thanh Vận (ĐT259)Cách lộ giới đường Nguyễn Văn Tố 20m - cầu Nà Diểu 1.200.0000000Đất SX-KD đô thị
1631Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Thanh Vận (ĐT259)Từ hết cầu Nà Diểu - cầu Cốc Muổng600.0000000Đất SX-KD đô thị
1632Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Thanh Vận (ĐT259)Từ hết cầu Cốc Muổng - cầu Nà Vịt480.0000000Đất SX-KD đô thị
1633Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Thanh Vận (ĐT259)Từ cầu Nà Vịt - hết đất nhà ông Hoàng Văn Rận360.0000000Đất SX-KD đô thị
1634Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Thanh Vận (ĐT259)Từ giáp đất nhà ông Rận - giáp đất Thanh Vận 300.0000000Đất SX-KD đô thị
1635Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Tân Thành - Thái NguyênTừ giáp đất nhà ông Lộc Văn Lực - hết đất nhà ông Nông Văn Lựu480.0000000Đất SX-KD đô thị
1636Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Tân Thành - Thái NguyênTừ giáp đất nhà ông Nông Văn Lựu - cầu Pác Cốp (Thôn Khuổi Cuồng)300.0000000Đất SX-KD đô thị
1637Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Tân Thành - Thái NguyênTừ cầu Pác Cốp - cách lộ giới đường Thái Nguyên là 100m360.0000000Đất SX-KD đô thị
1638Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Tuyến đường Nông Thượng - Tân Thành - Thái NguyênTừ cách lộ giới đường Thái Nguyên (QL3) là 100m - cách lộ giới đường Thái Nguyên là 20m600.0000000Đất SX-KD đô thị
1639Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Đường Thái Nguyên (QL3)Đường Thái Nguyên (QL3) Đoạn từ giáp đất phường Phùng Chí Kiên - giáp đất Xuất Hoá2.400.0000000Đất SX-KD đô thị
1640Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Đường Nguyễn Văn Tố từ giáp đất phường Sông Cầu - giáp đất phường Phùng Chí Kiên2.400.0000000Đất SX-KD đô thị
1641Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhTừ nhà ông La Hữu Huân - hết đất nhà ông Đỗ Văn Song330.0000000Đất SX-KD đô thị
1642Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Đường vào kho K97Từ sau 20m đường Thái Nguyên (QL3) vào 100m kho K97 - 900.0000000Đất SX-KD đô thị
1643Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Đường vào kho K97Từ sau 100m đường vào kho K97 - 480.0000000Đất SX-KD đô thị
1644Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhĐường vào thôn Thôm Luông - 360.0000000Đất SX-KD đô thị
1645Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhTừ hết đất nhà ông Mai Văn Yên vào thôn Nà Chuông - 240.0000000Đất SX-KD đô thị
1646Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhTừ giáp đất nhà ông Phượng Tài Long - giáp đất thôn Khuổi Chang240.0000000Đất SX-KD đô thị
1647Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhTừ giáp Trường trung cấp nghề - hết đất nhà ông Hà Đức Sơn thôn Nà Bản300.0000000Đất SX-KD đô thị
1648Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhTừ hết nhà ông Hà Đức Sơn - thôn Nà Bản240.0000000Đất SX-KD đô thị
1649Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhĐường vào khu Khuổi Mài - nhà ông Nông Văn Lực240.0000000Đất SX-KD đô thị
1650Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhĐường từ thôn Thôm Luông (nhà ông Thái) - đường Tân Thành (khu vực Nà Bon)240.0000000Đất SX-KD đô thị
1651Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhĐường từ thôn Thôm Luông (nhà ông Bình) - thôn Cốc Muổng240.0000000Đất SX-KD đô thị
1652Thị xã Bắc KạnXÃ NÔNG THƯỢNG-Các trục đường nhánhCác khu vực còn lại - 180.0000000Đất SX-KD đô thị
1653Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ giáp đất Nông Thượng - hết đất nhà bà Đặng Thị Tiền1.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1654Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ giáp đất nhà bà Đặng Thị Tiền - cầu Nà Kiệng 1.020.0000000Đất SX-KD đô thị
1655Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ cầu Nà Kiệng - cầu Xuất Hóa1.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1656Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ cầu Xuất Hoá - cầu Suối Viền1.500.0000000Đất SX-KD đô thị
1657Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ cầu Suối Viền - hết đất Xuất Hóa600.0000000Đất SX-KD đô thị
1658Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ giáp cầu Xuất Hoá - hết đất Xuất Hoá (Đường đi Na Rì - QL3B)300.0000000Đất SX-KD đô thị
1659Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Dọc đường Thái Nguyên (QL3)Từ cách lộ giới (QL3) 20m rẽ vào Trường tiểu học - đầu đập tràn600.0000000Đất SX-KD đô thị
1660Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Đường đi Tân CưCách lộ giới (QL3) 20m đi vào đường Tân Cư - hết đất nhà bà Hoàng Thị Du240.0000000Đất SX-KD đô thị
1661Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Đường đi Tân CưTừ giáp đất nhà bà Hoàng Thị Du - ngã ba trường học cũ180.0000000Đất SX-KD đô thị
1662Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Đường Tân Cư đi Khuổi PáiTừ ngã ba trường học cũ đi Khuổi Pái - xã Huyền Tụng - 120.0000000Đất SX-KD đô thị
1663Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Đường Tân Cư đi Khuổi PáiTừ ngã ba trường hoc cũ - nhà bà Nguyễn Thị Dịu150.0000000Đất SX-KD đô thị
1664Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực bên kia suối của 2 thôn: Lủng Hoàn và Đoàn Kết - 150.0000000Đất SX-KD đô thị
1665Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực bên kia suối từ nhà ông Nguyễn Trọng Cánh - hết đất nhà ông Hoàng Văn Đường150.0000000Đất SX-KD đô thị
1666Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTừ cách lộ giới (QL3) 20m rẽ vào kho K15 dọc hai bên đường - cầu nhà ông Hà Quang Khải300.0000000Đất SX-KD đô thị
1667Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTừ cầu nhà ông Hà Quang Khải - nhà bà Nguyễn Thị Dịu240.0000000Đất SX-KD đô thị
1668Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTuyến đường từ cổng làng Thanh Niên văn hoá (thôn Mai Hiên) - hết đất khu Đon Hin240.0000000Đất SX-KD đô thị
1669Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTuyến đường từ cổng làng Thanh Niên văn hoá (thôn Mai Hiên) - hết đất ông Lường Văn Cập180.0000000Đất SX-KD đô thị
1670Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực còn lại của thôn Mai Hiên - 120.0000000Đất SX-KD đô thị
1671Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực từ nhà ông Hà Hữu Tung thôn Bản Đồn 1 - cầu nhà ông Đinh Văn Mạn, Bản Đồn 1 và khu nhà bà Triệu Thị Quyến 180.0000000Đất SX-KD đô thị
1672Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTừ cầu nhà ông Đinh Văn Mạn, Bản Đồn 1 - cổng Trường THCS Xuất Hóa240.0000000Đất SX-KD đô thị
1673Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTừ cổng Trường THCS Xuất Hóa - cầu ngầm Bản Pjạt180.0000000Đất SX-KD đô thị
1674Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực từ nhà ông Hà Đức Học sau Trường THCS Xuất Hóa - nhà ông Triệu Văn Quyên180.0000000Đất SX-KD đô thị
1675Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Nà Bản - Bản RạoTừ cách lộ giới QL3 là 20m - cầu Nà Bản600.0000000Đất SX-KD đô thị
1676Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Nà Bản - Bản RạoTừ cầu Nà Bản - hết đất nhà ông Hứa Văn Hội300.0000000Đất SX-KD đô thị
1677Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Nà Bản - Bản RạoTừ hết đất nhà ông Hứa Văn Hội - hết thôn Bản Rạo240.0000000Đất SX-KD đô thị
1678Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Nà Bản - Bản RạoTừ hết đất nhà ông Nông Văn Quý đi - thôn Khuổi Trang (Nông Thượng) 150.0000000Đất SX-KD đô thị
1679Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Nà Bản - Bản RạoTừ cầu Nà Bản - hết đất nhà bà Lê Thị Thiền (Bản Đồn 2)240.0000000Đất SX-KD đô thị
1680Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhKhu vực Nà Pẻn sau lô 1 (Bản Pjạt ) - 240.0000000Đất SX-KD đô thị
1681Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhTừ cách lộ giới (QL3) 20m rẽ vào - nhà ông Hoàng Văn Sơn (Bản Pjạt)270.0000000Đất SX-KD đô thị
1682Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường đi Tân Sơntừ cách lộ giới (QL3B) 20m - hết đất Xuất Hoá240.0000000Đất SX-KD đô thị
1683Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Khau GiaTừ cách lộ giới (QL3) 20m - cầu Lủng Hoàn600.0000000Đất SX-KD đô thị
1684Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Tuyến đường Khau GiaTừ cầu Lủng Hoàn - đất nhà ông Nông Văn Lô (Bản Rạo)150.0000000Đất SX-KD đô thị
1685Thị xã Bắc KạnXÃ XUẤT HÓA-Các tuyến đường nhánhCác khu vực còn lại - 120.0000000Đất SX-KD đô thị
1686Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Đường Bàn Văn Hoan Từ cầu Dương Quang - hết đất nhà ông Hoàng Văn Chính1.800.0000000Đất SX-KD đô thị
1687Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Từ nhà ông Hoàng Văn Chính đến đầu cánh đồng Nà Pài - 900.0000000Đất SX-KD đô thị
1688Thị xã Bắc KạnTXÃ DƯƠNG QUANG-rục đường Nà Pài - Bản Pẻn - 180.0000000Đất SX-KD đô thị
1689Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Các khu vực còn lại thôn Nà Ỏi - 600.0000000Đất SX-KD đô thị
1690Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu vực thôn Phặc TràngĐường Phặc Tràng - 1.500.0000000Đất SX-KD đô thị
1691Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu vực thôn Phặc TràngCác khu vực còn lại của thôn Phặc Tràng - 600.0000000Đất SX-KD đô thị
1692Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu trục đường Đôn Phong - Bản Chiêng - 240.0000000Đất SX-KD đô thị
1693Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu trục đường liên thôn Nà Ỏi - Quan Nưa - 300.0000000Đất SX-KD đô thị
1694Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu trục đường liên thôn Nà Pài - 180.0000000Đất SX-KD đô thị
1695Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu đường Nà CưởmTừ hết địa phận phường Sông Cầu - hết trường Quân sự tỉnh300.0000000Đất SX-KD đô thị
1696Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Khu đường Nà CưởmTừ giáp trường Quân sự tỉnh - hết khu Nà Cưởm180.0000000Đất SX-KD đô thị
1697Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Từ ngã ba cầu Quan Nưa đến hết đất nhà ông Đặng Phúc Tài - 150.0000000Đất SX-KD đô thị
1698Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Trục đường Bản Cáu - Bản Trang - 180.0000000Đất SX-KD đô thị
1699Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Trục đường Quan Nưa - Bản Giềng - 180.0000000Đất SX-KD đô thị
1700Thị xã Bắc KạnXÃ DƯƠNG QUANG-Các vị trí còn lại của thôn Quan Nưa, Nà Rì - 150.0000000Đất SX-KD đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180