Tra cứu Bảng Giá Đất

Chọn địa bàn:
Mức giá:
Tìm thấy 411508 bảng giá đất

STTQuận/HuyệnTên đường/Làng xãĐoạn: Từ - ĐếnVT1VT2VT3VT4VT5Loại
1601Quận 2ĐƯỜNG ĐÔNG TÂY I, KP5, PHƯỜNG AN PHÚ (QH 87HA)LTL 25B - CUỐI ĐƯỜNG7.680.0000000Đất TM-DV đô thị
1602Quận 2ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)TRỌN ĐƯỜNG - 15.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1603Quận 2ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)TRỌN ĐƯỜNG - 15.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1604Quận 2ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)TRỌN ĐƯỜNG - 15.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1605Quận 2ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)TRỌN ĐƯỜNG - 15.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1606Quận 2ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)TRỌN ĐƯỜNG - 15.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1607Quận 2ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN SÀI GÒN RIVIERA)ĐƯỜNG GIĂNG VĂN MINH - CUỐI ĐƯỜNG16.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1608Quận 2ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 46.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1609Quận 2ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 86.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1610Quận 2ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 9 - ĐƯỜNG SỐ 106.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1611Quận 2ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 12 - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1612Quận 2ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 10 - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1613Quận 2ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 7 - CUỐI ĐƯỜNG6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1614Quận 2ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)LƯƠNG ĐỊNH CỦA - ĐƯỜNG SỐ 66.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1615Quận 2ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 66.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1616Quận 2ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 66.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1617Quận 2ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 66.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1618Quận 2ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 56.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1619Quận 2ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG AN PHÚ (DỰ ÁN 17,3 HA)ĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 66.720.0000000Đất TM-DV đô thị
1620Quận 2ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG AN PHÚĐẶNG TIẾN ĐÔNG - ĐƯỜNG 86.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1621Quận 2GIANG VĂN MINH, PHƯỜNG AN PHÚXA LỘ HÀ NỘI - CUỐI ĐƯỜNG7.360.0000000Đất TM-DV đô thị
1622Quận 2ĐỒNG VĂN CỐNGNGÃ 3 CÁT LÁI - MAI CHÍ THỌ - CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 5.440.0000000Đất TM-DV đô thị
1623Quận 2ĐỒNG VĂN CỐNGCẦU GIỒNG ÔNG TỐ - ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG6.720.0000000Đất TM-DV đô thị
1624Quận 2NGUYỄN THỊ ĐỊNHNGÃ BA CÁT LÁI - CẦU GIỒNG ÔNG TỐ 6.400.0000000Đất TM-DV đô thị
1625Quận 2NGUYỄN THỊ ĐỊNHCẦU GIỒNG ÔNG TỐ - ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG7.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1626Quận 2NGUYỄN THỊ ĐỊNHĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG - PHÀ CÁT LÁI6.000.0000000Đất TM-DV đô thị
1627Quận 2ĐƯỜNG SONG HÀNH (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRẦN NÃO - ĐƯỜNG A112.000.0000000Đất TM-DV đô thị
1628Quận 2NGUYỄN HOÀNGXA LỘ HÀ NỘI - LƯƠNG ĐỊNH CỦA11.200.0000000Đất TM-DV đô thị
1629Quận 2NGUYỄN QUÝ ĐỨCĐƯỜNG SONG HÀNH - CUỐI ĐƯỜNG11.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1630Quận 2VŨ TÔNG PHANNGUYỄN HOÀNG - CUỐI ĐƯỜNG10.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1631Quận 2TRẦN LỰUVŨ TÔNG PHAN - CUỐI ĐƯỜNG10.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1632Quận 2ĐƯỜNG SỐ 4 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 - LƯƠNG ĐỊNH CỦA9.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1633Quận 2ĐƯỜNG SỐ 4A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 - CUỐI ĐƯỜNG9.760.0000000Đất TM-DV đô thị
1634Quận 2ĐƯỜNG 5 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG TRẦN NÃO - ĐƯỜNG SỐ 89.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1635Quận 2THÁI THUẬNNGUYỄN QUÝ CẢNH - CUỐI ĐƯỜNG10.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1636Quận 2ĐƯỜNG 7 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 5 - THÁI THUẬN10.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1637Quận 2ĐƯỜNG 7A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 5 - ĐƯỜNG SỐ 710.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1638Quận 2ĐƯỜNG 7B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG 7C1 - ĐƯỜNG SỐ 710.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1639Quận 2ĐƯỜNG 7C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 5 - ĐƯỜNG SỐ 710.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1640Quận 2ĐƯỜNG 7C1 , PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 7A - ĐƯỜNG SỐ 7C10.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1641Quận 2NGUYỄN QUÝ CẢNHĐƯỜNG SONG HÀNH - CUỐI ĐƯỜNG10.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1642Quận 2ĐƯỜNG 8A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 7C - ĐƯỜNG SỐ 910.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1643Quận 2ĐƯỜNG 9 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 1 - ĐƯỜNG SỐ 610.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1644Quận 2ĐƯỜNG 10 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 2 - ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA TÂY10.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1645Quận 2ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 10 - LƯƠNG ĐỊNH CỦA10.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1646Quận 2ĐƯỜNG 11A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 11 - ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA TÂY8.560.0000000Đất TM-DV đô thị
1647Quận 2ĐƯỜNG 12 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 - ĐƯỜNG SỐ 379.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1648Quận 2ĐƯỜNG 14 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SONG HÀNH - VŨ TÔNG PHAN10.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1649Quận 2ĐƯỜNG 15 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG A1 - ĐƯỜNG SỐ 239.760.0000000Đất TM-DV đô thị
1650Quận 2DƯƠNG VĂN ANNGUYỄN HOÀNG - ĐƯỜNG SỐ 1710.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1651Quận 2ĐƯỜNG 17 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTHÁI THUẬN - ĐƯỜNG SỐ 1410.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1652Quận 2ĐƯỜNG 18 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 17 - ĐƯỜNG SỐ 2010.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1653Quận 2ĐƯỜNG 18A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 6 - ĐƯỜNG SỐ 1810.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1654Quận 2ĐƯỜNG 19 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTHÁI THUẬN - ĐƯỜNG SỐ 2210.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1655Quận 2ĐƯỜNG 19A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 19 - ĐƯỜNG SỐ 2310.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1656Quận 2ĐƯỜNG SỐ 20 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 17 - CUỐI ĐƯỜNG10.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1657Quận 2ĐƯỜNG SỐ 21 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 14 - ĐƯỜNG SỐ 229.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1658Quận 2ĐƯỜNG SỐ 22 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚVŨ TÔNG PHAN - ĐƯỜNG SỐ 1610.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1659Quận 2ĐƯỜNG SỐ 23 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 16 - ĐƯỜNG SỐ 199.760.0000000Đất TM-DV đô thị
1660Quận 2ĐƯỜNG SỐ 24 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 2 - ĐƯỜNG SỐ 319.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1661Quận 2ĐƯỜNG SỐ 24A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 24 - ĐƯỜNG SỐ 259.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1662Quận 2ĐƯỜNG SỐ 24B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 24 - ĐƯỜNG SỐ 259.280.0000000Đất TM-DV đô thị
1663Quận 2ĐƯỜNG SỐ 25 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 2 - ĐƯỜNG SỐ 319.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1664Quận 2ĐƯỜNG SỐ 27 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 30 - ĐƯỜNG SỐ 319.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1665Quận 2ĐƯỜNG SỐ 28 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 31 - ĐƯỜNG SỐ 31C9.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1666Quận 2ĐƯỜNG SỐ 29 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 31 - ĐƯỜNG SỐ 319.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1667Quận 2CAO ĐỨC LÂNLƯƠNG ĐỊNH CỦA - VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG10.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1668Quận 2ĐỖ PHÁP THUẬNCAO ĐỨC LÂN - ĐƯỜNG SỐ 3210.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1669Quận 2BÙI TÁ HÁNCAO ĐỨC LÂN - CUỐI ĐƯỜNG10.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1670Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁN - CUỐI ĐƯỜNG9.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1671Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁN - CUỐI ĐƯỜNG10.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1672Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁN - CUỐI ĐƯỜNG10.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1673Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31D (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚBÙI TÁ HÁN - CUỐI ĐƯỜNG10.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1674Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31E (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐỖ PHÁP THUẬN - ĐƯỜNG SỐ 2810.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1675Quận 2ĐƯỜNG SỐ 31F (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐỖ PHÁP THUẬN - ĐƯỜNG SỐ 2810.800.0000000Đất TM-DV đô thị
1676Quận 2ĐƯỜNG SỐ 32 (DỰ ÁN 131HA),PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 - ĐƯỜNG SỐ 309.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1677Quận 2ĐƯỜNG SỐ 33 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 - ĐƯỜNG SỐ 34B9.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1678Quận 2ĐƯỜNG SỐ 34 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 4A - CUỐI ĐƯỜNG9.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1679Quận 2ĐƯỜNG SỐ 34A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 33 - ĐƯỜNG SỐ 349.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1680Quận 2ĐƯỜNG SỐ 34B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚTRỌN ĐƯỜNG - 9.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1681Quận 2ĐƯỜNG SỐ 35 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 37 - LƯƠNG ĐỊNH CỦA9.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1682Quận 2ĐƯỜNG SỐ 35A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 35 - CUỐI ĐƯỜNG9.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1683Quận 2ĐƯỜNG SỐ 36 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 31 - ĐƯỜNG SỐ 359.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1684Quận 2ĐƯỜNG SỐ 36A (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 36 - ĐƯỜNG SỐ 31A9.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1685Quận 2ĐƯỜNG SỐ 36B (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 36 - ĐƯỜNG SỐ 31A9.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1686Quận 2ĐƯỜNG SỐ 36C (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 36 - ĐƯỜNG SỐ 31A9.600.0000000Đất TM-DV đô thị
1687Quận 2ĐƯỜNG SỐ 37 (DỰ ÁN 131HA), PHƯỜNG AN PHÚĐƯỜNG SỐ 3 - ĐƯỜNG SỐ 309.920.0000000Đất TM-DV đô thị
1688Quận 2ĐƯỜNG 2, 3, 5 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGTRỌN ĐƯỜNG - 3.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1689Quận 2ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - NGUYỄN VĂN GIÁP4.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1690Quận 2ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 94.160.0000000Đất TM-DV đô thị
1691Quận 2ĐƯỜNG 7, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 9 - ĐƯỜNG 173.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1692Quận 2ĐƯỜNG 8, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 9 - ĐƯỜNG 173.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1693Quận 2ĐƯỜNG 9, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 8 - CUỐI ĐƯỜNG3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1694Quận 2ĐƯỜNG 10, 11, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 8 - ĐƯỜNG 183.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1695Quận 2ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 8 - GIÁO XỨ MỸ HOÀ3.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1696Quận 2ĐƯỜNG 13, 15, 16, 17 PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 8 - ĐƯỜNG 183.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1697Quận 2ĐƯỜNG 14, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGGIÁO XỨ MỸ HOÀ - ĐƯỜNG 183.840.0000000Đất TM-DV đô thị
1698Quận 2ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 10 - ĐƯỜNG 173.520.0000000Đất TM-DV đô thị
1699Quận 2ĐƯỜNG 19, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGĐƯỜNG 9 - ĐƯỜNG 114.080.0000000Đất TM-DV đô thị
1700Quận 2ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNGNGUYỄN DUY TRINH - ĐƯỜNG 243.840.0000000Đất TM-DV đô thị

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

TVPL:
DMCA.com Protection Status